Bugün : 30 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

xeno- nedir?

xeno- : pref. Yabancı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromatography : n. biochem. Bir maddenin bir cam tüpte bulunan emici cisimler yardımı ile kimyasal tahlilinin yapılması, kromatografi.


desmotomy : n. Bağ diseksiyonu.


echokinesia : n. See: Echopraxia.


encephalography : n. Beynin hava veya kontrast maddeler şırıngasından sonra röntgenle muayenesi, ansefalografi.


epicolic : a. Kolon üzerinde.


erythrotoxin : n. biochem. Eritrositlere etki yapan bir toksin.


exophyte : n. Dış parazit, organizmanın üzerinde yaşayan parazit.


fibroplastin : n. biochem. See: Paraglobulin.


flucloxacilin : n. Staphilococcus aureus'un penisilinaz yapan türlerine karşı etkili olan bir tür isoxazole penisilin.


fomite : n.Enfeksiyonla teması olan ve enfeksiyon nakletme özelliği gösteren herhangi bir cisim.


gonohemia : n. Gonokokların kana geçmesi, gonokok septisemisi.


gradatim : adv. Tedricen, gittikçe.


osmosis : n. Karışabilne iki sıvı veya gazın birbirine geçişmesi, geçişme, osmoz.


panimmunity : n. Tam bağışıklık.


perinephritis : n. Böbrek zarı iltihabı, perinefrit.


picrate : n. biochem. Pikrik asidin tuzu, pikrat.


polystichia : n. Kirpiklerin iki veya daha fazla sıra oluşturması.


protozoan : n. 1. Protozoa koluna mensup herhangi bir mikro-organizma, protozoon; 2. Protozoa kolu mikro-organizmalarla ilgiili.


pulvinar : n. Thalamus'un arka ucu.


pus : n. Cerahat, irin.