Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

xanthophyl(l) nedir?

xanthophyl(l) : n. biochem.Fidanlarda bulunan sarı bir renk maddesi, ksantofil (C40H56O2).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemophallidectomy : n. Kimyasal maddelerden yararlanılarak globus pallidus'a ait bir bölümün tahribi.


choledochotomy : n. Koledok kanalına yapılan insizyon.


depilatory : a. Kıl döken.


echocardiography : n. Kalp-damar sistemine gönderilien yüksek frekanslı ses dalgalarındaki yansımanın çizelge halinde gösterilmesi, ekokardiyografi (kardiovasküler lezyonların teşhisinde kullanılan ultrasonik bir yöntem).


exhalation : n. Nefes verme.


fovea : n. (pl. foveae). Çukur (daha çok yuvarlak çukurlar).


gag : n. v. 1. Ağıza konulan kusturucu şey; 2. Alet ile ağzını açık tutmak.


gallstone : n. Sarfa taşı.


subepithelial : a. Epitel altı, epitel altında bulunan.


intracervical : a. Serviks uteri'nin kanalı içinde.


lipoxeny : n. Parazitin gelişimini tamamladıkatn sonra arakonakçı'dan ayrılışı.


malariology : n. Malarya bilgisi, malaryoloji.


meatotome : n. Uretra dış deliğini genişletme amacıyla kesit yapmada kullanılan özel bistüri, meatotom.


microgram : n. Bir miligramın binde biri (µg veya ), mikrogram.


mind : n. 1. Akıl, dimağ; 2. Hafıza kuvveti; 3. Zeka; 4. Bilinç.


monobulia : n. Belli bir şeye karşı aşırı istek gösterme, tek şey üzerinde yoğunlaşmış aşırı istek.


nasolacrimal : a. Burun ve gözyaşlarına ait.


nummular : n. Para şeklinde olan, para dizisi şeklinde sıralanmış durumda bulunan.


paraperitoneal : a. 1. Periton yakınında, periton'a komşu; 2. Periton dışında.


periphrenitis : n. diyafram ve ona bağlı yapıların iltihabı, perifrenit.