Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

xenodiagnosis nedir?

xenodiagnosis : n. Bri hastadan enfeksiyon almış portör bir şahısta mikrobun bulunması ile koyulan teşhis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromoiodism : n. Brom ve iyot bileşiklerinin müştereken sebep olduğuz ehirlenme.


carboxylase : n. biochem. Karbon dioksidi karboksil grubundan ayıran bir enzim, karboksilaz.


cirrhosis : n. Siroz: Karaciğer lobülleri arasındaki bağ dokusunun çoğalması sonucu karaciğerde dejenerasyon (Hanat ve Leinec gibi).


croup : n. Boğmaca, krup.


cystocele : n. Mesane fıtığı.


genial : a. Çeneye ait.


incretory : a. 1. İç salgı bezinin salgı faaliyeti ile ilgili; 2. İç salgı ile ilgili.


leprid : n. Cüzzamlı cilt lezyonu.


macroglossia : n. Dilin büyümesi, makroglosi.


mercurialism : n. Civa ile zehirlenme.


misogynist : n. Kadından nefret eden kimse, kadın düşmanı, mizojenist.


mobile : a. Oynar, müteharrik, hareketli, mobil.


myelophthisic : a. 1. Miyelofiitiz gösteren, miyelofitiz'le belirgin; 2. Miyelofitiz'in sebep olduğu, miyelofitiz'e bağlı, miyelofitizik.


neurosclerosis : n. Sinir dokusu sertleşmesi, nevroskleroz.


paraglobulinuria : n. İdrarda aşırı miktarda paraglobülin bulunuşu.


periphlebitis : n. 1. Ven çevresindeki dokunun iltihabı; 2. Ven'in dış tabakası'nın ilithabı, periflebit.


plasmogen : n. see. bioplasm.


pleochromocytoma : n. Çeşitil renklerde dokular ihtiva eden tümör.


polygraph : n. Nabız kaydeden silindirik cihaz, poligraf.


pomatum : n. See: Pomade.