Bugün : 29 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

xanthoprotein nedir?

xanthoprotein : n. biochem. Proteinleri nitrik asitle ısıtarak meydanag etirilen portakal renkte pigment.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bubukle : n. Kara kabarcık.


carboluria : n. İdrarda karbolik asit (phenol) bulunuşu.


cystalgia : n. Mesane'de hissedilen ağrı, mesane ağrısı.


emulsion : n. Merhem gib kullanılan ve süte benzer yağlıca bir sıvı, sübye, emülsiyon.


ephebogenesis : n. Ergenlik çağında, bu devreye has değişikliklerin oluşması, ergenlik belirtilerinin meydana gelmesi.


excremental : a. 1. Vücuttan dışarı atılan yıkım ürünü ile ilgili, özellikle dışkı ile ilgili; 2. Dışkı tabiatında, dışkıya benzeyen.


exfoliation : Derinin pul pul dökülmesi.


feeling : n. 1. Hissetme, duyma; 2. Dokunma, dokunma duyusu; 3. Herhangi bir his, duygu; 4. Duygulu, hassas.


hematomyelia : n. Omurilikte kanama, hematomiyeli.


holotomy : n. Bir organın tümüyle çıkarılışı.


hydrogen : n. biochem. H sembolü ile bilinen, atom no: 1. ve atom ağırlığı: 1.0080 olan kimyasal element, hidrojen.


intracartilaginous : a. Kıkırdakiçi.


latissimus : a. En geniş.


nabothian pollicles : n. Servikal uterus bölgesinde bulunan ve kronik iltihap geçirmekte olan guddelerin kistik genişlemesi.


nucleosidase : n. biochem. Nükleozidleri parçalayan bir enzim.


oleum : n. (pl. olea). See: oil.


ophthalmoplegic : a. Oftalmite ait.


oxyuriasis : n. Kıl kurtlarının barsakta meydanag etirdiği enfestasyon, oksiyüriazis.


phlogistic : a. İltihaplı, flojistik.


proamnion : n. Embriyonun yan ve ön kısımlarındaki area embryonalis'in uzun süre mezodermle örtülmeden kalan kısmı.