Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

xanthopsia nedir?

xanthopsia : n. Sarı görme arazı, ksantopsi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachiotomy : n. Kolu kesme veya yarma ameliyatı, brakyotomi.


cholesteremia : n. Kanda kolesterol seviyesinin aşırı yükselmesi.


cocoa : n. Theobroma cacao bitkisinin tohumları, kakao.


enterograph : n. Barsak hareketlerini kaydeden alet.


exo : pref. Dışında, dışarda.


granulocytopoiesis : n. Granülositlerin meydana gelmesi (oluşumu).


hydrokinesitherapy : n. sulatı idmanı ile aypılan tedavi.


hypoxanthine : n. biochem. Birçok insan ve hayvan dokularında bulunan bazik oksipürin, hipoksantin (C5H4N4O).


ischidrosis : n. Terin durdurulması.


leguminivorous : a. Fasulye, bezelye, nohut, mercimek vb. baklagil sebzelerle beslenen, bu gıdalardan oluşan diyetle yaşayan.


lichen : n. 1. Liken: Bir cins deri hastalığı grubu; 2. Bazı cins alg ve mantarların bir arada yaptıkları kitle.


malar : a. Yanağa ait, malaris.


melanosarcoma : n. see: Melanoma.


nephrolithotomy : n. Böbrekteki taşların ameliyatla çıkarılması.


osteocope : n.Şiddetli kemik ağrısı (genellikle frengili kemik hastalığı semptomu).


peracidity : a. Aşırı asidite.


prediastolic : a. 1. Diyastol başlangıcıyla ilgili; 2. Diyasotl'den hemen önce (görülen veya oluşan).


rehalation : n. Yeniden teneffüs etme.


rheophore : n. Elektrod.


rhizome : n. Bir bitkinin yeraltı gövdesi, kök gövde, rizom.