Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

xanthomyeloma nedir?

xanthomyeloma : n. See: Xanthosarcoma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

candidiasis : n. Candida türüne mensup mantarların sebeb olduğu hastalık.


colloidal : a. biochem. Kolloide ait, kolloid yapısında, kolloid kuramında.


cremate : v. Cesedi yakarak kül haline getirmek, ölüyü yakmak.


darwinism : n. Darwin tarafından ileri sürülen tabii seleksiyon esasın dayanarak türlerin kökeni ve gelişimini izah eden teori, türlerin evrimi teorisi (Bu teoriye göre yüksek sınıf hayvanlar, aşağı sınıf hayvanların, tabii seleksiyon sonucu evrimi ile meydana gelmişlerdir).


decompensation : n. Yetmezlik, kifayetsizlik, telafi edememe.


dehydorcholesterol : n. See: calciferol.


dermatotherapy : n. Cilt hastalıkları tedavisi, dermatoterapi.


dimethylaniline : n. biochem. Anilinden çıkarılan renksiz ve kokulu bir yağ, dimetilanilin.


eleotherapy : n. Yağın tedavi maksadiyle kullanılışı.


endometrectomy : Rahim mukozasının ameimlyatla çıkarılması, endometroktomi.


ergometrine : n. Ergotun temel alkaloidi.


exfoliation : Derinin pul pul dökülmesi.


vaccination : n. 1. Aşılama, aşı; 2. Çiçek aşısı yapma.


heteradenic : a. 1. Heteradeni ile ilgili; 2. Heteradeni gösteren, heteradeni ile belrigin; 3. Heteradeni'ye benzeyen, heteradeni niteliğinde.


hyperphenylalaninemia : n. Kanda fenilalanin miktarının artması


induction : n. 1. Elektrikle veya mıknatıslı bir maddenin diğer bir maddeye yaklaştırılmasıyla ikinci maddede mıknatıs veya elektrik meydana getirme, indükleme, endüksiyon; 2. Bir embriyonda muhtelif doku ve organların yerli yerinde ve normal olarak oluşumunu sağlama; 3. Sebep olma.


insatiable : a. Doymaz, tatmin olmaz, yatışmaz.


laryngopharyngectomy : n. Gırtlak ve yutağın ameliyatla çıkarılması.


ophthalmalgia : n. Göz ağrısı, oftalmalji, oftalmodini.


ovogenesis : n. See: Oogenesis.