Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

xanthoplasty nedir?

xanthoplasty : n. See: Xanthoderma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bran : n. Kepek.


eccentro-osteochondrodysplasia : n.Uzunkemiklerde normal dışı ossifikasyon merkezleri görülmesi ve bu merkezlerden başlayan kemikleşme sonucu iskelet sisminde çeşitli şekil bozuklukları ve çok kere cücelikle belirgin durum, Morquio hastalığı.


endotoxoid : n. biochem. Endotoksinden hazırlanan bir toksoid.


erythema : n. Kızıl, iltihaptan sonra derinin kızarması, eritem.


mia ball : Göz küresi, bulbus occuli.


flexure : n. 1. Dirsek, flexura; 2. Eğrilme.


heterokeratoplasty : n. Hayvanın hasta korneasına değişik tür hayvandan alınan kornea grefinin yerleştirilmesi, hayvan korneasından alınan gref'in hasta insan korneasına uygulanması.


infecundity : n. Doğurma yeteneğinin olmayışı hali, kadın kısırlığı.


leucoplakia : n. Mukoza üzerinde oluşan beyaz renkli plaklar, lökoplazi.


leukemoid : a. Lösemiye benzer, lökosemili.


meningovascular : a. Beyin zarlarına ve beynin kan damararına ait olan, bu oluşumları birlikte ilgilendiren.


micrometer : n. En küçük ölçüde mesafeleri ölçmek için mikroskopla kullanılan alet, mikrometre.


osphresiophobia : n. Kokulardan nefret etme hastalığı.


perimyelography : n. Omurilikte araknoid altı boşluğuna kontrast maddesi zerkettikten sonra radyografi yapılması.


pupillometry : n. Pupillometre aracılığıyla gözbebeği çapının ölçülmesi.


radiograph : n. Röntgen ışını ile çıkarılan resim, radyograf.


sprengel's shoulder deformity : n. Stapulanın konjenital olarak normalden daha yüksekte durması.


strassman operation : n.Uterus bicornuatus vakalarını normal şekle çevirmek amacıyla uygulanan bir ameliyat.


styptic : a. 1. Büzücü, kasarak sıkıştırıcı; 2. Doku veya damarı büzerek kanamayı durdurucu etkiye sahip ilaç.


subperitoneal : a. Periton altı, periton altında bulunan.