Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

xanthomatosis nedir?

xanthomatosis : n. Vücudun muhtelif yerlerinde meydana gelen lipoid urlar.

xanthomatosis bulbi : Korneanın yağ dejenerasyonu.


xanthomatosis generalisata ossium : Kemiklerin yağlı granüloma toz hali.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bruit : n. Hırıltı veya uğultu niteliğinde patolojik ses, özellikle oskültasyon esnasında duyulan anormal ses.


defective : Sakat, natamam, noksan, kusurlu, hatalı eksik, defektif.


dualism : n. 1. İnsanın ruh ve beden olmak üzere, yapı bakımından farklı ve bağımsız iki özden oluştuğu görüşü, ikilik teorisi; 2. Kan hücrelerinin lenfatik sistem ve kemik iliği olmak üzere iki yerden kaynaklandığı görüşü.


enterotome : n. Barsağa kesit yapmada kullanılan özel bistüri.


excitor : n. Uyarıcı (sinir).


heliotaxis : n. See: heliotropism.


hemocuprein : n. biochem. Eritrositlerde bulunan bakır ve hem ihtiva eden madde.


hyperpraxia : n. 1. Aşırı falaiyet; 2. Aşırı sinirlilik.


hypo-ovaria : n. Yumurtalığın faaliyet bozukluğu.


hyperthelia : n. Çok memelilik.


incubus : n. 1. Kabus; 2.Ağırlık basması.


intratonsillar : a. Bademcik (tonsil) içi, bademcik içinde.


merosystolic : a. sistolün ibr kısmına ait.


metaplasia : n. Bir cins dokunun başka bir cins doku haline dönmesi.


microstomia : n. Ağzın anormal ufaklığı, küçük ağızlılık, mikrostomi.


neuron : n. Sinir hücresi, nevron.


occlusocervical : a. Oklüzyon yüzeyi ve diş boynuna ait.


oligopnea : n. Ağır solunum.


orifice : n. Delik, ağız, orificium (ostium).


parachordal : a. Embriyonda kafa kemiğinin kıkırdaksı kaidesine ait.