Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

xanthopterin nedir?

xanthopterin : n. biochme. Kansız hayvanlarda kan yapıcı vasfı olan ve eşek arısı ve kelebeklerden elde edilen saır pigment.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bubonocele : n. Kasık fıtığı.


cardioaccelerator : a.&n. 1. Kalb çalışmasını hızlandıran; 2. Kalb çalışmasını hızlandırıcı madde (İlaç v.s.).


cocontraction : n. Herhangi bir hareketin yapılışında birbirine zıt etki gösteren kaslar arasındaki uyumlu çalışma.


episome : n. Mikrobun yapısında antibiyotiklere karşı direnç oluşmasında rol oynadığı sanılan sitoplazma veya kromozomlar üzerinde yerleşmiş genetik materyal.


ethyltryptamine : n. Mono amino oksidaz inhibitörü.


hyperproteinemia : n. Kanda protein fazlalığı.


hypocrinism : n. Endokrin bezinin sekresyon noksanlığı, hipokrinizm.


insolation : n. 1.Güneş çarpması; 2. Hastaya güneş banyosu yaptıma.


logokophosis : n. Kelime sağırlığı, konuşmayı duymama.


lymphuria : n. Lenf'in idrara geçişi, idrarda lenf bulunuşu.


neurosclerosis : n. Sinir dokusu sertleşmesi, nevroskleroz.


perididymitis : n. Perididim (tunica vaginalis testis) iltihabı.


peritrichous : a. Kıllı.


planocellular : a. Yassı hücrelerden oluşmuş.


pleurotomy : n. Plevra ameliyatı.


pneumomassage : n. Eskiden sağırlık tedavisinde uygulanan bir yöntem, orta kulak kemiklerini harekete yöneltme amacıyla kulak zarı üzerine hava sevketme, hava sevki ile kulak zarı masajı, pnömomasaj.


preanal : a. Anüs önünde.


proprioceptor : n. Kas, kiriş ve eklemlerde bulunan ve vücudun gerilim ve durumu hakkında bilgi veren hassas sinir ucu.


pus : n. Cerahat, irin.


radionecrosis : n. Işınıma maruz kalan dokunun ölmesi, radyonekroz.