Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

xanthosarcoma nedir?

xanthosarcoma : n. Kiriş kılıflarında görülen dev hücreli sarkom.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biostatistics : n. İnsan organizmasıyla ilgili biyolojik olayların sonuçlarını istatistik metotlarına uygulayarak inceleyen bilim dalı, biyoistatistik.


blindness : n. Körlük.


bronchoesophageal : a. 1. Bronş ve özofagus'la ilgili; 2. Bronş ve özofagus arasında oluşan.


capsular : a. Kapsüle ait, capsularis.


cellulifugal : a. Hücreden uzaklaşan, hücreden uzağa doğru hareket gösteren.


chloralism : n. 1. Keyif verici etkisi sebebiyle devamlı kloral kullanma alışkanlığı; 2. Devamlı veya aşırı kloral kullanımına bağlı zehirlenme hali, kloral zehirlenmesi.


chvostek's sign : n. N. Facialis üzerine fiske vurulduğu zaman, yüz adalelerinde meydana gelen aşırı seğirme.


ecto-antigen : n. biochem. Bakterinin dışına gevşek bir surette bağlanmış antijen.


friability : n. Kolayca parçalanabilme veya ezilebilme niteliği, gevreklik.


interlobular : a. Lobüllerarası.


lactational : a. memelerde sütoluşmasıyla ilgili, memelerden süt salgılandığı devre ile ilgili; 2. Emzirme ile ilgili, emzirmeye ait.


homosexual : n. & a. 1. Aynı cinse karşı cinsel arzu taşıyan kimse, Homoseksüel; 2. Homoseksüelliğe ait.


hyperadrenocorticism : n. Böbreküstü bezi korteksinden, başta hidrokortizonolmak üzere adrenokortikal hormonların aşırı salgılanması hali, hiperadrenokortisizm.


ill : a. Hasta.


iodophil : n. See: iodinophil.


leukocytoblast : n. Lökosit yapan hücre, lökositoblast.


lithocystotomy : n. Mesaneden taş çıkarma ameliyatı.


mesentery : n. Mezenter(yum), mesarika, incebarsak askısı, mesenterium.


mesothelium : n. Mesotelium mesoderm'e ait seroz zarları meydana getiren tabaka.


ophryitis : n. Kaş bölgesi dermatiti.