Bugün : 22 Şubat 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

xanthosis nedir?

xanthosis : n. Sararma, ksantoz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caseinogen : n. biochem. Kazeinin ön maddesi, kazeinojen.


discoplacenta : n. Disk şekli gösteren plasenta.


ectomorphy : n. Ektoderm'den gelişen dokuların diğer iki embriyonik tabakadang elişen dokulara oranla daha hakim olduğu vücut yapısı, ektomorfi.


gag : n. v. 1. Ağıza konulan kusturucu şey; 2. Alet ile ağzını açık tutmak.


gravedo : n. burun nezlesi, koriza.


haloid : a. & n. biochem. a) Tuza benzer tuz nev'inden. b) Birkaç çeşit kimyasal tuz.


hemangiomatosis : n. Çok sayıda hemenjiyomların oluşması ile belirgin durum.


history : n. Tarih, özellikle hastanın geçmişini kapsayan hikayesi, öz geçmişi.


hyperphalangism : n. El veya ayak parmağında normal sayıdan fazla parmak kemiği bulunuşu hali, hiperfalanjizm.


hypoinsulinism : n. nosan ensülin salgısı.


inanimate : a. Cansız, ölü.


irrespirable : a. Teneffüs olunamaz.


jejunorrhaphy : n. Jejunumun dikilmesi.


limotherapy : n. Bazı hastalıklarda uygulanan kişiyi bir süre aç bırakma veya gıda maddelerini azaltma esasına dayanan tedavi, açlık kürü, açlık tedavisi.


lymphoduct : n. Lenf damarı (kanalı).


metalliferous : a. biochem. Maden hasıl eden.


omentum : n. (pl. omenta). Karındaki barsakları örten zar, epiplon, omentum.


orchidotherapy : n. Testis ekstrelerinin hastalık tedavisinde kullanılışı.


otopyorrhea : n. Kulaktan cerahat akması, otopiyore.


pancrealgia : n. Pankreas ağrısı.