Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

xenogenous nedir?

xenogenous : a. Organizma dışından kaynaklanan veya yabancı cisimden meydanag elen, ksenojen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

conduction : n. İletim (kuvvet, ısı, ses veya elektrik hk).


convolution : n. 1. Barsakta, renal tubuluslarda ve beyinde olduğu gibi, katlanmaların, bükülmelerin ve kangalların mevcut bulunması; 2. Kıvrım, büklüm, organ veya oluşumda kendi üzerinde kıvrılma sonucu oluşan kısım; 3. Beyin yüzeyinde birbirinden oluk şeklinde girintilerle ayrılmış küçük bölümlerden her biri, beyin kıvrımı, girus.


deionization : ş. biochem. Bir bileşimden iyonların çıkarılması.


encysted : a. Etrafı kalın zar veya kapsülle sarılı, kapsüllü.


erythrasma : n. Uylukların iç taraflarında torbalarda ve koltuk altlarında meydana gelip kırmızı plaklarla kendini gösteren kronik ve bulaşıcı bir deri hastalığı.


estrinization : n. Over hormonlarına bağlı olarak vagina epitelinde siklik değişiklikler meydana gelmesi.


lactolase : n. Laktik asid yapan enzim, laktolaz.


hydatidocele : n. İçinde hidatitler bulunan skrotum tümörü.


hypamnion : n. Amnion sıvısının ileri derecede az oluşu, amnion sıvısı azlığı.


ileocolic : a. İleum ve kalın barsağa ait, ilyokolik.


liver : n. Karaciğer.


mammoplasty : n. See: Mammaplasty.


megalomella : n. Kol ve bacakların anormal büyüklüğü, megalomeli.


myasthenic : a. 1. Miyasteni ile ilgili; 2. Miyasteni gösteren, miyasteni ile belirgin.


onychophagy : n. Tırnak yeme (ısırma) fena alışkanlığı, onikofaji.


osteoclastoma : n. Dev hücreli kemik tümörü.


pharyngomycosis : n. Yutağın mantarıl hastalığı.


proctostomy : n. Rektuma ağız açma, proktostomi.


recover : v. 1. İyileştirmek (hastayı), şifa vermek; 2.İyileşmek, kendine gelmek.


redox : n. biochem. Oksidasyon-redüksiyon reaksiyonu.