Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

xenogenesis nedir?

xenogenesis : n. 1. Cansızdan doğma; 2. Neslinden tamamen farklı doğma; 3. Ebeveynine benzeyen yavru meydana getirme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calciferous : a. 1. Kireçli, kireç hasıl eden; 2. Kalsiyumlu, kalsiyum hasıl eden.


cholerophobia : n. Marazi kolera korkusu.


electrophoresis : n. Eriyik içinde dağılmış iyonların elektrik akımı etkisiyle, pozitif veya negatif kutba doğru hareketi, elektroforez.


exothermic : a. biochem. Hararet neşredici, ısıveren.


experiment : n. Dene, tecrübe.


fibropericarditis : n. Fibröz perikardit.


hypercausia : n. İşitme yeteneğinin anormal şekilde artması, hiperakuzi.


hyperporosis : n. Kırığı takiben kırık uçlar arasında kaynaşmayı kolaylaştırmak üzere bol miktarda yeni kemik dokusu (callus) oluşması, hiperporoz.


idiomiasma : n. Vücudun herhangi bir yerinden çıkan pis koku.


intralaryngeal : a.Gırtlak içi, ırtlak içinde.


kenophobia : n. Marazi meydan korkusu, kenofobi.


lalopathy : n. Konuşma bozukluğu, lalopati.


merocaxalgia : n. Kalça ağrısı, merokoksalji.


merogony : n. Yumurtanın sadece bir kısmının gelişmesi.


naturopathy : n. Fiziksel metotlarla tedavi usulü, natüropati.


organonomy : n. Organik hayat ve canlı organizmalar kanunu.


pericardiostomy : n. Perikard boşluğundaki sıvının dışarıya akmasını mümkün kolan cerrahi ağızlaştırma.


presacral : a. Sakrum öünde olan.


rachial : a. Belkemiğe ait.


serosamucin : n. İltihabi serum ifrazında bulunan bir protein.