Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

xanthomatosis nedir?

xanthomatosis : n. Vücudun muhtelif yerlerinde meydana gelen lipoid urlar.

xanthomatosis bulbi : Korneanın yağ dejenerasyonu.


xanthomatosis generalisata ossium : Kemiklerin yağlı granüloma toz hali.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

Blast : n. 1. Patlama sonucu meydana gelen iç organlarda yırtılma v.b. ağır harabiyet yaratan yüksek basınçlı hava dalgası; 2. Herhangi bir cins hücrenin olgunlaşmamış (genç) şekli.


brim : n. Boşluk gösteren bir oluşumun giriş kısmını çevreleyen kenar, boşluk ağzı.


bronchocele : n. 1. Gırtlak iltihabı, bademcik şişkinliği; 2. See: Goiter.


cardiotoxic : a. Kalb üzerinde zararlı etki gösteren, kalbe z ararlı.


cerebrose : n. biochem. Beyin maddesinden elde edilen bir bileşim (C6H12O6).


divalent : a. İki değerli, çift değerli (Element'in birleşme değeri hakkında).


excitability : n. Uyarana karşı çabucuk cevap verebilme, kolayca irrite edebilme durumu.


laceration : n. Yırtma, yaralama, yırtılma yarası, yırtık.


hyperisotonicity : n. Hiperizotonik nitelik gösterme hali, osmotik eriyiğin basıncından daha yüksek basınca sahip olma hali.


hypoxanthine : n. biochem. Birçok insan ve hayvan dokularında bulunan bazik oksipürin, hipoksantin (C5H4N4O).


infectious : a. Bulaşıcı, sari.


isoiconia : n. Her iki retinada oluşan görüntünün birbirine eit oluşu.


metopagus : n. Alınlarından birbirine yapışık ikiz hilkat garibesi.


paliphrasia : n. Konuşmada kelime veya cümlelerin gereksiz ve anlamsız şeklide tekrar edilmesi, palifrazi.


perimyelitis : n. Omurilik zarı iltihabı, perimiyelit.


pharmaceutics : n. 1. Eczacılık sanatı, ilaçlarnı hazırlanışı, dozaj şekilleri v.s. hususları konu alan bilim dalı; 2. Tedavi amacıyla kulanılan ilaçlar, tıbbi ilaçlar.


prognathism : n. Altçenenin öne doğru çıkık olması, prognatizma, prognatlik, prognatismus.


spectroscope : n. Güneş v.s.'nin ışığını inhilal ettiren ve yedi renge ayırıp gösteren alet, spektroskop.


tetanic : a. 1. Tetanosa ait; Tetanozlu.


thanatology : n. Ölüm olayının incelenmesi, reanimasyon uygulamasının gereksiz olduğuna karar verebilmek için ölümün güvenilir bir şekilde meydana geldiğini ispata yarayan biryöntem ve belirtinin araştırılamsı.