Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

xenon nedir?

xenon : n. biochem. Xe veya X sembolü ile bilinen, atom no: 54 ve atom ağırlığı: 131.30 olan kimyasal element, ksenon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbolize : v. biochem. Karbol asidi katmak.


carpopedal : a. Ellere ve ayaklara ait olan, her ikisini de ilgilendiren.


circulation : n. Dolaşım, deveran, sirkülasyon.


crystalloid : a. Kristalsi, billür şeklinde.


dialysate : n. Dializ'e konu olan madde, dializ esnasında yarı geçirgen zardan süzülen madde.


diuril : n. Chlorothiazide'in müstahzar adı.


diverticulitis : n. Divertikül iltihabı.


endostitis : n. Kemik boşluğunu saran zarın iltilaphanması, endosteum iltihabı.


ephebiatrics : n. Ergenlik çağını ve bu çağda meydana gelen değişimleri konu alan tıp dalı.


episplenitis : n. dalak kapsülünün iltihabı, episplenit.


falcate : a. Orak şeklinde, oraksı.


hyperbaric : a. Normalden daha yüksek basınçta, ağırlıkta veya oğunlukta olan.


incus : n. Örs (kemik).


karyota : n. Nüveli hücreler.


nodding : n. Başın aniden, istemdışı öne doğru eğilme hareketi (oturur vaziyette uykuya dalarken görüldüğü gibi).


perosomus : n. Vücudu doğuştan ileri derecede şekil bozukluğu gösteren bebek.


phytomitogenes : n. (pl.) In vitro ve muhtemelen de in vivo olarak bağışıklığı güçlendiren maddeler.


phytophagous : a.Bitkilrele beslenen, bitki yiyen.


polythelia : n. Memeucu adedinin normalden fazla olması, politeli.


psychometrician : n. Psikometri uzmanı.