Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

xanthosis nedir?

xanthosis : n. Sararma, ksantoz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clohinesterase : n. Biochem. Asetil kolini asetik asit ve koline parçalayan enzim, kolinesteraz.


class : n. Sınıf, takım (order)'ların biraraya gelmesiyle oluşan canlı sınıfı.


cozymase : n. biochem. Bira mayası, kas ve kan serumunda bulunan bir koenzim.


dyschromia : n.Cildin anormal pigmantasyonu.


enzymosis : n. Enzim etkisile meydana gelen kimyasal değişme, fermentasyon.


ergostat : n. Kontraksiyon yapan kasın gördüğü işi ölçen alet.


interference : n. 1.Işık veya ses dalgalarının birbirleriyle birleşmesi, dolayısıyla dalgaların etrafa yayılım alanının genişlemesi; 2. Kalbte iki uyarı dalgasının birbiriyle çatışması, dalgaların üst üste binişi nedeniyle bir uyarı dalgasının diğerinin etkisini ortadan kaldırmasıyla belrigin iletim bozukluğu.


heteroplasty : n. Vücuttaki defektleri başka bir vücuttan alınmış parça ile tamir etme ameliyesi, heteroplasti.


histiocytosis : n. Kanda fazla miktarda histiosit bulunuşu ile belrgin patolojik durum.


leprous : a. 1. Cüzamlı, abraş; 2. Cüzam gibi, cüzama ait.


maturation : n. 1. Cerahat toplama veya toplatma; 2. Olgunlaşma, tekamül etme, matürasyon.


osteocartilaginous : a. 1. Kemik ve kıkırdağa ait; 2. Kemik ve kıkırdaktan oluşmuş.


panmyelophthisis : n. Kemki iliğinin tam iflası.


patella : n. (pl. patellae). Dizkapağı (kemiği); os patella.


pes : n. (pl. Pedes). Ayak.


phlebangioma : n. Toplardamra (ven) anevrizması.


putamen : n. Putamen (Nucleus lentiformis'in bir parçası).


pyknometer : n. 1. Vücut kısımlarının kalınlığını ölçme aleti; 2. İdrarın özgül ağırlığını tayine yarayan alet.


reinfection : n. Aynı mikrop veya bir benzeri ile tekrar enfeksiyona tutulma, reenfeksiyon.


scopophobia : n. Başkası tarafından seyredilmekten aşırı korkma.