Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

xanthopsin. nedir?

xanthopsin. : n. biochem. Rodopsin üzerindeki ışık tesirinden meydana gelen bileşim, ksantopsin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carnose : a. 1. Etle ilgili; 2.Ete benzeyen, et gibi, et kıvamında.


cataxia : n. Birarada yaşayan iki mikro-organizmanın birbirinden ayrılması, aralarındaki karşılıklı ilişkilerin kesilmesi, sembiyozis'in ortadan kalkması.


chondric : a. Kıkıdaksı, kıkırdağa ait.


dominant : n. Başat, üstün, (kalıtımla geçişte üstün olma).


dysbasia : n. Yürümede güçlük, disbazı.


dyssynergia : n. İstemli kasların birbiriyle dengeli çalışmaması hali.


erythropathy : n. Eritrosit bozuklukları.


fibromium : n. İçinde bağ ve kas dokusu bulunan ur.


ignioperation : n. Elektrikli bistüri ile yapılan ameliyat.


iliolumbar : a. İlyum ve el bölgelerine ait, ilyolomber.


lymphangitis : n. Lenf damarı iltihabı, lenfanjit.


mortician : a. Cenazeyi gömülmek üzere hazırlayan kişi, ölü kaldırıcı.


oncometer : n. Herhangi bir organın hacmını ölçen alet, onkometre.


papaveretum : n. Opium alkaloidlerinin bir bileşimi.


peptonize : v. Pepsin tesiri ile hazmı kolaylaştırmak.


pleochromatism : n. See. pleochroism.


radiochemistry : n. Radyoaktif maddeleri kimyası, radyokimya.


staggers : n. 1. Hayvanlara mahsus beyin ve omurilik hastalığı; 2. Caisson hastalığında görülen baş dönmesi.


stoichiometry : n. Elementlerin birbirleri ile ne nispetlerde birleştiklerinin belirtisi.


subcerebellar : a. Beyincik (cerebellum) altında.