Bugün : 20 Ağustos 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

xenodiagnosis nedir?

xenodiagnosis : n. Bri hastadan enfeksiyon almış portör bir şahısta mikrobun bulunması ile koyulan teşhis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancellus : n. Kemiğin süngerimsi yapı gösteren kısmı, gözenekli kemik dokusu.


cancrophobia : n. Kanser korkusu, kankrofobi.


carmine : n. Koyu kırmızı bir boya maddesi, kırmızıdan şapla çökeltme suretiyle elde edilen kırmızı pigment.


catecholamines : n. Adrenalin noradrenalin ve isoprenalin, farmakolojik bakımdan önemli olan katekolaminlerdir ve hepsi de , sinir impulslarının özellikle sempatik sistemde-iletimini sağlarlar.


centigrade : Yüz dereceye taksim edilmiş, santigrad.


choleric : a. Safralı.


cornutine : n. biochem. Çavdar mahmuzu alkaloidi.


indicanemia : n. Kanda indikan bulunuşu.


lithectasy : n. Apışarası (perine)'nı keserek taş çıkarma ameliyesi.


lipometabolism : n. Yağ metabolizması.


lumbrical : a. Solucansı, lumbricalis.


nudism : n. Çıplak halde dolaşıma itiyadı veya merakı, nüdizm.


oophorosalpingitis : n. Yumurtalık ve Falliop tübü (tuba uterina) nün beraber iltihabı, ooforosalpenjit.


pancreatolithectomy : n. Pankreas taşının ameliyatla çıkarılması.


prehormoen : n. Hormon öncüsü madde.


pseudomyxoma : n. içinde mukustan oluşan koyu kıvamda yapışkan madde ihtiva eden tümör, psödomiksom.


pseudopolyposis : n. pl. Özellikle önceden geçirilmiş bir ltihaba bağlı olarak meydana gelen yaygın polipler.


reanimation : n. Canlandırma.See: Resuscitation.


repression : n. Uygunsuz fikir veya dürtüleri bilinç altına atma, represyon.n. Yerinden ayrılmış organı normal yerine koymada kullanılan alet.


revulsive : a. & n. Hastalığı vücudun bir kısmından diğer bir kısmına nakleden (ilaç), revülsif.