Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

xanthopterin nedir?

xanthopterin : n. biochme. Kansız hayvanlarda kan yapıcı vasfı olan ve eşek arısı ve kelebeklerden elde edilen saır pigment.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catacrotic : a. Sphygmogram'ın inen kolu üzerinde bir veya bir kaç çentik gösteren.


cyclodiathermy : n. Corpus ciliare'nin diatermi ile ortadan kaldırılması,


defective : Sakat, natamam, noksan, kusurlu, hatalı eksik, defektif.


dissonance : n. Ahenksizlik, uygunsuzluk.


duodenogram : n. Radyo-opak madde ile doluunu takiben x ışınları aracılığıyla alınan duodenum filmi.


endocardial : a. Endokarda veya kalbin iç kısmına ait.


endosmometer : n. Bir maddenin endosmoz derecesini ölçen alet.


hemopleura : n. See: Hemothorax


hydrutic : a. 1. Hidrüri ile ilgili, 2. Hidrüri gösteren, hidrüri ile belirgin.


hyposthenuria : n. Böbreğin idrarı teksif etme yeteneğinin bozulmasından ileri gelen yoğunluğu az idrar çıkarma, hipostenüri.


ichoremia : n. Sulu cerahat (ichor)'in kana geçmesi ile oluşan kan zehirlenmesi, bu nitelikte septisemi.


hypocalcia : n. Kalsiyum noksanlığı, kalsiyumsuzluk.


malacoma : n. 1. Yumuşama. See: Malacia; 2. Yumuşama gösteren kısım, organ veya dokunun, herhangi bir sebeple yumuşamışbölümü.


metrocolpocele : n. Vaginanın düşmesi ile uterusun fıtığı, metrokolposel.


odontoneuralgia : n. 1. Nevraljik diş ağrısı; 2. Diş hastalığından ileri gelen envralji.


otagra : n. Kulak ağrısı, otalji.


parabiont : n. Parabiosis halinde yaşayan.


perinuclear : a. Çekirdek çevresinde, çekirdeği çevreleyen.


plastocytosis : n. Kanda trombosit sayısının artışı.


polykaryocyte : n. Çok nüveli dev hücre, polikaryosit.