Bugün : 19 Şubat 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

xenon nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

xenon : n. biochem. Xe veya X sembolü ile bilinen, atom no: 54 ve atom ağırlığı: 131.30 olan kimyasal element, ksenon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chronological : a. Oluş sırasına göre dizilmiş, tarih sırası takip eden.


diplopia : n. Şaşılık, binoküler vizyonun bozulması sonucu bir eşyanın çift olarak görülmesi, diplopi, ambiyopi.


femorocele : n. Femur fıtığı.


filamentous : a. 1. İplik gibi, kıl gibi; 2. İplik şeklinde ince uzun oluşumlardan ibaret.


friedlander's bacillus : n. Özellikle üst solunum yollarında bulunan büyük bir gram negatif bakteri türü.


gallipot : n. Losyon konulmak üzere yapılan küçük şişe.


holoblast : n. Birbiri arkasına hızla bölünen döllenmiş oum'un oluşturduğu hücre kümesi, blastula öncüsü hücre kümesi.


hutchinson's teeth : n. Konjenital sifilizli çocuklarda üst merkezi kesicilerde görülen karakteristik durum.


hydroperitoneum : n. Periton boşluğunda sulu sıvı toplanması.


hydrorophilic : a. Suyu emebilen, su emici, nem alıcı.


hyperendocrinism : n. İç salgı bezlerinin aşırı çalışması, hiperendokrinizm.


hypersystole : n. Sistolün çok kuvvetli olması.


Little's Disease : n. Spastik tipte dipleji, bacakların makas şeklinde bükülmesine sebep olur.


lockjaw : n. 1. Tetanos, kazıklı humma; 2. Fizyolojide birbiri peşi sıra gelen uyartıların adelede meydana getirdiği kasılma; 3. Klinikte Nicolailer basilinin yaptığı adalelerde kasılmalarla beliren toksik hastalık (... Temel belirtileri ateş, risus sardonicus ve opistotonus'dur).


mediastinoscopy : n. Mediastinumdaki oluşumların medaistinoskop aracılığıyla muayenesi, medaistinoskopi.


myalgia : n. Belli başlı bir bozukluk görüleksizin duyulan kas ağrısı, miyalji.


orthoglycemic : a. Kan şekeri normal olan.


panophthalmitis : n. See: Panophthalmia.


pantie-girdle-syndrome : n. Oturarak iş gören ve pantolon tipi bir alt giysi giyen kadınlarda bacakların geceleri şişmesi.


pediculus : n. Bit.