Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

xanthopsia nedir?

xanthopsia : n. Sarı görme arazı, ksantopsi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

burow's operation : n. Dudakta mevcut bir defektin kapatılması için uygulanan bir ameliyat çeşidi.


cachet : n. Nişastadan yapılan yassı bir kapsül kaşe.


corectasia : n. Hastalık sonucu olarak gözbebeğinin genişlemesi.


dicrotism : n. Nabzın çift atması, dekrotizm.


endocardium : n. Kalp içzarı, kalp boşluklarını örten derin tabaka, endokard(iyum).


ephebiatrics : n. Ergenlik çağını ve bu çağda meydana gelen değişimleri konu alan tıp dalı.


epidermophytosis : n. Epidermorphyton türü mantarlarla meydana gelen manter enfeksiyonu.


glossoplegia : n. See: glossolysis.


hypersthenuria : n. Yüksek yoğunlukta idrar çıkışı, vücudu su girişinin azalışı veya herhangi bir sebeple su kaybı sonucu özgül ağırlığı yüksek idrar artışı.


leptomeningeal : a. Pia mater ve arachnoid ile ilgili.


ligneous : a. Odun yapısında odun gibi, odunumsu (Bazı lezyonların niteliği hakkında).


lithorite : n. İdrar kesesinde bulunan bir taşın parçalanması işleminde kullanılan aygıt.


mechlorethamine : n. Sitotoksik bir madde.


mesophryon : n. Glabellumun merkez noktası.


meteorology : n. 1. Sıcaklık, soğuk, yağmur, fırtına v.s. gibi hava olayları bilgisi, meteoroloji; 2. Belirli bir yerin hava olayları.


phosphorolysis : n. Karbon hidrat metabolizmasında şeker ve fosforik asidin ayrılıp birleşmeleri.


postcornu : n. Yan karıncığın arka boynuzu.


potter's rot : n. Çanak-çömlek sanayisinde çalışan işçilerde görülen bir çeşit pneumoconiosis.


pylorogastrectomy : n. Pilor'un ameliyatla çıkarılması, pilorogastrektomi.


pyocelia : n. Periton boşluğunda cerahat toplanması.