Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

xanthoprotein nedir?

xanthoprotein : n. biochem. Proteinleri nitrik asitle ısıtarak meydanag etirilen portakal renkte pigment.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carboxypolypeptidase : n. biochem. Bir polipeptidden serbest karboksil gruplarını açığa çıkaran enzim.


chionablepsia : n. Kar körlüğü.


conglomeration : n. Bir araya toplanma, küme haline gelme, yığılma.


dehydorcholesterol : n. See: calciferol.


diphtheroids : n. Difteri basiline benzemekle beraber birçok bakımlardan ondan farklı, genellikle patojen olmayan basil grubu.


encephalin : n. biochem. Beyinden elde edildiği söylenen azotlu bir glikosid, ensefalin.


gallbladder : n. safra kesesi ödtorbası.


gangrenescent : a. Gangren'e dönüşme eğilimig österen.


glycogenolysis : n. Glikojen'in glukoz'a yıkılması.


gonotoxemia : n. Belsoğukluğu cerahati ile birlikte toksemi görülesi.


heterochronic : a. Normal zamanı dışında oluşan, değişik zamanlarda oluşan.


hypnonarcosis : n. Narkozla birarada uygulanan hipnoz, hipnonarkoz.


irregularity : n. Düzensiz çalışma hali, ritim bozukluğu, düzensizlik.


kanamycin : n. Neomisine benzeyen bir antibiotik.


manubrium : n. (pl. manubria). 1. Sap; 2. Sternumun en üst parçası; 3. Malleusun alt kısmı.


metanephron : n. See. Metanephros.


omitis : n. Omuz iltihabı, omit.


osteocopic : a. Kemikte hissedilen şiddetli ağrı ile ilgili.


photoptometer : n. Işığa hassasiyeti ölçen alet.


postvermis : n. Beyincik soluncansı kısmının alt yüzeyi.