Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

xanthomyeloma nedir?

xanthomyeloma : n. See: Xanthosarcoma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchology : n. Bronş ve bronşiyol hastalıklarını konu alan tıp dalı.


chylomediastinum : n. Mediastinum'da kilüs bulunuşu.


dactylus : El veya ayak parmağı.


diluted : a. Sulandırılmış, yoğunluğu azaltılmış.


endotheliosis : n. Endotel hücrelerinin çoğalma göstermesi, endotel proliferasyonu.


gallduct : n. Safra yolu.


lake : n. & v. 1. Mora çalan koyu kızıl boya; 2. Eritrositlerden hemoglobini ayırmak.


hologenesis : n. İnsan türünün yeryüzünün her yerinde aynı anda meydana geldiğini ileri süren görüş, hologenez.


koft-tetanus : n. Baş yaralarından ileri gelen tetanoz.


kynophobia : n. Köpeklerden aşırı ürkme, özellikle köpekle temas sonucu dukuz olacağından aşırı korkma.


labia : n. Dudaklar.


marasmic : n. See: Marantic.


mercurochrome : n. Bir çeşit anticiva atomu ihtiva eden.


neuromalacia : n. Sinirlerin yumuşaması, nevromalasi.


paraphrenia : n. Akıl hastalığı, bunama, parafreni.


pheneturide : n. Major epilepzi'de, özellikle temporal lob tipinde kullanılan bir ilaç.


phlegm : n. 1. Fazla miktarda salgılanan koyu mukus, özellikle ağız, boğaz ve solunum yolları mukozası tarafından salgınanan aşırı mukus, balgam; 2. Eski tıp öğretimine esas oluşturan 4 vücut sıvısından biri, lenf; 3. Hissilik, duygusuzluk, kayıtsızlık.


plasmoblast : n. Plazmositlerin ana hücresi.


postcommissure : n. Beynin arka birleşeği.


power : n. Kuvvet, iktidar, kudret, yetenek, güç.