Bugün : 26 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

xenology nedir?

xenology : n. Parazitlerle konakların münasebetelrini inceleyen bilim dalı, ksenoloji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cyllosis : n. Ayakta herhangi bir şekil bozukluğu, özellikle yumru ayak.


lactational : a. memelerde sütoluşmasıyla ilgili, memelerden süt salgılandığı devre ile ilgili; 2. Emzirme ile ilgili, emzirmeye ait.


hemocytoblast : n. Henüz olgunlaşmamış eritrosit, genç eritrosit.


hydroxystilbamidine : n. Aspergillosis tedavisinde kullanılan bir madde.


insanity : n. Delilik, cinnet.


lavage : n. 1. Şırınga v.s. ile temizleme, lavaj; 2. Mideyi yıkama.


lip. : n. 1. Dudak; 2. Yaranın kenarı.


melanoblast : n. Melanosit öncüsü hücre.


melanosis : n. 1. Dokularda fazla renk maddesi toplanması, derinin koyu renge boyanması, melanoz; 2. Kara kanser.


necrophilia, necrophilism : n. Ölülerden (cesetlerden) hoşlanma veya onları seyretmekten zevk alma, cinsi arzusunu ölüler üzerinde tatmin etme, nekrofili.


nephrosclerosis : n. Böbrek sklerozu, nefroskleroz.


nude : a.&n. 1. Çıplak, elbisesiz; 2. Çıplak vücut.n. (pl. nuclei). 1. Çekirdek, atomun merkez kısmı, nüve; 2. Beyinde bir hücreler yığını.


obliviscence : n. Unutkanlık.


osteocephaloma : n. Kemiğin beyinsi tümörü.


osteoradionecrosis : n. Işına fazla miktarda maruz kalan kemikte nekroz meyanag elmesi.


paresthesia : n. Marazi hassasiyet, hastalık halinde duyarlık, parestezi.


part : n. See: Pars.


pernio : n. (pl. Perniones). See: Chilblain.


pneumomycosis : n. Akciğerlerin mantar enfeksiyonu.


polymeria : n. Vücut kısımlarının aded itibariyle normalden fazla oluşu, polimeri.