Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

xenomenia nedir?

xenomenia : n. Zamansız adet görme, ksenomeni.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcaneum : n. See: Calcaneus.


entoptic : a. 1. Göz içiyle ilgili; 2. Göz içinde, göz içindeng elişen.


excittovascular : a. Damarları genişleten veya daraltan.


excretion : n. Dışartı, çıkartım, ifrazat, excretis.


gag : n. v. 1. Ağıza konulan kusturucu şey; 2. Alet ile ağzını açık tutmak.


uviometer : n. Ultraviyole dalgaları ölçen alet, üviometre.


hex(a)- : pref. Altı.


menophania : n. Ergenlik çağındaki kız çocuğunda ilk adetin görülüşü.


oculist : n. Göz uzmanı, (doktoru).


odontinoid : n. 1. Dişe benzeyen; 2. Diş tümörü.


omphalorrhagia : n. Göbek kanaması, omfaloraji.


organo- : pref. Organla ilgili.


orthopedia : n. See: Orthopedics.


oxychromatin : n. biochem. Asit anilin boyalarla boyanabilen kromatin kısmı, lantanin.


pachycephaly : n. Kafatası kemiklerinin anormal şekilde kalın oluşu, pakisefali.


radio-iodinated human serum albumin : n. Beyin lezyonlarının teşhisi ve yerlerinin tesbiti için, ayrıcakan ve plazma hacimlarının ölçülmesinde, dolaşım zamanının ve kalp debisinin hesaplanmasında yararlanılan bir madde.


siccus : a. Kurumuş kur.


side : n. 1. Taraf, yüz, kenar; 2. Yan taraf, vücudun sağ ve sol yanı.


statuvolence : n. Kendi kendine telkinle oluşturulan hipnoz hali.


tetralogy : n. Dörtlü seri.