Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

xanthomatosis nedir?

xanthomatosis : n. Vücudun muhtelif yerlerinde meydana gelen lipoid urlar.

xanthomatosis bulbi : Korneanın yağ dejenerasyonu.


xanthomatosis generalisata ossium : Kemiklerin yağlı granüloma toz hali.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharoplasty : n. Göz kapağı üzerinde herhangi bir şekil bozukluğunu düzeltmek amacıyla yapılan estetik ameliyat.


causal : a. Sebep teşkil eden etkenle ilgili, sebebe yönelik.


cold : n. Nezle.


dysmenorreha : n.Adet (aybaşı) güçlüğü, dismenor (ağrılı olur).


gonaduct : n. Tuba veya sperma kanalı.


hemagglutinin : n. biochem. Kırmızı yuvarları alütine ettiren aglütininler (bunlar cilde yabancı serum ve spesifik toksinler şırınga edildikten sonra meydana gelir).


hematocytometer : n. Bir miktar kandaki küreciklerin adedini tayine mahsus alet.


hyperphagia : n. Aşırı yeme, doymak bilmez şekilde yeme, oburluk.


karyotype : n. Hücre kromozomlarının yapı,biçim ve diziliş bakımından gösterdiği türe has durum, hücre kromozomlarının gösterdiği türe has örnek.


lectual : a. yatağa ait.


limp : a. 1. Gevşek, yumuşak; 2. Topallama.


lunacy : n. Delilik, cinnet, akıl hastalığı.


methodology : n. Yöntembilim, metodoloji.


mouth : n. Ağız, os.


multangulum : n. Üzerinde çok köşe gösteren kemik, çok köşeli kemik.


odontoplasty : n. See: Orthodontics.


overextension : n. Kol veya bacağın normal sınırın üstünde ekstensiyon hareketi, aşırı gerilme.


right-handedness : n. Sağ elle iş görme


scrotectomy : n. Skrotumu kısmen kesip çıkarma ameliyatı.


stethalgia : n. Göğüs veya göğüs duvarı ağrısı.