Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

xanthopsin. nedir?

xanthopsin. : n. biochem. Rodopsin üzerindeki ışık tesirinden meydana gelen bileşim, ksantopsin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cathetron : n. Radyoterapide uzaktan kontrol edilerek çok yüksek doz radyoaktivitenin hastaya uygulanması.


chiasm : n. Kiyasma, çapraz, chiasma.


cholehemia : n. Kanda safra bulunması, kolehemi.


dermatophyte : n. Deri yüzeyini tutan bir çeşit mantar grubu.


electronic : a. Elektronlara ait, elektronlu, elektronik.


eucaine hydrochloride : n. biochem. Beyaz, kokusuz ve billüri bir toz olup, mevzii uyuşturucudur (C15H22O2N.NCl).


terebration : n. 1. Delme, oyma; 2. Oyucu veya delici nitelikte ağrı.


gynecology : n. Nisaiye, kadın hastalıkları, jinekoloji.


homocladic : a. Aynı arter dalları arasında anastomoz gösteren.


hypernoia : n. Aşırı zihin faaliyeti.


increment : n. 1. Artma, çoğalma; 2. Fazlalık.


intracorpuscular : a. Korpüskül içi, korpüsküller içinde.


iodometry : n. See: iodimetry.


myzesis : n. Emme.


neurexeresis : n. Sinirin ameliyatla çıkarılması.


onion : n. Soğan, unio, allium cepa (kusturucu, müdrir ve münebbihtir).


peracidity : a. Aşırı asidite.


phantasm : n. Hayal görme.


phenolemia : n. Kanda fenol bulunuşu.


refine : v. Tasfiye etmek, saf hale koymak,temizlemek.