Bugün : 25 Nisan 2017, Salı

Favorilere Ekle!

xenology nedir?

xenology : n. Parazitlerle konakların münasebetelrini inceleyen bilim dalı, ksenoloji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bulla : n. (pl. Bullae). Sulu kabarcık.


epidemiologist : n. Epidemiyoloji uzmanı, epidemiyoloji dalında ihtisas yapmış kişi.


extrasomatic : a. 1. Vücut dışında; 2. Vücutla ilişkisi olayan.


gastear : n. Mide.


gastrulation : n. Gastrula safhasının oluşumu.


helicotrema : n. Helikotrema (scala tympani ile scala vestibuli'nin cochlea tepesinde birleşme deliği).


helminthemesis : n. Solucan kusma.


hemoxial : a. Birbirine benzer eksenleri olan.


hyperinsulinism : n. Aralıklı vyea devamlı olarak bilinç kaybı ile kendini gösteren, bazen konvülsiyonların da birlikteg örüldüğü klinik bir tablo.


hypopraxia : n. Faaliyet noksanlığı, hipopraksi.


levoversion : n. Sola dönme.


micturition : n. Sık sık idrara çıkma hali.


neurotropic : a. Sinir dokusuna karşı özel ilgisi olan, nevrotrop (nörotrop).


occipitoparietal : a. Artkafa ve yan kafa kemiklerine veya loplarına ait.


opiomaniac : n. Afyonkeş.


oral : a. Ağza ait, oralis.


pharmacognosy : n. See: Aceognosia.


phonophore : n. Bir stetoskop şekli.


polyesthesia : n. Bir tek temasın birkaç yerde birden hissedilmesi, poliyestezi.


prehormoen : n. Hormon öncüsü madde.