Bugün : 29 Nisan 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

xanthopsin. nedir?

xanthopsin. : n. biochem. Rodopsin üzerindeki ışık tesirinden meydana gelen bileşim, ksantopsin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cavitation : n. Akciğer tüberkülozunda oludğu gibi, kavite oluşumu.


defecation : n. Dışkının dışarı atılması, defihacet.


dentition : n. Diş çıkarma (sürme), dentitio.


epistrophic : a. Eksen kemiğe ait; epistrophicus.


esculin : n. biochem. At kestanesi kabuğundan çıkarılan glikosit.


estival : a. 1. yaza ait; 2. Yazın çıkan, yazın vukubulan.


ethylenediamine : n. biochem. Aminofilin eriyiği hazırlanmasında kullanılan bir bileşim.


ethyltryptamine : n. Mono amino oksidaz inhibitörü.


externalize : v. Bilinçaltındaki çatışmalarını dışa aksettirmek.


fistular, fistulous : a. 1.Fistüle ait; 2. Fistüllü; 3.Fistülsü.


forewaters : n. Amnion kesesinde, fetüs'ün presente kısmı önünde bulunan amnion sıvısı.


gastral : a. Mide ile ilgili.


hemocytology : n. Kan hücreleri bilgisi, hemositoloji.


injury : n. 1.Yara; 2. Zedelenme, yaralanma, bozulma.


inoculator : n. Aşı yapmada kullanılan araç (şırınga v.s.).


interspinalis : a. (pl. interspinales). Omurlararası.


locomotorium : n. Vücudun bir yerden diğer yere hareketini temin eden bacaklardaki eklem, kemik ve kasların ve bunları donadan sinirlerin oluşturduğu birlik, vücudun lokomotor sistemi, lokomotor aygıt.


mesocolic : a. Kolon mezenteri ile ligili.


ophthalmodynia : n. Göz ağrısı (romatizması), oftalmodini, oftalmalji.


orthodont : a. Normal (muntazam) dişli.