Bugün : 25 Nisan 2017, Salı

Favorilere Ekle!

xanthoprotein nedir?

xanthoprotein : n. biochem. Proteinleri nitrik asitle ısıtarak meydanag etirilen portakal renkte pigment.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholurix : n. İdrarda safra bulunması.


diverticulum : n. (pl. diverticula). See: Diverticle:


ear : n. Kulak.


ergonovine maleate : n. biochem. Uterus kasılmalarını sağlayan beyaz billüri toz.


gallus : n. (pl. galli). Horoz.


heliophobia : n. Marazi güneş ışığı korkusu, helyofobi.


hematolymphangioma : n. Kan ve lenf damarlarından oluşan tümör, hemanjiyolenfom.


henotic : a. 1. İyileşme ile ilgili; 2.İyileşmeye yardımcı, iyileşmeyi hızlandırıcı.


lienunculus : n. 1. Çıkarılmış dalak dokusu kitlesi; 2. Ek dalak, lien accessorius.


lysin : n. biochem. Birçok proteinlerde bulunan bir aminoasit, lizin (hücrelerin erimesine sebep olur).


madescent : a. Hafif nemli.


osteolysis : n. Kemiğin çürümesi veya yumuşak nekrozu, osteoliz.


perisplanchnitis : n. İçorganları saran dokuların iltihabı.


pestilent : a. Tehlikeli, öldürücü, salgın bulaşıcı.


phacoid : a. Göz merceği şeklinde.


pneumarthosis : n. Eklemde gaz veya hava blunması.


poitrinaire : n. Kronik göğüs hastalığı olan şahıs.


posture : n. Vücudun duruş vaziyeti, durumu, pozisyon.


sessile : a. 1. Sapsız, sesil; 2. Geniş kaideli.


spongioplasm : n. Protoplazmada bulunan lifcik ağı.