Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

xanthophyl(l) nedir?

xanthophyl(l) : n. biochem.Fidanlarda bulunan sarı bir renk maddesi, ksantofil (C40H56O2).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buttock : n. But, kaba et, kıç, ilye.


catamite : n. İbne, oğlanl


cycloplegia : n. Gözdeki m.ciliaris'in felci.


diaphragmatic : a. Diyaframa ait, diyafragmatik.


electrocardiogram : n. Kalbte uyarımı sağlayan elektrik akımının zaman ve voltaj değişkenleirne tabi olarak kaydedilmesinden elde edilen çizgi.


bexose : n. biochem. Basit şeker (C6H12O6).


hysterology : n. Rahim bilgisi, rahimbilim, hisetroloji.


hysteromania : n. See: Nymphomania.


hypnalgia : n. Uykuda gelen ağrı.


infrapsychic : a. 1. Ruhi seviyenin altında olan; 2. Otomatik.


kineplasty : n. Plastik ampütasyon.


law : n. Kural, kanun.


myxoedema : n. Tiroid yokluğu veya az çalışmalarında görülen tablo, miksödem (derinin katılaşması ve his ve zekanın körleşmesi arazı görülür).


ophthalmia : n. Göz veya konjonktif iltihabı, oftalmi.


otocranium : n. 1. Şakak kemiğinin kaya parçasında bulunan ve iç kulağı barındıran boşluk; 2. Kafa kemiğinin işitme ile ilgili kısmı.


pneumomalacia : n. Akciğer dokusunun anormal şekilde yumuşaması, pnömomalasi.


polyotia : n. Kulak adedinin normal (iki) den fazla olması.


proglottis : n. (pl. proglottides). Şerit (Tenia) de vücut parçaları.


pseudoxanthoma : n. Ksantom'u andıran durum.


sclerokeratitis : n. Sklera ve kornea iltihabı, sklerokeratit.