Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

xanthosis nedir?

xanthosis : n. Sararma, ksantoz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

deptropine citrate : n. Bronşiyal astma, vasomotor rinit ve bronşitin idame tedavisinde kullanılan tablet ve ampuller.


distilate : v. Damıtma sonucu elde edilen madde, damıtık madde.


effort syndrome : n. Bir çeşit anksiyete nevrozu.


endoneurial : a. Endonöriyum'la ilgili.


epididymis : n. Erbezi üstü, epididim.


gigantocyte : n. Çok büyük eritrosit.


phylaxin : n. Hastalığa karşı bağışıklık sağlayan ve protein yapısında olan koruyucu madde.


hydropneumatosis : n. Dokularda sıvı ve gaz toplanması.


im : pref. Olumsuzluk (eksiklik, yetersizlik, bozukluk, olmayış v.s.) anlamına önek.


inactivation : n. 1. Hareketsizleşme; 2. Hareketsizleştirme; 2. Gayrifaal veya etkisiz hale getirme.


lentil : n. Bol miktarda protein ihtiva eden ucuz ve besleleyici bir gıda.


papaveretum : n. Opium alkaloidlerinin bir bileşimi.


peduncular : a. Sap (pedünkül) ile ilgili.


periocular. : a. Göz çevresine, gözü çereleyen.


phlog(o)- : pref. İltihap.


rhinopharyngocele : n. Nazofarenks tümörü.


strain : n.&v. 1. Tansiyon (yüksekliği); 2. Yorgunluk; 3. Zorlama; 4. Süzmek.


subalimentation : n. Beslenme yetersizlği.


tracheo- : pref. Trakea, nefes (soluk) borusu, trachea.


urolithology : n. İdrar taşı bilgisi, ürolitoloji.