Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

xenology nedir?

xenology : n. Parazitlerle konakların münasebetelrini inceleyen bilim dalı, ksenoloji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cytosis : n. Hücre artımı, herhangi bir vücut sıvısında bulunması gereken fazla hücrenin görülmesi hali.


dysostosis : n. Kemikleşmede güçlük, disostoz.


electoanesthesia : n. Elektrikle yapılan anestezi.


excited : a. Tahrik edilmiş, uyartılmış


gastrosis : n. Mide hastalığı.


uteromania : n. Kadınlarda hastalık şeklinde cinsi münasebet arzusu, aşırı derecede şehevi hisler, uteromani, nemfomani.


hyperacidaminuria : n. İdrarda aminoasitlerin çoğalması.


hyperisotonicity : n. Hiperizotonik nitelik gösterme hali, osmotik eriyiğin basıncından daha yüksek basınca sahip olma hali.


hypernormocytosis : n. Kanda aşırı nötrofil nispeti.


ichthammol : n. biochem. Cilt hastalıklarında kullanılan ve bazı şistlerin damıtılmasından elde edilen bir madde.


infraconscious : a. Bilinçaltı, bilinç altında.


iontophoresis : n. 1. İyonların tedavi maksadiyle vücuda sokulması, deri veya mukoza yolu ile ve elektrik cereyanı kullanarak ilaçların vücuda sokulması, iyontoforez; 2. Ültraviyole ışınları ile etadvi, ültraviyole tedavisi.


laryngotracheobronchitis : n. Larinksin, trachea'nın ve bronşların iltihalı durumu.


malignity : n. See: Malignancy


malposition : n. Yer değiştirme, mutat (normal) yerinden çıkma.


metacarpus : n. El tarağı, metakarp.


myomelanosis : n. kas melanozu.


parotid : a.&n. 1. Kulağın yakınında bulunan, kulağa yakın; 2. Kulakaltı tükürük bezi, parotid bezi.


perisystole : n. Sistol'den hemen önceki zaman aralığı, sistol öncesi devre.


photogene : n. Kopye.