Bugün : 25 Nisan 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

xanthopsin. nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

xanthopsin. : n. biochem. Rodopsin üzerindeki ışık tesirinden meydana gelen bileşim, ksantopsin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dactylolysis : n. El veya ayak parmağının kopup ayrılması.


ecto-antigen : n. biochem. Bakterinin dışına gevşek bir surette bağlanmış antijen.


endotheliosis : n. Endotel hücrelerinin çoğalma göstermesi, endotel proliferasyonu.


ethylmorphine hydrochloride : n. biochem. Öksürük ve ağrı kesici beyaz billüri toz.


heredosyphilis : n. Konjenital frengi.


grave : a. Şiddetli, ağır, tehlikeli.


homotransplant : n. Aynı türün benzeri olmayan bireyleri arasında yapılan doku ve organ nakli.


hypalgesia : n. Ağrıya karşı duyarlık azalması, hipaljezi.


hyperglycemia : n. Kandaki şeker miktarının artması, hiperglisemi


hyperidrosis : n. See: hyperhidrosis.


hypodactylism : n. See: Hypodactylia.


hypnotist : n. Telkinle uyutan kişi, hipnotizma uzmanı.


malt : n. Çimlendirilmiş arpa tohumlarının kurutulmasıyla elde edilen madde (Tedavide sindirimi uyarıcı olarak kullanılır).


nephrosis : n. Böbrek tubuluslarının dejenerasyonu ile karakterlenmiş böbrek hastalığı, nefroz.


oromaxillary : a. Ağız ve üst çene bölgesine ait.


osteoperiostitis : n. Kemik ve dış zarının iltihabı, osteoperiyostit.


pancrealgia : n. Pankreas ağrısı.


phosphoguanidine : n. Fosforik asit'in guanidin ile oluşturduğu bileşik, fosfoguanidin.


postcoitus : n. Cinsel birleşimden hemen sonraki devre.


pseudohermaphroditism : n. Kşide cinsiyet özelliklerinin bir cinse, iç cinsiyet bezleri (gonadlar)'nin diğer cinse ait oluş hali,