Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

xenology nedir?

xenology : n. Parazitlerle konakların münasebetelrini inceleyen bilim dalı, ksenoloji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepsopathia : n. Aşırı göz yorgunluğuna bağlı nevrasteni.


congest : v. 1. şişirmek, toplamak, doldurmak, 2. Kan veya su toplamak.


Draft : n. 1. Bir defada içilen sıvı ilaç miktarı; 2. Hava cereyanı, hava akımı.


ectopterygoid : n. Pterigoid dış kası.


electromyogram : n. Elektromiyografın kaydettiği çizgi, elektromiyogram.


ethanolamine oleate : n. Varislerin tedavisinde kullanılan büzücü bir madde.


eupareunia : n. Cinsel uyuşma, cinsel uyum.


genioplasty : n. Çenenin plastik ameliyatı, jenyoplasti.


physocele : n. 1. İçinde gaz (hava) bulunan şişlik; 2.İçinde gaz (hava) bulunan fıtık kesesi.


submersion : n. 1. Su altına sokma, suya batırma; 2. Su altına sokulma, suya batma.


gravity : n. 1. AĞırlık; 2. Cazibe, çekim, yer çekimi.


hafnium : n. biochem. Hf sembolü ile bilinen atom no:72, atom ağırlığı; 178, olan kimyasal element.


ingest : v. Midesine indirmek (yemek).


methomania : n. Ayyaşlık, içki iptilası.


midriff : n. Diyafram.


neurospasm : n. Bir kasın sinirsel spazmı.


nutrition : n. 1. Beslenme; 2. Besin maddesi, besin, gıda.


oophorectomy : n. Yumurtalıkları çıkarma ameliyesi, ooforektomi.


opsigenes : n. Akıl dişlerinin geç çıkması.


orchidotomy : n. Testis ameliyatı, orşidotomi.