Bugün : 16 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

xanthopsin. nedir?

xanthopsin. : n. biochem. Rodopsin üzerindeki ışık tesirinden meydana gelen bileşim, ksantopsin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cryptodidymus : n. Bir fetüs'ün diğeri içinde bulunmasıyla belirgin gerçekte iki fetüsten oluşan hilkat garibesi.


endothermic : a. biochem. Isı alan, hararet alıcı.


experimental : a. Deneysel, denel, tecrübi.


gastrohyponeuria : n. Mide sinirlerinin faaliyet bozukluğu.


gaze : v. & n. 1. Gözü belli bir noktadan ayırmaksızın bakmak; 2. Gözü belli bir noktadan ayırmaksızın bakış, dik bakış.


gitalin : n. biochem. Bir digitalis glikozidi.


gristle : n. Kıkırdak.


inactivation : n. 1. Hareketsizleşme; 2. Hareketsizleştirme; 2. Gayrifaal veya etkisiz hale getirme.


iridium : n. biochem. Ir sembolü ile bilnen atom no: 77 ve atom ağırlığı: 192.2 olan kimyasal element.


irremediable : a. Tedavisi mümkün olmayan.


lipemia : n. Kandaki lipit konsantrasyonunun normalden fazla oluşu, lipemi.


melanocarcinoma : n. See: Melanoma.


opsialgia : n. Yüz nevraljisi.


pemphigus : n. Derinin veya mukozanın veziküllü (büllü) hastalığı, pamfigüs


periureteric : a. Ureter çevresine, ureter'i çevreleyen.


phlebolith : n. Ven taşı.


pneumocephalus : n. Beyin karıncığında hava bulunması.


sensuality : n. Şehvet, kösnü.


shrinkage : n. 1. Büzülme, büzüşme, çekilme; 2. Büzüşme derecesi, çekilme miktarı.


strephosymbolia : a. 1. Şekilce birbirine benzemesine rağmen kıvrımları ters yönde olan harfleri (b ve d gibi) okurken birbirine karıştırma, zihinsel bir bozukluk olmaksızın genellikle çocuklarda görülen bu nitelikle belirgin okuma güçlüğü; 2. Tersten görme, cisimleri, aynadaki akisleri gibi tersten algılama hali.