Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

xenodiagnosis nedir?

xenodiagnosis : n. Bri hastadan enfeksiyon almış portör bir şahısta mikrobun bulunması ile koyulan teşhis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bladder : n. 1. Mesane, idrar kesesi, sidik torbası, vezika; 2. İçinde sıvı veya gaz bulunan membranöz yapıda kese.


carcinoma : n. Epitel veya gudde dokusundan türeyen habis tümöral kütle, karsinoma.


cardiosphygmograph : n. Kalb ve nabız atımlarını çizelge halinde kaydeden alet.


choroiditis : n. Koroid iltihabı, koroidit.


deposit : n. 1. Tortu, çöküntü, çökelti; 2. Herhangi bir organ veya vücut bölümünde birikim gösteren madde.


Felty's Syndrome : n. Lökopeni ve splenomegali ile birlikte görülen kronik artrit tablosu.


flavor : n. 1. Lezzet, tat; 2. İlaç olarak kullanılan bir şuruba tat veren etkisiz madde.


inconstant : a. Değişken, kararsız.


infusion : n. 1. Enfüzyon, damarlara zerketme; 2. Müessir elementlerini elde etmek için bir maddenin kaynatılması; 3. Kaynatma ile elde edilen eriyik.


keratin : n. biochem. Saç ve boynuz ve tırnağın esas maddesi, keratin.


melalgia : n. Kol ve bacakların nevraljisi, melalji.


myelomenia : n. Adet esnasında omurilikten kanamanın olması, bu nitelikle belirgin vikaryöz menstrüasyon, miyelomeni


necrosis : n. Bir organın çürüyüp ölmesi, canlı dokunun mahdut bir bölümünün ölümü, gangren. nekroz.


neuroroentegenography : n. Sinir sistemi radyografisi.


neurotonia : n. Vejetatif sinir sitemi tonusunun muvazenesinin bozukluğu, nevrotoni.


occipito-atloid : a. Artkafa ve atlas kemiğine ait.


odontiatria : n. Dişçilik, diş hekimliği (See: Dentistry).


olecranarthritis : n. Dirsek eklemi iltihabı.


polarimeter : n. Şeker solüsyonlarının ışğı saptırma derecelerini ölçmeye yarayan alet, polarimetre.


postinfluenzal : a. See: Postgrippal.