Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

xanthomyeloma nedir?

xanthomyeloma : n. See: Xanthosarcoma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

burow's operation : n. Dudakta mevcut bir defektin kapatılması için uygulanan bir ameliyat çeşidi.


cerclage : n. 1. Kırık kemik uçlarını, tel ile bağlayarak birbirine tesbit etme; 2. Serviks yetersizliğinde düşüğü önlemek amacıyla serviks çevresine dikiş yerleştirme, bu amaçla yapılan ameliyat.


dacryorrhea : n. Devamlı olarak fazla miktarda gözyaşı gelişi.


diaphane : n. Hücreyi dıştan saran saydam zar, hücre zarı.


dilate : v. Genişletmek, büyütmek, açmak (Daralmış bir deliği, kanalı veya boşluğu).n. Genişleme,


dysstasia : n. Ayakta duramama, distazi.


ganglionectomy : n. Gangliyonu kesip çıkarma ameliyatı.


gastr(o) : n. Mide, gaster (bazan karın).


heptaploidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının yedi katına sahip oluşu.


gustometry : n. Gustometre ile tat duyumunun derecesini tesbit etme.


hypometria : n. Faaliyet yeteneğinin azalması, hipometri.


hypoperistalsis : n. Peristaltik hareketlerin ileri derecede azalması, mide ve barsak hareetlerinin anormal şekilde yavaşlaması.


hypoprothrombinemia : n. Kanda protrombin noksanlığının mecut olması.


laparo : pref. Karın anlamına önek.


leukoencephalitis : n. Beynin beyaz cevherinin iltihabı, lökoensefalit.


liposoluble : a. Yağda erir veya eritileilir.


methylpyrylone : n. Barbitürat yapısında olmayan bir hipno-sedatif.


nosotaxy : n. Hastalıkların tasnifi.


osteocampsia : n. Kemik kavsi.


pate : n. Baş, kafa.