Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

xanthosis nedir?

xanthosis : n. Sararma, ksantoz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

breech : n. Kalça, but.


caproic : a. biochem. Yağlı bir aside ait, kaproik.


cestodiasis : n. Cestoda takımı parazitlerin barsaklarda sebenp olduğu enfeksiyon, sestod enfeksiyonu.


cozymase : n. biochem. Bira mayası, kas ve kan serumunda bulunan bir koenzim.


endobronchitis : n. Bronşları örten zarın iltihabı.


epidermophytosis : n. Epidermorphyton türü mantarlarla meydana gelen manter enfeksiyonu.


eucatropine hydrochloride : n. lardaki gibi boyanan kromatin madde (C17H25O3N.HCı).


fluctuation : n. Kapalı bir boşlukta bulunan sıvının parmakla üzerine basıldığı zaman verdiği dalgalanma duygusu, flüktüasyon, dalga hissi.


hepatocystic : a. Karaciğer ve safra kesesine ait.


terpene : n. biochem. C10H16 formüllü herhangi bir karbonhidrat.


metagglutinin : n. Birbirine çok yakın organizmalar üzerine etki yapan aglütinin.


myeloma : n. Omurilik tümörü, miyelom.


ovariogenic : a. Yumurtalıktan kaynaklanan, yumurtalıkta meydana gelen, ovaryojen.


oxidability : n. biochem. Oksijen ile terkip olunabilme, asitleşme yeteneği.


perirhinal : a. Burun etrafında, burnu saran.


prokaryocyte : n. Çekirdekil genç eritrosit.


prosopospam : n. Yüz spazmı.


puerpera : n. Lohusalık devresindeki kadın, lohusa.


pyrogen : a. Vücut hararetini yükselten, pirojen.


regurgitation : n. Regürjitasyon: 1. Yenilenen yemeklerin ve içeceklerin kusma proçesi olmaksızın ağza gelmesi; 2. Geviş getirme; 3. Kalb kapakları yetmezliğinde kanın geri dönmesi; 4. Kusma.