Bugün : 30 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

xanthopsia nedir?

xanthopsia : n. Sarı görme arazı, ksantopsi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brucella : n. Bruselloz'un etkeni gram-negatif bakteri cinsi.


ceratin : n. Boynuzumsu oluşular (saç, tırnak vs)'ın esas yapısını oluşturan sert madde, keratin.


cervicovaginitis : n. Uterus serviksi ve vagina'nın beraber iltihabı.


fillet : n. 1. Liflerden yapılı şerit; 2. İlmek şeklinde bandaj.


gastrovascular : n. 1. Kan damarlarına ve mideye ait; 2. Kan deveranına ve hazma ait.


globulin (e) : n. biochem. Kandaki protein, globülin.


hepatoptosis : n. Karaciğerin düşmesi.


hydromyelocele : n. Bir kısım omuriliğin omurgadaki yarık aracılığıyla, menenjlerin örttüğü bol serebrospinal sıvı ile dolu kese halinde dışarı taşması, hidromiyelosel.


hysterology : n. Rahim bilgisi, rahimbilim, hisetroloji.


hypoazoturia : n. İdrarda azotlu maddelerin azalması.


inflection : n. See: inflexion.


invasiveness : n. Vücuda giren herhangi bir mikrobun dokulara yayılma yeteneği.


in-vivo : n. Canlı dokularda, yaşayan dokular üzerinde.


morphometry : n. Şekil ölçümü, şekilleri ölçme bilgisi, morfometri.


oaritis : n. Yumurtalık iltihabı.


osphyitis : n. Bel iltihabı.


perhexiline : n. Anjin tedavisinde kullanılan bi rilaç.


phytin : n. biochem. Tohumlardan çıkarılan besleyici bir bileşim, fitin.


polyesthesia : n. Bir tek temasın birkaç yerde birden hissedilmesi, poliyestezi.


poroma : n. İltihabi sertlik, iltihaba bağlı olarak dokuad meydana gelen sertlik.n. Üstü boynuzsu doku ile örtülü keratoz.