Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

xenogenesis nedir?

xenogenesis : n. 1. Cansızdan doğma; 2. Neslinden tamamen farklı doğma; 3. Ebeveynine benzeyen yavru meydana getirme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholecystitis : n. Safra kesesi iltihabı, kolesistit.


dilated : a. Genişlemiş.


districhiasis : n. Aynı kıl folikülünden iki kılın gelişmesi.


ecdemomania : n. Patolojik gezinme arzusu.


ectostosis : n. Perikondrium altındaki kıkırdak dokuda kemikleşme görülmesi, bu kısımda kıkırdak dokunun kemik halini alışı.


entasia : n. Kasta aniden beliren geçici kasılma, kas spazmı.


galvanonervous : a. Sinire uygulanan galvanik cereyandan meydana gelen.


gamogenesis : n. Cinsel reprodüksiyon.


hydrometrocolpos : n. Uterus ve vaginada sulu sıvı toplanması.


hypermyotonia : n. Kas tonüsünde aşırı artma


iniencephalus : n. İniensefali gösteren fetüs.


lepromin : n. Lepraya karşı dokusal direncin tesbitinde test maddesi olarak kullanılan Mycobacterium'un leprae'dan zengin dokudan hazırlanış eriyik.


lipothymia : n. Geçici bilinç kaybı, baygınlık, bayılma.


lymphaticovenous : n. Bir bölgedeki drenajın, hem lenf damarlarıyla, hem de venalarla yapıldığını belirten bir deyim.


panarteritis : n.Bütün arterlerin iltihabı, panarterit, polyarteritis nodosa.


paratyphoid : n. 1. Paratifo, paratifo basillerinin yaptığı tifoya benzeyen fakat daha az tehlikeli bir hastalık olup lokal veya genel enfeksiyon yapabilir; 2. a. Tifoya benzeyen, tifoyu andıran.


poikilocytosis : n. Kanda şekil bozukluğu gösteren eritrosit (poikilosit)lerin bulunuşu.


posttyphoid : a. Tifo sonu, tifo sonrası.


pseudohemoptysis : n. Ağzından akciğer kaynaklı olmayan kan gelme.


receptor : n. 1. Canlı protoplazmanın toksinler veya besin maddeleriyle birleşmeye yarayan molekül grubu; 2. Sansoriyel sinirlerin duyuları alan uçları, reseptör.