Bugün : 19 Şubat 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

xenogenesis nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

xenogenesis : n. 1. Cansızdan doğma; 2. Neslinden tamamen farklı doğma; 3. Ebeveynine benzeyen yavru meydana getirme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebroma : n. Beyin dokusuna benzer kıvam gösteren kötü huylu tümör, yumuşak kanser.


clonicotonic : a. Hem klonik hem tonik kasılmalar gösteren.


communicable : a. Bir kimseden diğerine geçebilen, bulaşıcı, sari.


exodontics : n. Diş çekimi ile ilgili dişçilik dalı.


excitor : n. Uyarıcı (sinir).


gonepoietic : a. 1. Meni oluşmasıyla ilgili; 2. Meni oluşmasını uyarıcı.


subinfection : n. Hafif enfeksiyon.


hypercortisonism : n. See: hyperadrenocorticism.


hypnology : n. Uykubilim. hipnoloji.


mammiform : a. Meme şeklinde, memeye benzeyen.


micro-erythrocyte : n. See: Microcyte.


neurotoşin : n. Sinir dokusunu harap eden toksin, nevrotoksin.


odontoparallaxis : n. Diş intizamsızlığı.


ophidism : n. Yılan zehiri ile zehirlenme, ofidizm, ofyotoksemi;


ozostomia : n. Nefesin fena kokması, ozostomi.


pseudohermaphroditism : n. Kşide cinsiyet özelliklerinin bir cinse, iç cinsiyet bezleri (gonadlar)'nin diğer cinse ait oluş hali,


salmonella : n. Bir bakeri türü, gram negatif çubuklar. İnsanlarda ve hayvanlarda asalak olarak yaşarlar ve çoğu zaman hastalık meydana getirme özelliği kazanırlar.


semimicroanalysis : n. 0.01 ile 0.02 gram ağırlığında olan maddelerin tahlili.


serofibrinous : a. Hem seröz hem de fibrinli olan.


spher : pref. Küre anlamına önek.