Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

xanthophyl(l) nedir?

xanthophyl(l) : n. biochem.Fidanlarda bulunan sarı bir renk maddesi, ksantofil (C40H56O2).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carphology : n. Yüksek ateşli hastalıklarda dalgın yatan hastanın yatak çarşafını v.s. avuçlaması, karpoloji.


catalase : n. biochem. Hidrojen peroksidi ayrıştırabilen bir enzim, katalaz.


chemoheterotroph : n. Kemoheterotrofik nitelik gösteren bakteri, kemoheterotrof.


electrosyntesis : n. Elektrik etkisi altınad bir bileşim oluşumu, elektrosentez.


funduscopy : n. Göz fundusu'nun funduskop aracılığıyla incelenmesi, göz dibi muayenesi, funduskopi.


lalohobia : n. Konuşma korkusu, lalofobi.


monoparesis : n. Sadece bir kol veya bacağı tutan felç.


noso- : pref. See: Nos-.


oxygenated : n. Oksijenle yüklü, oksijenle doymuş, oksijenlenmiş.


parauterine : a. Uterus yakınında, uterus'a komşu, uterus'a bitişik.


phlegmy : a. Balgamlı.


porocele : n. Bir çeşti skrotum fıtığı, porosel.


pyogenic : a. 1. Cerahat yapıcı, piyojen; 2. Cerahat oluşumuna ait.


recidivism : n. Sabıkalının, yeniden suç işlemesi, tekrar suç işleme eğilimi, itiyadi suçluluk.


retinography : n. Retina fotoğrafının alınması.


scrobiculate : a. Çukurları olan, çukurlu.


spermatocelectomy : n. Spermatoseli çıkarma ameliyesi.


suprascapular : a. Kürek kemiği (scapula) üstü, skapula üstünde bulunan.


synosteology : n. Mafsallar bilgisi, eklembilim, sinosteoloji.


thaumatrophy : n. Bir dokunun kendine has yapısını kaybederek diğer bir doku haline dönüşmesi.