Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

xanthopterin nedir?

xanthopterin : n. biochme. Kansız hayvanlarda kan yapıcı vasfı olan ve eşek arısı ve kelebeklerden elde edilen saır pigment.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canal : n. Vücutta dar ve bor uşeklinde herhangi bir geçit, kanal, mecra, canalis.


cion : n. Küçük dil, uvula.


echo viruses : n. İlk kez sağlam çocukların gaitalarında tesbit edildikleri için bu şekilde isimlendirilen virus grubu.


exhibitionist : n. Cinsel organlarını, dürtü halinde gösterme eğilimi taşıyan kişi, exhibitionism'e müptela kişi.


hypodermal : a. İç zara ait.


infraversion : n. Gözün aşağıya çevrili olması.


keratohemia : n. Kornea içine kan birikmesi, keratohemi.


lectulum : n. Küçük yatak.


lying : n. 1.Doğum, çocuk doğurma; 2. Lohusalık. (See: Child-bed).


lymphadenosis : n. Lenf dokusu çoğalmaıs ile ileri gelen lenf kansızlığı.


menophania : n. Ergenlik çağındaki kız çocuğunda ilk adetin görülüşü.


omphalotribe : n. Göbek kordonunu ezme aleti.


osteoporotic : a. 1.Osteoporoz'la ilgili; 2. Osteoporoz'a sebep olucu.


otosalpinx : n. Eustachi borusu.


pellagrous : a. 1. Pellagra ile ilgili; 2. Pellagra gösteren, pellagra'lı.


pes : n. (pl. Pedes). Ayak.


pyrrole : n. biochem. Kloroform gibi kokusu olan renksiz bir madde, pirol (NH.CH.CH.CH.CH).


reintegration : n. 1.Vücudun bütünüyle belli bir amaca yönelik faaliyet göstermesi, biyolojik integrasyon; 2. Hastalık nöbetinin geçmesini takiben bozulmuş zihni ve fiziksel faaliytelerin yeniden normale dönüşü, özellikle geçirilen akıl hasatlığını takiben kişinin tekrar normal muhakeme gücünü kazanması.


spermination : n. Spermatozoid yapma.


steatopygia : n. Büyük kıçlılık, ilyelerin aşırı şişmanlığı.