Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

xanthoplasty nedir?

xanthoplasty : n. See: Xanthoderma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canalization : n. 1. Herhangi bir dokuda kanal şeklinde yol veya geçitlerin oluşması; 2. Vücut içindeki bir apseden dışarıya açılan geçit meydana gelmesi, apse'nin kanalizasyonu.


cap : n. Herhangi bir kısım üzerinde kapak veya örtü görevi gören oluşum, başlık.


chancriform : n. Şankır'a benzeyen.


lunis : n. İlye, kaba et bölgesi (See: Buttocks).


cohesion : n. 1. Yapışma, ayrı olması gereken iki şeyin birbirine yapışması; 2. Bir maddeyi oluşturan moleküller arasındaki çekim kuvveti (Moleküllerin birbirine tutunmasını sağlar).


cyesis : n. Gebelik.


dentinoblast : n. Dentini oluşturan hücre.


expansion : n. Açılış yayılma, genişleme (hacim).


fixed : a. biochem. Solmaz (renk).


gastroatonia : n. Mide kaslarının normal tonüsünü kaybetmesi, mide atonisi.


hemetophagia : n. 1.Eritrositlerin fagositler tarafından imhası; 2. Kan içme, tedavi amacıyla kan içilmesi; 3. Kanda yaşama, kanla beslenme (Kan emici sineklerde görüldüğü gibi).


hyperfibriignogenemia : n. Kanda fibrin miktarının aşırı artışı.


impulsion : n. Tahrik.


intima : n. Damarların en iç tabakası (gömleği), intima.


laryngopharyngitis : n. Gırtlak ve yutağın iltihabı, larengofarenjit.


myasthenic : a. 1. Miyasteni ile ilgili; 2. Miyasteni gösteren, miyasteni ile belirgin.


organon : n. (pl. organa). See: organ.


ponophobia : n. 1. Ağrı duymaktan aşırı korkma, ağrı korkusu; 2. Çalışmaktan aşırı ürkme, yorulacağı korkusuyla fiziksel çaba göstermekten sebepsiz yere kaçınma, ponofobi.


pseudopregnancy : n. Yalancı gebelik.


sheno : pref. 1. Kama şeklinde, kaması, hançersi; 2. Kaması kemikle ilgiil.