Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

xanthosis nedir?

xanthosis : n. Sararma, ksantoz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholascos : n. periton boşluğuna safra sızışı.


cure : v. 1. Tedavi etmek, iyileştirmek, şifa vermek; 2. Sıhhate kavuşma, iyileşme, şifa; 3. Tedavi, hastalığı iyileştirmede uygulanan özel tedavi yöntemi.


digitus : n. anat. Parmak.


excavation : n. Çukur, boşluk, excavatio.


flavoring : n. Tat verici, tat verici madde.


holoenzyme : n. biochem. Koenzim ile apoenzimin birleşmesinden ileri gelen tam enzim.


hypersystole : n. Sistolün çok kuvvetli olması.


inructation : n.Aşırı miktarda hava yutma.


justo major : a. Normalden veya mutattan büyük.


lithiasis : n. Böbrek, safra kesesi v.s'De taş oluşumu, lityaz.


multilobate : a. See: Multilobar.


multiple : a. Müteaddit, muhtelif (vücutta birden fazla yerde olan), mültipl.


nascency : n. Doğuş, meydana geliş, başlangıç.


nepiology : n. Çocukbilim, nepyoloji.


nicotinism : n. Nikotinle zehirlenme, nikotinizm.


onychexallaxis : n. Tırnak dejenerasyonu.


pelagism : n. Deniz tutması.


periepithelioma : n. Böbreküstü bezi tümörü.


phenate : n. biochem. See: Carbolate.


resect : v. Yarıp parçasını çıkarmak.