Bugün : 16 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

xanthopsia nedir?

xanthopsia : n. Sarı görme arazı, ksantopsi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastolysis : n. Gelişme devresindeki embriyonik hücre kitlesinin çözülüp erimesi, eriyip yok olması.


carburet : v. biochem. Karbon ile birleştirmek veya doldurmak.


cholascos : n. periton boşluğuna safra sızışı.


cytoreticulum : n. Hücre protoplazmasının sıvı kısmı içinde dağılmış, ona destek temin eden ince liflerin oluşturduğ ağ.


dysuric : a. Disüriye ait.


embryotocia : n. 1. Çocuk düşürme; 2. Düşük.


exopthalmia : n. See. exophthalmos.


facies : n. See: face.


ferrate : n. biochem. Demir asidi tuzu.


gait : n. Yürüyüş, gidiş.


globulin (e) : n. biochem. Kandaki protein, globülin.


granulocytopenia : Kand granülositlerin eksilmesi, granülositopeni.


impotence : n. Cinsel iktidarsızlık, impotensiya.


infradiaphragmatic : a. Diafragma altında.


inscription : n. Reçetede, verilen ilaçların isim, miktar ve alım dozlarını gösteren bölüm.


leucorrhea : n. Kadınlarda olan beyaz akıntı, lökore.


levigate : v. Bir maddeiy henüz nemli iken ezip toz haline getirmek, düz etmek.


lobar : a. Loba ait, loplu, lobaris.


malt : n. Çimlendirilmiş arpa tohumlarının kurutulmasıyla elde edilen madde (Tedavide sindirimi uyarıcı olarak kullanılır).


megabladder : n. Mesanenin idrar toplanışı nedeniyle hacımca büyümesi, mesane genişlemesi.