Bugün : 26 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

xenodiagnosis nedir?

xenodiagnosis : n. Bri hastadan enfeksiyon almış portör bir şahısta mikrobun bulunması ile koyulan teşhis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chart : n. & 1. Hastalığın günlük seyri (ateş, nabız, kan basıncı v.s)'ni gösteren kağıt, gözlem kağıdı (Bulgular hergün çizelge halinde işlenir); 2. Kişide görme keskinliğini tesbitte kullanılan üzeirned matbu harfler bulunan karton, çeşitli testype'lardan biri.


cholecystolithotriepsy : n. Safra kesesini açmaksızın içinde bulunan taş veya taşları ezme.


esophagogastrectomy : n. Özofagus ve midenin ameliyatla çıkarılması.


falcular : a. see: falcate.


foveate : a. Çukurlu.


frenum : n. (pl. frena). Bir organın hareketini frenleyen zar kıvrımı.


galactozymase : n. biochem. Nişastayı sulandıran enzim,galaktozimas.


hypersplenotrophy : n. Dalak büyümesi.


mamm- : pref. Meme anlamına önek.


methaemoglobinuria : n. İdrarda methemoglobin bulunması.


metrolymphangitis : n. Uterus lenf damarlarının iltihabı.


micrococcus : n. Küre şeklindeki (küresel) bakteriler, mikrokoküs.


mouthwash : n. Ağız ve boğazı çalkalayarak yıkamada kullanılan antiseptik ısvı, gargara.


neurological : a. Nevroljiye ait.


neutropenia : n. Nötrofil lökositlerin kanda azalması, nötropeni.


osmidrosis : n. Terin fena ve keskin kokması.


osteocele : n. 1. Testis veya skrotumun kemiksi tümörü; 2. Kemik dokusu ihtiva eden fıtık.


passion : n. 1. Kuvvetli his (heyecan, hırs, v.s.); 2. Acı, ağrı, ıstırap; 3. Merak, delilik.


periodontitis : n. Beriyodont iltihabı, periodontit.


porocephaliasis : n. Dokularda prosefali bulunması hali.