Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

xanthopsia nedir?

xanthopsia : n. Sarı görme arazı, ksantopsi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradyphasia : n. Beyindeki bir lezyon sebebiyle kelimelerin ağır telaffuzu ile belirgin konuşma şekli (Bazı akıl hastalıklarında görülür).


bronchiole : n. Nefes yollarının akciğer lobülleri içindeki parçası, bronşiyol.


colpoperineoplasty : n. Vagina ve perine üzerinde yapılan estetik ameliyat (özellikle vagina ve perine'yi içine alan yırtığı onarma için yapılır).


dentification : n. Diş haline dönüşme.


diphtheriaphor : n. Difteri basili taşıyan kimse.


exo : pref. Dışında, dışarda.


gastrostomize : v. Karın duvarı ile mide arasında ameliyatla geçit oluşturmak.


hemoagglutination : n. See: Hemagglutination.


hemoclasis : n. Kanın alyuvarlarının yok olması.


hydroxocobalamin : n. Uzun etkili bir B12 vitamini çeşidi.


monoblast : n. Monosit'in geliştiği öncü hücre.


neurotonia : n. Vejetatif sinir sitemi tonusunun muvazenesinin bozukluğu, nevrotoni.


oncogenic : n. a) Tümör meydana getirebilme özelliğinde olan. b) Tümörün meydana gelişi.


otogenic : n. Kulaktan doğan, kulaktan gelişen.


papulopustule : n. Püstül'e dönüşme halindeki papül, püstülleşme gösteren papül, papülopüstül.


pharyngeal : a. Yutağa ait, pharyngicus.


photo-ophthalmia : n. Kuvvetli ışık etkisiyle meydana gelen göz iltihabı, özellikle yoğun ışığın sebep olduğu konjunktiva iltihabı.


prepallium : n. Rolando çentiği önündeki beyin korteksi.


reserve : n. Yedek, ihtiyat (ciğerde bulunan hava artığı gibi).


solanoma : n. Yapı ve kıvam bakımından çiğ patates'e benzeyen kanser.