Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

xanthophyl(l) nedir?

xanthophyl(l) : n. biochem.Fidanlarda bulunan sarı bir renk maddesi, ksantofil (C40H56O2).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

curable : a. tedavisi mümkün, iyileşmesi mümkün, şifa bulur.


degradation : n. biochem. Yıkılma, parçalanma, degradasyon, organik bir cismin daha küçük moleküllere bölünmesi.


dyscheiria : n. Temas duyusunda, herhangi bir nitelikte kendini gösterenbozukluk.


fludrocortisone : n. Vücutta sodyum tutulmasına sebep olan tabletler.


gastroduodenostomy : n. Mide ile duodenum arasında anastomoz yapılması.


tenontothecitis : n. Kiriş kılıfının iltihabı.


uviometer : n. Ultraviyole dalgaları ölçen alet, üviometre.


hysteria : n. Histeri, beiynde organik bir bozukluk gösterilemeyen bir psikonevroz (ekseriya kadınlarda rastlanır).


jalap : n.Çalepa, kökü müshil bir bitki veya bu bitkiden çıkarılan ilaç.


lymphadenocyst : n. Lenf düğümü bozukluğu.


marsupium : n. (pl. marsupia) 1. Kese; 2.Skrotum.


migrainoid : a. Migren'i andıran, migren'e benzeyen.


object : n. 1. Görülebilen veya dokunulabilen herhangi bir şey, madde, cisim; 2. Herhangi bir fikir veya hareketin yöneldiği amaç, hedef; 3. Üzerinde psikoanaliz yapılan kişi, obje.


para-anesthesia : n. Vücudun alt kısmının uyuşması.


pediculation : n. 1. Bitlenme; 2. Küçük çıkıntılar meydana getirme.


peripericarditis : n. perikardı saran dokuların iltihabı.


pneumonectasia : n. See: Pulmonary emphysema.


pogonion : n. Çenenin ön-orta noktası.


rectoabdominal : a. Rektum ve karınla ilgili.


skin : n. deri, cilt, cutis.