Bugün : 21 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

xanthomatosis nedir?

xanthomatosis : n. Vücudun muhtelif yerlerinde meydana gelen lipoid urlar.

xanthomatosis bulbi : Korneanın yağ dejenerasyonu.


xanthomatosis generalisata ossium : Kemiklerin yağlı granüloma toz hali.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canthal : a. Canthus'la ilgili.


buttock : n. But, kaba et, kıç, ilye.


cicatrizant : n. Nedbe oluşmasını kolaylaştıran madde (ilaç).


emprosthotomus : n. Alın ve ayak sırtlarının yre bakmak üzere vücdun hafif yay şeklinde bükülmesi ile belirgin özellikle fleksör kasları tutan tetanik spazm şekli.


exothermal : a. Isı veren, hararet yükselişi ile belirgin, ısı oluşmasıyla beraber seyreden.


gastro-enteroscope : n. Midenin ve barsakların gözle muayene edilmesini sağlayan optik aygıt.


hapt : pref. Dokunma, değme, temas anlamına önek.


hemocatheresis : n. Kırmızı kan yuvarlarının yok olması.


hilitis : n. Akcierlerin hiluslara yakın kısımlarının iltihaplanması, hilus iltihabı, hilit.


hypotrichosis : n. Konjenital kılsızlık (kısmi veya tam olabilir), vücutta doğuştan kıl yokluğu.


looping ill : n. Koyunlarda görülen ve keneler tarafından bulaştırılan bir meningo-ensefalit çeşidi.


meatal : a. Meatus ile ilgili.


metabobileter : n. Bazal metabolizma hızının ölçülmesinde kullanılan alet, metabolimetre.


mteromalacoma : n. Uterusun marazi yumuşaklığı, rahim yumuşaması.


neurotomist : n. Sinir anatomisi veya ameliyatı uzmanı.


oulonitis : n. See: Pulpitis.


perimyelography : n. Omurilikte araknoid altı boşluğuna kontrast maddesi zerkettikten sonra radyografi yapılması.


phagy- : suff. Yoketme, yeme.


pleural : a. Plevraya ait, plevral.


rheocardiography : n. Almaşık akım geçirildiği zaman dolaşımda meydana gelen değişikliklerin çizelge halinde gösterilmesi; reokardiyografi.