Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

xanthoplasty nedir?

xanthoplasty : n. See: Xanthoderma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caries : n. 1. Diş çürümesi; 2. Kemik çürümesi.


chloroplast : n. İçinde klorofil bulunan protoplazma.


chorioblastosis : n. Koryon vilüslarının aşırı gelişemsi.


coxotuberculosis : n. Kalça eklemi tüberkülozu


electuary : n. toz haline getirilmiş etkili maddenin bal veya şurupla karıştırılmasından oluşan macun kıvamında ilaç.


exsanguination : n. Kansız bırakma işlemi.


intermammary : a. Memeler arasında.


phycocyanogen : n. Mavi veya yeşil deniz yosunlarından elde edilen bir boya maddesi.


submaxilla : n. Altçene, mandibula.


imide : n. biochem. İki hidrojen atomu bir asit grupla yer değiştirebilen monobazik asit amonyak.


hypertension : n. Yüksek tansiyon, tansiyon yüksekliği, hipertansiyon.


inorganic : a. Organik olmayan, cansız, inorganik.


miner's anemia : n. Kancalı kurt hastalığı.


obstinate : a. Tedaviye inat eden.


plantigrade : a. İnsan ve ayı gibi bütün tabanına basarak yürüyen.


post- : pref. Sonra, arkasınad.


principle : n. biochem. Bir maddenin müessir bir parçası.


protease : n. biochem. See: Peptidase.


radiocarpal : a. Bileğin iki uzun kemiklerinden kısasına ve bileğe ait.


ruber : a. Kırmızı.