Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

xenology nedir?

xenology : n. Parazitlerle konakların münasebetelrini inceleyen bilim dalı, ksenoloji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dextrogastria : n. Midenin sağa doğru yer değiştirmesi (sağa kayması).


direction : n. Yön, doğrultu, istikamet, directio.


disaggregation : n. Eczasını tefrik etme, cüzlerini ayırıp dağıtma.


electrolysis : n. Bir maddenin veya solüsyonun içinden elektrik akımı geçirerek elemanlarına ayırma, elektroliz.


exobiology : n. Güneş etrafında dönen gezegenler üzeirndeki hayatı ve bu hayat şartlarını konu alan bilim dalı.


hepatopulmonary : a. Karaciğer ve akciğerlere ait.


intercilium : n. İki kaş arası.


indiference : n. 1.Belli bir yöne eğilim göstermeme hali, yansızlık; 2. Hissizlik, duygusuzluk, kayıtsızlık.


mastoidal : a. Mastoid çıkıntı ile ilgili.


melanodermic : a. 1. Melanoderma ile ilgili; 2. Melanoderma gösteren.


myrtiform : a. Mersin yaprağı biçiminde, mersinbiçim, myrtiformis.


oligmeia : n. Kan hacminin küçülmesi, oligemi, oligohemi.


panaris : n. Dolama, tırnak yatağı iltihabı.


pediatry : n. Çocuk hastalıkları ve tedavilerini konu alan tıp dalı, pediatri.


pentosuria : n. Pentoz işeme, idrarda pentoz blunması, pentosüri.


podologist : n. See. Chiropodist.


pylic : a. Vena porta ile ilgili.


reversal : n. Tersine çevrilme, tersin dönüşme.


saccharimetry : n. Eriyiktek şeker miktarının sakarimetre aracılığıyla ölçülmesi.


strandin : n. Beyin dokusundan ayrılmış bir glikolipid.