Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

xanthuria nedir?

xanthuria : n. İdrarda ksantin çoğalması, ksantüri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemophallidectomy : n. Kimyasal maddelerden yararlanılarak globus pallidus'a ait bir bölümün tahribi.


digit : n. El veya ayak parmağı, digitus.


endocervicitis : n. Endoserviksin iltihabı.


epileptic : a. 1. Sar'alı, 2. Sar'aya ait, epileptik


gastropulmonary : n. Mide ve akciğerlere ait, gastropulmoner.


glycolysis : n. Glikozun vücuttaki glikolitik fermentlerle parçalanması.


hydrosol : n. biochem. Dispers ortamı sıvı olan bir koloid, hidrosol.


hypereccrisia : n. Aşırı itrah.


ileo-ureterostomy : n. Ureter alt uçlarının idrar kesesinden ayrılarak izole bir barsak ansına açılması.


iliopubic : a. ilium ve pubis'le ilgili.


injection : n. Enjeksiyon, ilaçların şırınga ile vücuda zerki.


labio-alveolar : a. Diş alveolünün dudak tarafına ait.


luminiferous : a. 1. Işığı geçiren; 2. Kendinden ışık veren, ışık saçan.


lymphadenoid : a. 1. Lenf düğümü ile ilgili; 2. Lenf düğümüne benzeyen lenf düğümü yapısında.


mucosa : n. (pl. mucosae). Mukoza. Bazı organların iç taraflarını kaplayan ve ifrazatı olan zar.


myeloma : n. Omurilik tümörü, miyelom.


newborn : n. Yeni doğmuş bebek. See: Neonate.


parenchymitis : n. See: Parenchymatitis.


phenylacetylurea : n. Toksik etkisi olmayan güçlü bir antikonvülsan.


polymeric : a. 1. Polimer niteliği taşıyan, polimer özellikleri gösteren; 2. Vücutta normal sayının üstünde organ veya oluşum gösteren, bu nitelikte anomali ile belirgin.