Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

xanthoplasty nedir?

xanthoplasty : n. See: Xanthoderma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchitic : a. 1. Bronşit'le ilgili; 2. Bronşit'e benzeyen; 3. Bronşit gösteren bronşit'le belirgin.


deoxygate : v. Oksijen kaybetmek.


depravation : n. 1. Bozulma, bozukluk, özellikle organın çalışmasındaki bozukluk; 2. Ahlak bozukluğu, sapıklık.


diverticulitis : n. Divertikül iltihabı.


lactate : n. biochem. Laktik asidin tuzu, laktat.


graphoanalysis : n. Ruhsal özellikleri tesbit amacıyla, kişihin el yazısının incelenmesi.


hemacytozoon : n. Kanda bulunan hücresel mikroparazitler, hemasitozoid.


hydrolysis : n. Maddelerdeki su molekülünün çözümlenmesi ile meydana gelen parçalanmaya, hidroliz.


hyperglobulia : n. Kandaki alyuvar fazlalığı.


hypoglobulia : n. Kan alyuvarlarının azalması.


inoculum : n. Aşılamada kullanılan malzeme.


isomer : n. biochem. İzomerizm gösteren cisim, izomer.


ketosteroids : n. l. Keto grubu ihtiva eden steroidler.


obstinacy : n. Bir hastalığın tedaviye inat etmesi.


olfactometry : n. Koklama duyusu bilgisi.


onchocerciasis : n. İnsanlarda Onchocerca tarafından meydana getirilen hastalık.


opticokinetic : a. Göz hareketlerine ait.


otopolypus : n. Kulak polipi, otopolip.


poisonous : a. Zehirli, toksik.


presenility, : n. Yaşlı olmamasına rağmen yaşlılık elritileri gösterme hali, erken yaşlanma, erken ihtiyarlama.