Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

xanthophyl(l) nedir?

xanthophyl(l) : n. biochem.Fidanlarda bulunan sarı bir renk maddesi, ksantofil (C40H56O2).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataplasia : n. Gelişmiş doku hücrelerinin yapı ve şekil bakımından ilkel veya embriyonik şekillerine dönüşmesi, bu tarz gerileyici değişimlerle belirgin doku atrofisi.


colpocele : n. Vaginada şişkinlik, vagina duvarının aşağı sarkması, kolposel.


enterogenous : a. Barsaktan doğan, barsaklardan gelişen.


forefinger : n. Şahadet parmağı.


gastrocolitis : n. Mide ve kalınbağırsaığın iltihabı.


gastroenteric : a. Mide ve barsağa ait, gastroenterik.


glomerular : a. Yumağa ait.


homeomorphous : a. Aynı şekil ve bünyede olan.


hypnology : n. Uykubilim. hipnoloji.


interseptal : a. İki septum arası, iki septum arasında.


lumbar : a.&n. 1. Bele ait, lomber. Lumbalis (lumbaris); 2. Bel fıkralardan biri.


lysogen : n. biochem. Lizin yapan antijen, lizojen.


malignity : n. See: Malignancy


martial : a. Demirli, demir ihtiva eden.


medius : n. Orta.


mesosalpinx : n. Fallop tübü (tuba uterina)'nü örten periton kıvrımı, mezosalpenks.


perfusion : n. 1. Üzerine veya içine dökme, 2. Sıvı şeklindeki ilaçları vücuda verme.


phago : pref. Yeme veya yoketme (ile ilgili).


prosthesis : n. Sakat bir yere suni organ ilavesi, protez.


rhinophonia : n. Burundan (genizden) çıkan ses, rinofoni.