Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

xanthoprotein nedir?

xanthoprotein : n. biochem. Proteinleri nitrik asitle ısıtarak meydanag etirilen portakal renkte pigment.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

condyloma : n. Anus ve felç civarında marazi tezahürat (kabartılar).


cytoplasmic : a. Sitoplazma ile ilgili.


cytostatic : a. Hücre gelişimini durduran, hücrelerin çoğalmasını önleyen.


deformation : n. Şeklini (biçimini) bozma, sakatlık.


diastema : n. 1. İki diş arasındaki açıklık, diyastem; 2. Normal bir dudak frenulumu (irsidir).


dysmelia : n. Kol veya bacaklarda görülen noksanlk.


enterohelcosis : n. Barsakların ülserli hali.


physique : n. Bünye, vücut, beden, beden oluşumu.


ingest : v. Midesine indirmek (yemek).


intracardiac : a. Kalbde bulunan veya hasıl olan.


karyorrhexis : n. Hücre çekirdeğinin parçalanması, kromatin taneciklerinin hücre sitoplazmasında dağılmasına uzanmak üzere çekirdeğin parçalara ayrılması.


miasma : n. 1. Pis (mikroplu) hava; 2. Havadaki bulaşık mikroplar.


misopedia : n. Çocuksevmeme, çocuklardan nefret, çocuk düşmanlığı, mizopedi.


monocytosis : n. Kanda monosit fazlalığı, monositoz.


omphalorrhagia : n. Göbek kanaması, omfaloraji.


palat(o)- : pref. Damak, damakla ilgili.


peromelus : n. Kol ve bacakları şekilsiz olan fetüs.


pulmogastric : n. Akciğerle mideye ait, pulmogastrik.


rectoabdominal : a. Rektum ve karınla ilgili.


recto-uterine : a. Rektum ve uterusa ait.