Bugün : 21 Eylül 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

xeno- nedir?

xeno- : pref. Yabancı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancellated : a. Süngerimsi yapı gösteren, gözenekli.


cholangiotomy : n. Safra kanalını kesme, kolanjiyotomi.


dysraphia : n. Embriyonal gelişim esnasında birleşmesi gereken kısımların, arada yarık bırakarak birleşmemesi ile belirgin gelişim anomalisi, özellikle omurga arka kısmının seyri boyunca doğuştan açıkkalması hali.


exo : pref. Dışında, dışarda.


terramycin : n. biochem. Oksitetrasiklinin ticari adı, teramisin.


hebiatrics : n. Ergenlik çağını konu alan tıp dalı.


hematinemia : n. kanda hematin bulunması.


hybrid : a. & n. Melez, karışık.


hydrology : n. Sulardan ve suyun vasıfları ve yeryüzündeki dağılışı v.s. den bahseden bilim, su bilimi, hidroloji.


hypocellularity : n. Dokudaki normal hücre sayısında ileri derecede azalma, hücre azlığı.


hyposomia : n. Vücudun yeterli şekilde gelişmemesi hali.


myoglobin : n. Oksijen taşıma özelliğine sahip olan adale proteini.


odontophobia : n. 1. Hayvan dişlerinden korkma hali; 2. Diş ameliyatlarından anormal derecede korkma, diş çektirme korkusu, odontofobi.


pectenitis : n. Tarak iltihabı.


perineum : n. Anus ile jenital kısımlar arasındaki yumuşak bölüm, apışarası, perine.


phytohormone : n. Bitki hormonu.


prolabium : n. Dudağın görülen kısmı.


residuary : a. biochem. Artık, arta kalan.


sphygmoviscosimetry : n. Kan basıncı ile beraber kan viskositesinin ölçülmesi.


spirochaeta pallida : Sifiliz'in etkeni olan mikro-organizma, Treponema pallidum.