Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

xanthoprotein nedir?

xanthoprotein : n. biochem. Proteinleri nitrik asitle ısıtarak meydanag etirilen portakal renkte pigment.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cuspid : n. Köpek dişi, cuspidis.


electrolysis : n. Bir maddenin veya solüsyonun içinden elektrik akımı geçirerek elemanlarına ayırma, elektroliz.


fissured, fissural : a. 1. Çatlamış, çatlak; 2.Çatlaksı; 3. Çatlağa ait.


gastroenteralgia : n. Mide ve barsak ağrısı.


gastrohysterectomy : n. Karın duvarına yapılan kesit aracılığıyla uterus'un çıkarılması.


gynaecography : n. Pneumoperitoneum'dan sorna kadın iç genital organlarının radyolojik olarak incelenmesi.


M. D. : (Doktor of Medicine), Tıp doktoru.


nephrophthisis : n. Böbrek tüberkülozu, nefrofitiz.


ogival : n. Damağın orta kısmı yuvarlak olmayıp sivri olan kemer şeklinde olması hali, ojival.


olfactophobia : n. Kokulardan nefret etme, güzel kokuları sevmeme hastalığı, olfaktofobi.


perforans : a. see: perforating.


photuria : n. İdrarda fosfor bulunması.


piarachnoid : n. Pia mater ve araknoid zarı (beyin ve omurilik zarları).


pneum : ref. 1. Hava veya gaz anlamına önek; 2. Solunum anlamına önek; 3. Akciğer ve akciğerler anlamına önek.


protozoan : n. 1. Protozoa koluna mensup herhangi bir mikro-organizma, protozoon; 2. Protozoa kolu mikro-organizmalarla ilgiili.


sarcoidosis : n. Nodüler lezyonlarla belrili bir hastalık, sarkoidoz.


schistosoma : n. İnsanlarda hastalık meydanag etiren bir çeşit trematod.


somatoplasm : n. Vücut maddesi, somatoplazma.


spherocyte : n. Küresel eritrosit, sferosit.


spit : n. & v. 1. Tükürük, salya; 2. Tükürmek.