Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

xenoparasite nedir?

xenoparasite : n. Üzerinde bulunduğu konak hayvan zayıfladığı zaman parazit vasfını alan canlı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

casein : n. biochem. Sütte bulunan fosfoprotein, peynir özü, kazein.


craniosacral : a. kafatası ve sakruma ait.


echinosis : n. Normalde yuvarlak eritrositlerin, büzüşme sonucu çevrelerinde yıldız şeklinde çıkıntılar göstermesi hali.


endarterium : n. Arterin iç tabakası, intima.


extraction : n. 1. Çekip çıkarma, çıkarma; 2. hülasa yapma, ekstraksiyon.


phycology : n. Deniz ve tatlı su yosunlarını konu alan bilim dalı.


gravidism : n. Gebelik.


hemialbumose : n. biochem. Bazı proteinlerin sindirilmesi sonucu meydana gelen madde.


hyperchromatosis : n. See: hyperchromatism.


intermenstrual : n. Menstruasyon periodları arasında cereyan eden.


javellization : n. Suyun Javelle eriyiği ile arındırılması.


kinesioneurosis : n. Sinir hastalığından doğan hareket bozukluğu (düzensizliği).


mechanism : n. 1. Belli birişin başarılmasını temin eden yol, usul, teknik, mekanizma; 2. Belli bir iş gören makinada bu işi gerçekleştiren tertibat, makina düzeni.


meralgia : n. Kalça ağrısı, meralji.


narco : pref. Hissizlik, duygusuzluk anlamına önek.


oothec- : pref. Yumurtalık anlamına önek.


operative : a. 1. Operatif: Ameliyata ait; 2. Ameliyatın sebep olduğu; 3. Tesirli, etkili, faal hareketli, operativus.


panochia : n. Koltukaltı bubonu.


safranophil : a. Safranin'le kolayca boyanan.


scolopsia : n. Bir kemiğin diğeri üzerine kaymasını mümkün kılan dikiş.