Bugün : 21 Temmuz 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

xanthopsia nedir?

xanthopsia : n. Sarı görme arazı, ksantopsi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cyanopsia : n. Mavi görme, cisimlerin mavi görülmesiyle belirgin görme bozukluğu (Bazı göz hastalıları ve dijital zehirlenmesinde görülür).


dahlin : n. Mikroskopik muayene için doku hücrelerini boyamada kullanılan kırmızımsı mor renkte bir boya.


digenesis : n. Bir organizmanın yaşamı süresince eşeyli ve eşeysiz olmak üzere iki üreme devresi göstermesi (Larva devresinde eşeysiz, erişkin devrede eşeyli üreme gibi).


flatulence : n. Gazlı (yelli) olma.


gonococcus : n. (pl. gonocci) Belsoğukluğu mikrobu, gonokok.


subdermal : a. Derialtı, deri altında bulunan derialtınaait.


hemocytoblast : n. Henüz olgunlaşmamış eritrosit, genç eritrosit.


hexamethonium bromide : n. İlk bulunan ganglion blokerlerinden biri.


hypothyroidism : n. Tiroid salgısı noksanlığından doğan marazi durum.


inapetence : n. İştahsızlık.


loiasis : n. Batı Afrika, Nijerya ve Kamerun'da görülen özel bir filarisis şekli.


macrobiosis : n. Uzun ömürlülük, mabrobiyoz.


meromicrosomia : n. Vücudun bazı kısımlarının normalden küçük olması.


mesonephric : a. Mezonefrona ait.


mittelschmerz : n. Bazı kadınlarda iki adet arasında, ovülasyona eşlik etmek üzere pelvis bölgesinde hissedilen ağrı, adetler arası ağrı.


osphresio- : pref. Kokularla ilgili.


papaverine : n. Opium'dan elde edilen düz kasların spazmını çözücü etkiye sahip bir alkaloid, papaverin hidroklorid.


restenosis : n. Genişletilmiş kanal veya deliğin tekrar daralması.


rutilism : n. Saçların kızıl renk göstermesi hali.


sebiparous : a. Yağ yapıcı, yağ salgılayan.