Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

xanthoprotein nedir?

xanthoprotein : n. biochem. Proteinleri nitrik asitle ısıtarak meydanag etirilen portakal renkte pigment.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blind spot : n. Optik sinirlerin retinadan çıktığı nokta, kör nokta.


cardiovascular : a. Kalbe ve kan damarlarına ait olan, her ikisini de ilgilendiren.


chalones : n. Havyanlarda tümörleri engelleyen kimsayal inhibitör maddeler.


clavalcin : n. biochem. Aspergillus clavatus kültüründen çıkarılan antibiyotik madde.


cradle : n. Yanık veya yara sebebiyle incinme gösteren vüctu kısmını yatak takımları ile temastan koruyan kafes şeklindeki tel çerçeve.


deontology : n. Vazifeler bilgisi, ahlak ilmi.


exotropia : n. Dışa şaşılık.


freckle : n. Çil, leke, benek.


fungistatic : n. Mantarların üreyip gelişmesini engelleyen herhangi bir madde.


germiculture : n. Mikropların kültür ortamında üretilmesi, bakteri kültürü yapılması.


hepatomegaly : n. Karaciğer büyümesi, hepatomegali.


vaccigenous : a. Aşı yapan.


hygro : pref. Nem, rutubet anlamına önek.


hypernatremia : n. kanda sodyum miktarının artışı.


in situ : adv. Asıl yerinde, tabii vaziyetinde.


instillation : n. 1. Damla damla akıtma; 2. Bir boşluğa sıvı damlama.


iso- : pref. Aynı müsavi, eşit izo.


lying-in period : n. Doğum sona erdikten soraki ilk 10 günü kapsayan erken devre.


meiotic : a. 1. Meyozis'le ilgili; 2. Meyozis şeklinde bölünme gösteren, meyotik.


misanthrope : n. Nefret sebebiyle insanlardan kaçan kişi, insanlara karşı düşmanlık besleyen kimse.