Bugün : 30 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

xanthophane nedir?

xanthophane : n.Retinada bulunan sarı pigment.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carboxylase : n. biochem. Karbon dioksidi karboksil grubundan ayıran bir enzim, karboksilaz.


chromhidrosis : n. Renkli ter salgılanması (Kırmızıya çalar veya siyahımsı ter çıkışı gibi).


epiploenterocele : n. İçinde omentum'la beraber bir kısım barsak bulunan fıtık.


globulolysis : n. Kanın alyuvarlarının imhası, globüliz.


histological : a. Histoloji ile ilgili, histoloji'ye ait.


idiotism : n. Budala oluş hali, budalalık.


iliococcygeal : a. İleum ile coccyx'e ait olan, her iki oluşumu beraberce ilgilendiren.


insufficiency : n. Kifayetsizlki, yetmezlik, ensüfizans.


intrapolar : a. İki kutup arasındaki boşlukta bulunan.


isopia : n. Her iki gözde görüş gücünün birbirine eşit oluşu.


lenticonus : n. Göz merceğinin koni şeklinde çıkıntısı.


lorfan : n. Levallorphan'ın müstahzar adı.


methionine : n. biochem. Kükürtlü ve esansiyel bir aminoasit, metionin.


omentotomy : n. Omentum ameliyatı.


othygroma : n. Kulakmemesinde su toplanması.


pancreatism : n. Pankreas faaliyeti.


paramedical : a. 1. Bir dereceye kadar tıpla ilgili, hekimliği kısmen ilgilendiren; 2. Hekim'in, hekimlik dışındaki uğraşısıyla ilgili.


polysomus : n. Bir başı ve birçok vücudu olan ucube.


reticulosis : n. See. Reticulocytosis


salammoniac : n. biochem. Nişadır tuzu, amonyum klorhidrat.