Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

xanthomyeloma nedir?

xanthomyeloma : n. See: Xanthosarcoma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbaminohaemoglobin : n. Karbondioksidle hemoglobinin birleşmesi ile meydana gelen bileşim, kandaki CO2'nin bir kısmı bu şekilde taşınır.


corrugator : n. Deriyi buruşturan adale, kırıştırıcı (kas).


doublet : n. Gözdeki kırma hatalarını düzletmek için yapılmış iki mercekten oluşan bir nevi gözlük.


echinulate : a. Kenarları üzerinde diken veya diş şeklinde küçük çıkıntılar gösteren, dikenli.


exanimation : n. Bilinç kaybının eşlik ettiği hastalık hali, koma.


geminate : a. Çift, eş geminus.


glomerulosclerosis : n. İltihab sonucu olarak gelişen böbrek glomeruluslarının fibrosisi.


glycine : n. biochem. Kreatin sentezinde kullanılan bir amino asid, glisin.


gonadotherapy : n. Gonad hücreleri ile yapılan tedavi.


herniology : n. Fıtıkbilim, fıtık bilgisi, herniyoolj.


indiference : n. 1.Belli bir yöne eğilim göstermeme hali, yansızlık; 2. Hissizlik, duygusuzluk, kayıtsızlık.


ingredient : n. Bir karışımı veya bileşiği oluşturan maddelerden her biri.


irresponsibility : n. Sorumluluğunu kavrama yeteneğinden mahrum oluş hali, bu yeteneğin yokluğu sebebiyle yaptığı hareketten mesul olmayış hali,sorumsuzluk.


metopoplasty : n. Alında plastik ameliyat.


monogenetic : a. Eşeysiz üreme ile ilgili.


osphyalgia : n. Bel ve kalça ağrısı.


phonophobia : n. 1. Gürültüden veya yüksek sesle konuşulmaktan aşırı korkma; 2. Kendi sesini duymaktan ürkme, kendi sesinden korkma, fonofobi.


pyoperitoneum : n. Periton boşluğunda cerahat toplanması.


quadrigemina : n. Ortabeyin arka yüzü ve dördüz cisimleri, corpora quadrigemina.


stomach : n. Mide, stomachus.