Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

xenogenous nedir?

xenogenous : a. Organizma dışından kaynaklanan veya yabancı cisimden meydanag elen, ksenojen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bloodless : a. Kansız.


centrifugation : a. İçinde sıvı bulunan tübün yüksek sür'atle döndürülerek ihtiva ettiği taneciklerin, merkezkaç kuvvetin etkisiyle dibe çöktürülmesi, santrifüj ayırma.


colposcopy : n. Vagina ve serviks'in kolposkop aracılığıyla muayenesi, kolposkopi.


desmectasia : n. Herhangi bir bağın gerilmesi.


dural : a. Dura mater'e ait.


forerunner : n. Öncü, herhangi birmaddenin oluşmasında öncü rol oynayan madde.


Freudism : n. Nevrozların oluş mekanizmasında rol oynayan faktörleri gösterme bakımından Freud tarafından ileri sürülmüş, piskoanaliz'e dayalı bilinçaltı teorileri.


hemocyte : n. Kan yuvarı, kan küreciği.


hydrotherapeutic : a. Hidroterapiye ait.


intratracheal : a. Trachea içinde veya trachea boyunca.


kinetin : n. biochem. Bitkilerde hücre bölünmesini sağlayan ve deoksiribonükleik asidden meydana gelen bir madde.


luadanum : n. Afyon ruhu.


magnum : a. Büyük veya geniş.


oleomargarine : n. Hayvan yağı ile sütten yapılmış sun'i tereyağı, margarin.


ophthalmometry : n. Gözün kırılma derecesinin tesbiti, oftalmometri.


oxalemia : n. Kanda oksalat çoğalması, oksalemi.


periosteal : n. Periyosta ait.


planoconcave : a. bir yüzü düz, diğer yüzü içbükey (concave) olan.


renin : n. Böbreğiniskemik hallerinde ve kollaps sırasında, böbrekte meydanag elen ve hipertansinojeni hipertansine çeviren enzim.


rumen : n. (pl. rumina). Geviş getiren hayvanların birinci mide bölümü.