Bugün : 16 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

xanthopsydracia nedir?

xanthopsydracia : n. Ciltte sarı küçük püstüller olması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cystendesis : n. Safra kesesi veya mesane'de yırtık v.b. zedelenmenin dikilmesi.


disinfectant : n.&a. 1. Antiseptik madde; 2. Dezenfekte eden, antiseptik.


duplicitas : n. Çift olma, iki misli bulunma.


ectomorph : n. Ektomorfi gösteren kişi.


enterospasm : n. Barsak koliği.


galactic : a. Süte ait, galaktik.


hepatorrhaphy : n. Karaciğerdeki yırtık veya kesiğin dikilmesi.


lake : n. & v. 1. Mora çalan koyu kızıl boya; 2. Eritrositlerden hemoglobini ayırmak.


haphephobia : n. Dokunulmaktan aşırı ürkme, diğer bir şeyin veya bir kişinin kendisine değmesinden anormal şekilde korkma.


histaminase : n. biochem. Histamini inaktive eden bir enzim.


hyperthrombinemia : n. kanda trombin fazlalığı.


inductotherm : n. Elektrik endüksiyonu ile yüksek beden harareti meydana getiren cihaz, endüktoterm.


infertility : n.Üreme yeteneksizilği.


karyology : n. sitolojinin hücre nüvesini inceleyen bir dalı, karyoloji.


malnutrition : n. Gıdasızlık, heterotropi.


meteoropathy : n. İklim şartlarının sebep olduğu herhangi bir hastalık.


mons : n. (p. montes). Dağ, tepe, yükseklik.


obligatory : a. Zorunlu, mecburi.


oleosus : a. Yağlı.


omphal- : pref. Göbek anlamına önek.