Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

xenon nedir?

xenon : n. biochem. Xe veya X sembolü ile bilinen, atom no: 54 ve atom ağırlığı: 131.30 olan kimyasal element, ksenon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

certifiable : 1. Gerekli yerlere bildirilmesi zorunlu (enfeksiyöz hastalık vs); 2. Kanun gereği akıl hastanesine yatması zorunlu (hasta).


cytomegaloviruria : n. İdrar'da cytomegalovirus'ların bulunuşu.


declinator : n. Ameliyat esnasında herhangi bir oluşumu ameliyat sahasından uzak tutmaya mahsus alet, ekartör, özellikle kafatası açılırken beyin zarlarını çekip geride tutmağa mahsus ekartör.


dehydrogenase : n. biochem. Hidrojen iyonlarının naklini kolaylaştıran enzim.


diaphragmatocele : n. Diyafram fıtığı.


endolyph : n. İç lenfa (iç kulakta bulunan bir sıvı), endolenfa.


gangliectomy : n. Ganglion'un ameliyatla çıkarılması.


geniculate : a. Ganliyonlu, dizli, diz gibi şişkin kısmı bulunan, geniculatus.


hidrotic : a.&n. Terletici (ilaç).


hydantoin : n. biochem. Allantoinden elde edilen billüri bazik madde.


hypodactylia : n. Parmak noksanlığı, parmak sayısının normalden eksik olması, noksan parmaklılık, hipodaktili.


hypoglottis, hypoglossis : n. 1. Dilin alt kısmı 2. See: Ranula.


koft-tetanus : n. Baş yaralarından ileri gelen tetanoz.


konimeter : n. See: Konometer.


metalic : a. biochem. a) Madeni, madensel. b) Madene benzer, madenimsi. c) Madenden yapılmış, d) Maden hasıl eden.


multiglandular : a.Çok guddeli.


myoneurosis : n. Kas nevrozu.


myotrophy : n. Kas beslenmesi, miyotrofi.


osteomyelitis : n. Kemik iliği iltihabı, cerahatli çene iliği iltihabı, osteomiyelit.


pollicization : n. Ameliyatla el başparmağı oluşturma.