Bugün : 18 Kasım 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

xanthophane nedir?

xanthophane : n.Retinada bulunan sarı pigment.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carnose : a. 1. Etle ilgili; 2.Ete benzeyen, et gibi, et kıvamında.


dropsical : a. 1. Su toplanmasıyla ilgili; 2. Su toplanması gösteren.


flow : a. 1. Akı; 2. Muayyenzamanda akan su v.s.miktarı.


glomerular : a. Yumağa ait.


gross : n. & a. 1. İri büyük, gözle görülen kalın, 2. İşlenmemiş kaba, hissiz.


hemihidrosis : n. Yarım terleme (vücudun tek tarafının terlemesi).


hterograft : n. Doku aktarımı amacıyla farklı türden diğer bir canlı vücudundan alınan doku parçası, heterogref.


hormonagogue : n. Hormon artırıcı faktör, hormonagog.


hypertona : n. Tonusun fazlalaşması, hipertoni.


intervillous : a.Villüs'lararası, vilüs'lar arasında.


malinger : v. Hasta takliti yapmak, yalandan hasta görünmek.


mask : n. 1. Maske; 2. Alçı veya balmumundan yapılmış yüz kalıbı.


odontalgic : a. Diş ağrısına ait.


ooblast : n. Yumurtayı geliştiren hücre, yumurta hücresi.


pancreaticoduodenostomy : n. Pankreas ile duodenum arasında anastomoz yapılması.


pathy- : Suff. Normal dışı durum, hastalık anlamına sonek.


piss : v.&n. 1.İşemek; 2. İdrar.


postcibal : a. Yemekten sonra, yemek sonu.


postholith : n. Glans penis ile sünnet derisi arasında toplanan maddelerin sertleşmesi ile oluşan taş, sünnet derisi taşı.


prostatorrhea : n. Prostattan nezlevi ifrazat gelmesi.