Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

xanthopsia nedir?

xanthopsia : n. Sarı görme arazı, ksantopsi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canal : n. Vücutta dar ve bor uşeklinde herhangi bir geçit, kanal, mecra, canalis.


bridle : n. Küçük bağ, bir organ veya oluşumu tesbit eden veya hareketini sınırlayan bağ, frenulum.


cicatrix : n. See: Scar.


colliculus : n. (pl. colliculi). 1. Tomurcuk; 2. Tepecik.


dysalbumose : n. biochem. Erimeyen bir albümoz.


echocardiography : n. Kalp-damar sistemine gönderilien yüksek frekanslı ses dalgalarındaki yansımanın çizelge halinde gösterilmesi, ekokardiyografi (kardiovasküler lezyonların teşhisinde kullanılan ultrasonik bir yöntem).


enarthroidal : a. Enartrozla ilgili.


frontotemporal : a.Frontal ve temporal kemiklerle ilgili.


hospitalize : v. Hastayı hastaneye göndermek, hastaneye yatırmak.


hyperosmolarity : n. Bir diğerine oranla daha fazla osmotik basınca sahip olan sıvının, bu özelliğine verilen ad.


hypnogenetic : a. Uyutucu.


miner's elbow : n. Dirsek bölgesinde bulunan bir kese (bursa) nın iltihabı.


natural : a. 1. Tabii, normal. 2. Doğuştan; 3. Sun'i veya patoljik olmayan; 4. Kendiliğinden olan, naturalist.


orbicular : a. Dairesel, dairevi, orbicularis.


oronasal : a. Ağız ve buruna ait.


palatopharyngeal : a. Damak ve yutak'la ilgili.


parenchymatitis : n. Parenkima iltihabı, parenkimatit.


peratodynia : n. See: Cardialgia.


scientist : n. Alim, bilgin,fen adamı.


spherometer : n. Küresel yüzeylerin kıvrıntılarını ölçmeğe yarayan alet, sferometre.