Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

xanthopsin. nedir?

xanthopsin. : n. biochem. Rodopsin üzerindeki ışık tesirinden meydana gelen bileşim, ksantopsin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cannabis indica : n. Hint keneviri, önceleri sinirsel bozukluklarda sedatif olarak kullanılan bir narkotik ilaç, marjuana haşiş.


budding : n. Tomurcuklanma, ana hücrenin tomurcuklar şeklinde uzantılar göstermesini takiben, bu tomurcukların ayrılarak yeni canlıları oluşturması, tomurcuklanma şeklinde eşeysiz üreme.


bulge : n. Çıkıntı, şiş.


catatonia : n. Adalenni özel bir donmuşluk hali olup bir taraftan stereotip hareketler yapılır ve stereotip durum gösterilir, diğer taraftan pasif olarak organlar verilen durumu muhafaza ederler (çok defa Demans Prekosda görülür), katatoni.


clairaudience : n. Normal olarak işitilmeyen sesleri işitme, fevkalade işitme hassası.


cryoprecipitate therapy : n. Hemofilide kanamaları durdurmak veya meydana gelmelerini önlemek amacıyla sekizinci faktörden yararlanılması.


declive : n. İniş, eğik, declivis.


deviance : n. Normalden sapma, nomalden uzaklaşma, düşünüş ve davranış bakımından normal kabul edilen durumun dışına çıkma.


estrone : n. biochem. Gebe kadın idrarında bulunan kuvvetli estrojenik bir madde (C18H22O2).


farcy : n. At cinsinden hayvanlara mahsus nezle gibi, fakat çok tehlikeli bir hastalık, ruam.


hamartophobia : n. Günah işlemekten aşırı korkma, günah korkusu.


isomer : n. biochem. İzomerizm gösteren cisim, izomer.


limbic : a. 1. Kenarlı, kenarı olan, çevresel; 2. Kenara ait, marjinal.


lusus : n. Oyun, spor.


microblepharism : n. Göz kapaklarının anormal küçüklüğü.


narcohypnia : n. Uyku sersemliği, uykudan uyanınca duyulan uyuşukluk.


neurothecitis : n. Sinirkını iltihabı.


onychophosis : n. Ayak parmağı tırnak yataklarının boynuzlaşması.


pelohemia : n. Kanın normale oranla daha koyu kıvam gösterişi, kanın koyu oluşu.


phosphaturia : n. İdrarda fazla miktarda fosfat bulunuşu, fosfatüri.