Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

xenon nedir?

xenon : n. biochem. Xe veya X sembolü ile bilinen, atom no: 54 ve atom ağırlığı: 131.30 olan kimyasal element, ksenon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiotron : n. Mürekkepli kalemle direkt yazan elektrokardiyograf.


detergent : a.&n. Temizleyici (madde); deterjan.


dolorific : a. Ağrılı, ağrı veren, dolorifik.


episiorrhagia : n. Vulva kanaması, vulva bölgesinde damar yırtılması v.s. sebeple meydana gelen kanama.


fear : n. Korku, fobi.


metatarsectomy : n. Metatars kemiğinin ameliyatla çıkarılması.


mourning : n. Sevilen bir kimsenin ölümü üzerine duyulan büyük üzütü, matem, yas.


myopia : n. Uzaktan iyi görmemekle beliren refraksiyon bozukluğu, miyopi.


neurogenic : a. Sinir dokusu oluşturan veya sinir enerjisi meydana getiren, nevrojen (nörojen)


pleochroism : n. Bazı cisimlerin, değişik yönlerden bakıldıında farklı renkler gösterme niteliği (Kristal'de olduğu gibi).


presenium : n. Yaşlılık öncesi devre, yaşlılığa geçiş devresi.


prilocaine : n. Yerel damarları daraltıcı madde ihtiva eden lokalbir anestezik.


psycholeptic : a. Zihni sukunete sevkedici, ruhsal gerilimi azaltıcı.


rachitogenic : a. Raşitizme sebep olan.


sanioserous : a. Kanlı ve cerahatli.


sigmatism : n. "S" harfini yanlış telaffuz etme, "s" harfini söyleyememe.


sinistrality : n. Solaklık.


sympatheticotonic : a. Arterlerde spazm sonucu daralma ve kan basıncında yükselişle belirgin sempatetik sinir sistemi hakimieti gösteren, sempatetikotonik.


tapetum : n (pl. tapeta) 1. Zar tabakası; 2. Corpus callosum'dan şakak lobuna giden kordon.


tetraster : n. Çekirdeğin dörde bölünmesi ile meydana gelen mitoz şekli.