Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

xenomenia nedir?

xenomenia : n. Zamansız adet görme, ksenomeni.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

diluted : a. Sulandırılmış, yoğunluğu azaltılmış.


dimercaprol : n. biochem. Ağız maden zehirlenmesinde kullanılan renksiz sıvı (C5H8,OS2).


endoglobular : a. Kan küreciklerinde bulunan.


enervation : n. 1. Sinir gücünün kaybı; 2. Bir doku veya organa giden sinirin kesilmesi.


erasion : n. Kazıma, bir lezyonu kazıyarak temizleme veya ortadan kaldırma.


genotype : n. 1. Jenotip, aynı herediter karakteri gösteren şahılar grubu; 2. Bir organizmanın herediter esas oluşumu.


subinguinal : a. Kasık altında bulunan kasıkaltı, kasıkaltına ait, subinguinalis.


hemoposia : n. Kan içme.


hepaticojejunostomy : n. Ductus hepaticus ile proksimal bir jejunum ansı arasında gerçekleştirilen anastomoz.


hydrobilirubin : n. Safra pigmenti.


hypnotism : n. Sun'i uyutma, hipnotizma.


leukocidin : n. Lökositleri yokeden madde, lökosidin.


lympholeukocyte : n. Büyük tek nüveli lökosit.


metalliferous : a. biochem. Maden hasıl eden.


obsolete : a. 1. Karışık, muğlak, belirsiz; 2. Artık kullanılmayan, modası geçmiş, metruk.


osteological : a. Osteolojiye ait.


oxycinesia : n. Hareket halinde duyulan ağrı.


pathology : n. Hastalık ilmi, hastalık sebebi ile meydana gelen değişikliklerin bilimsel incelenmesi, patoloji.


phoria- : suff. Gözün görüş ekseninde sapma anlamına sonek.


plasmodiotrophoblast : n. Koryon villuslarını çevreleyen trofoblast'ın dış tabakası sinsityum tabakası, sinsityotrofoblast.