Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

xanthopsydracia nedir?

xanthopsydracia : n. Ciltte sarı küçük püstüller olması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

campimeter : n. Görüş alanının sınırlarını ölçmede kullanılan alet.


contractor : n. Kasıcı, kısaltıcı, çekici.


endometroid : a. Endometre benzer.


flagellum : n. (pl. flagella). Kamçı.


hyposphyxia : n. Kan basıncında düşüşle beraber genel vücut dolaşımının yavaşlaması.


kaposi's varicelliform eruption : n.Ekzemalı çocuklarda meydana gelir.


karyo- : pref. Çekirdek anlamına önek.


leukoerythroblastosis : n. Kanda gerek löksit gerekse eritrositlerin genç şekillerinin artışı ile belirgin, anemi'nin de eşlik ettiği patolojik durum, lökoeritroblastoz.


mask : n. 1. Maske; 2. Alçı veya balmumundan yapılmış yüz kalıbı.


mittelschmerz : n. Bazı kadınlarda iki adet arasında, ovülasyona eşlik etmek üzere pelvis bölgesinde hissedilen ağrı, adetler arası ağrı.


nephrocalcinosis : n. Böbrek dokusunda çok sayıda kireçlenme odaklarının meydana gelmesi.


neurocyte : n. Sinir hücresi, nevrosit.


pant : n. 1. Soluma, nefesi kesilme; 2. Yürek çarpıntısı.


papillomatous : a. 1. Papillom ile ilgili; 2. Papillom gösteren, papillom ile belirgin; 3. Papillom yapısında, papillom tabiatında.


paragomphosis : n. Fetüs başının, herhangi bir sebeple pelviskanalında sıkışması.


phacosclerosis : n. Göz merceği sertleşmesi.


polyodontia : n. Diş adedinin normalden fazla olması, çok dişlilik, poliyodonsi.


retrenchment : n. Nedbe dokusunun büzüşmesini temin amacıyla doku fazlalıklarının kesilip çıkarılması, estetik cerrahide uygulanan bu nitelikte belirgin yöntem.


rictus : n. Ağız açıklığı.


roof : n. Bir oluşumu üstten örten kısım, çatı, dam.