Bugün : 19 Ocak 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

xanthuria nedir?

xanthuria : n. İdrarda ksantin çoğalması, ksantüri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cacodontia : n. Dişlerin kusurlu ve biçimsiz oluşu.


endolaryngeal : a. Larenkste bulunan, larenks içi.


fibrination : n. Kanda fibrin çokluğu (fazlalığı), fibrinasyon.


hypercatharsis : n. Şiddetli ishal.


inflammatory : a. 1. İltihapla ilgili, iltihaba bağlı; 2. İltihap gösteren, iltihaplı.


meningitis : n. Meninkslerin (beyin zarları) iltihabı, menenjit.


monopsychosis : n. Belli bir şeyin kişi zihninde sabit fikir halini alışı ile belrigin psikoz şekli, monopsikoz.


mucus : n. Sümük, mukoza saglısı, mukus.


nephritic : a. n. 1. Nefrite ait; 2. Nefrit ilacı.


neurovascular : a. Sinir ve damarlara ait.


omasitis : n. Omasum iltihabı, omasit.


ophthalmoplegia : n. Göz kaslarının felci, oftalmopleji.


othelcosis : n. Kulak cerahatlanması.


paleopathology : n. Geçmişe ait insan ve hayvankalıntılarında hastalık belritilerini inceleyen bilim.


palsied : a. Mefluç, felçli, inmeli.


pancreaticoduodenostomy : n. Pankreas ile duodenum arasında anastomoz yapılması.


paracenesthesia : n. Kendini iyi hissetmeme.


pituitectomy : n. Hipofiz bezinin ameliyatla çıkarılması.


poisonous : a. Zehirli, toksik.


polysinusitis : n. Çeşitli sinusların iltihabı.