Bugün : 21 Eylül 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

xanthosarcoma nedir?

xanthosarcoma : n. Kiriş kılıflarında görülen dev hücreli sarkom.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calx : n. biochem. Kireç.


cocoa : n. Theobroma cacao bitkisinin tohumları, kakao.


cowpock : n. İnek çiçek hastalığı çıbanı.


element : n. biochem. element, eleman, unsur.


ethotoin : n. Major, fokal ve psikomotor epilepside kullanılan bir ilaç.


gathering : n. İÇinde cerahat bulunan şişlik, apse.


physo- : pref. Mesane ile ilgili.


hemadynamometer : n. kan basıncını ölçme aleti, hemadinamometri.


hemodiagnosis : n. Kan muayenesi ile yapılan teşhis.


heteradenic : a. 1. Heteradeni ile ilgili; 2. Heteradeni gösteren, heteradeni ile belrigin; 3. Heteradeni'ye benzeyen, heteradeni niteliğinde.


homogenize : v. Homojenleştirmek.


homozygote : a. Homozigotluk arzeden, homozigot.


hyperplasm : n. Çok irileşme.


margarine : n. biochem. Hayvan ve bitki yağlarından çıkarılan bir çeşit yağ.


mons : n. (p. montes). Dağ, tepe, yükseklik.


necatoriasis : n. Necator cinsi parazitlerin sebep olduğu enfestasyon, nekatoryazis.


nucleohistone : n. biochem. Lenfosit nüvelerinden çıkarılan ve nüklein ve histondan ibaret olan bir nükleoprotein.


ochronotic : a. 1. Okronozis'le ilgili; 2. Okronozis gösteren, okronozis ile belirgin.


parareflexia : n. Refleks bozukluğu.


pempidine : n. Hipertansiyon tedavisinde kullanılan bir bloker.