Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

xanthuria nedir?

xanthuria : n. İdrarda ksantin çoğalması, ksantüri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caduca : n. Bozulmuş dış gebelikte uterus'tan dışarı atılan, üçgen şeklinde desidua, kadük.


counterpoison : n. diğer zehiri etkisiz hale getirmek üzere kullanılan zehir.


dermatoma : n. Sınırlı bir deri bölgesinin, tümörü andıracak şekilde kalınlaşması, sınırlı deri hipertrofisi.


diazepam : n. Adale gevşetici özellikleri olan bir trankilizan ve sedatif ilaç.


epistropheus : n. Eksenkemik, ikinci boyun omuru.


equivalent : a. Eşit, müsavi.


focalize : v. 1. Mihraka getirmek, temerküz ettirmek, mihrakı ayar etmek. 2. Muayyen mıntıkaya hasretmek (hastalık).


subdiaphragmatic : a. Diaframaltı, diyafram altında bulunan.


heteropolysaccharide : n. biochem. Hidrolize uğradığında çeşitli karbonhidratlar meydana getiren bileşik madde.


homotype : n. Şekil ve görevleri aynı olan iki simetrik organdan her biri (el gibi) veya şekil ve görev bakımından birbirine benzeyen iki parçadan her biri (humerus ve femur gibi), homotip.


hyalin : n. biochem. Amiloid dejenerasyonda meydana gelen bir madde.


hydrochloceystis : n. Safra kesesinin sulu bir sıvı ile şişmesi.


hyperpepsinemia : n. Kanda aşırı miktarda pepsin bulunuş.


indigestible : a. Hazmolunmaz.


landmarks : n. bir organ üzerindeki tümsek, oluk çizgi vb. belirgin oluşumlar (Bu oluşumlar daha derindeki kısımları belirlemekte veya organ üzerinde ölçüm almakta önem kazanırlar).


lochiorrhagia : n. Aşırı miktarda loşi gelişi.


marihuana, marijuana : n. Esrar, "cannabis sativa"nın yaprakları (çok zehirlibir ot).


microaerophilic : a. Normal yaşamı için çok az oksijene ihtiyaç gösteren.


micrological : a. Mikroplar bilgisine ait.


myotasis : n. Kas uzaması, miyotaz.