Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

xenomenia nedir?

xenomenia : n. Zamansız adet görme, ksenomeni.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chlorothiazide : n. Kan basıncını orta derecede düşüren güçlü bir diüretik ilaç.


deaf-mutism : n. İşitme ve konuşma yeteneğinin olmayışı, sağırlık ve dilsizliğin birarada bulunuşu.


disorientation : n. 1. Kişinin çevreye oranla kendi durumunu değerlendirememesi, çevreye uyma veya alışma yeteneğinin kaybı; 2. Kişide zaman ve yer kavramının bulunmayışı, bu yeteneğin kaybı.


labrum : n. (pl. Labra). 1. Kenar; 2. dudak.


hysterodynia : n. Rahim sancısı, uterus ağrısı, histerodini.


inoculator : n. Aşı yapmada kullanılan araç (şırınga v.s.).


intimal : a. İntima ile ilgili.


isometropia : n. İki göz refraksiyonunun eşit olması, izometropi.


leukocyturia : n. İdrarda lökosit bulunması, lökosit işeme, lökositüri.


otogenous : a. Kulaktan kaynaklanan, otojen.


petrifaction : n. Taş sertliği kazanma, taşlaşma.


polymenia : n. See: Polymenorrhea.


polyphrasia : n. Marazi çok ve çabuk konuşma hali, polifrazi.


proctostenosis : n. Anus veya rektumun darlığı.


rhinomanometer : n. Burun yollarındaik tıkanıklığın derecesini ölçen alet, rinomanometre.


rubrum : a. (pl. rubra). Kırmızı, ruber.


scurfy : a. 1. Kepekli; 2. Kabuklu.


secretomotory : a. Salgıyı uyaran.


segregation : n. 1. Ayırım, özellikle hususi bir amaçla yapılan ayırım, ayırma; 2. Cinsiyet hücrelerinin meyotik bölünmesi esnasında homolog kromozomların birbirinden ayrılması (Biri bir hücreye diğeri öbür hücreye geçer).


self-hypnosis : n. Kendi kendine telkin ile hipnoz meydana getirme.