Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

xanthopterin nedir?

xanthopterin : n. biochme. Kansız hayvanlarda kan yapıcı vasfı olan ve eşek arısı ve kelebeklerden elde edilen saır pigment.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

birth : n. 1. Doğum; 2. Doğuş; 3. Yeni doğan çocuk; 4. Nesil, soy; 5. Mahsul.


chorionitis : n. 1. Koryon'un iltihabı; 2. Derinin kalınlaşmasıyla belirgin hastalık, skleroderma.


cryptectomy : n. Kriptin ameliyatla çıkarılması.


detorsion : n. Büküklüğün düzeltilmesi, eğriliğin normal hale getirilmesi.


digitaloid : a. 1. Dijital'le ilgili; 2. Dijital'e benzeyen.


floor : n. Herhangi bir boşluğun tabanını oluşturan kısım, zemin, döşeme, taban.


gold : n. biochem. Au sembolü ile bilinen atom no: 79, atom ağırlığı: 197 olan kimyasal element, altın.


uviosensitive : a. Ultroviyole ışınlarına karşı hassas olan.


hemiathetosis : n. Vücudun tek tarafında atetoz gözükmesi.


hemoxial : a. Birbirine benzer eksenleri olan.


hydatidiform : a. Hidatide benzer.


intermenstrual : n. Menstruasyon periodları arasında cereyan eden.


keratoglobus : n. Korneanın küresel büyümesi ve çıkıntı yapması.


methoxamine : n. Kan basıncının yükseltilmesinde kullanılan pressör bir ilaç.


narco-analysis : n. Hafif anestezi altında hastanın bilinçaltının açığa çıkarılası.


ostial : a. Ostium'a ait.


precommissure : n. Ön bileşke.


radiculoneuropathy : n. Sinir kökü ve omurga (belkemiği) siniri hastalığı, radikülopati.


sawtoothed : a. Kenarları testere gibi ince çıkıntılarg österen, testere dişli.


schizophrenosis : n. Şizofreni grubundan herhangi bir hastalık.