Bugün : 20 Ocak 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

xanthomatosis nedir?

xanthomatosis : n. Vücudun muhtelif yerlerinde meydana gelen lipoid urlar.

xanthomatosis bulbi : Korneanın yağ dejenerasyonu.


xanthomatosis generalisata ossium : Kemiklerin yağlı granüloma toz hali.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cryptococcus : n. Bir mantar türü.


dextrocularity : n. Sağ göz ile sol göze oranla daha iyi görebilme hali, sağ göz hakimiyeti.


ducrey's bacillus : n. Küçük gram negatif basiller.


elastosis : n. Elastik dokunun dejenerasyonu.


galactotrophy : n. Sütle beslenme.


hermaphroditism : n. Kişide her iki cinse ait cinsiyet bezleri (testis ve over)'nin beraber bulunuşu hali.


subfamily : n. Hayvan ve bitkierin sınıflandırılmasında aile ile cins arasında yer alan grup, alt-familla, alt-aile.


hyperimmunity : n. bağışıklığın yüksek oluşu, artmış bağışıklık.


hysteromalacia : n. Uteursun yumuşaması, histeromalasi.


imperfect : a. Kusurlu, eksik, yetersiz.


irreversible : Geriye döndürülemez, tersine çevrilemez, değiştirilemez.


kinetism : n. kas hareket yeteneği, kinetizm


laryngoparalysis : n. Larinks felci.


locomotorium : n. Vücudun bir yerden diğer yere hareketini temin eden bacaklardaki eklem, kemik ve kasların ve bunları donadan sinirlerin oluşturduğu birlik, vücudun lokomotor sistemi, lokomotor aygıt.


marrow : n. İlik, medulla.


nyctohemeral : a. Gece ve gündüze ait.


octavus : n. Sekizinci kafa çifti.


pachymenia : n.Cilt veya zar kalınlaşması, pakimeni.


phacocystitis : n. Göz mercği kapsülünün iltihabı.


phallalgia : n. Penis'te hissedilen ağrı, penis ağrısı.