Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

xanthomatosis nedir?

xanthomatosis : n. Vücudun muhtelif yerlerinde meydana gelen lipoid urlar.

xanthomatosis bulbi : Korneanın yağ dejenerasyonu.


xanthomatosis generalisata ossium : Kemiklerin yağlı granüloma toz hali.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromidrosis : n. Özellikle ayaklarda meydana gelen aşırı miktarda ve kötü kokulu terleme.


chondromatosis : n. Vücutta çok sayıda kondrom oluşması (özellikle el veya ayaklarda görülür).


chordee : n. Uretrit nedeniyle penisin ağrılı ereksiyonu.


cilia : n. a) Göz kirpikleri, b) Bazı epitel hücrelerinde bulunan kıla benzer mikroskopik uzantılar.


electrotherapy : n. Elektrik tedavisi.


ferricyanide : n. biochem. Üç değerli (FeCN6) radikaline sahi olan kimyasal bileşim.


hydrostatic : a. & n. biohem. 1. sükünette bulunan sıvılların basınç ve muvazenesine ait, hidrostatik; 2. pl. makina ilminin sıvılar denkleminden ve sıvıların kaplar üzerine basıncından bahseden bilim dalı.


hypermetrope : n. Yakını net olarak göremeyen kişi, hipermetropi gösteren kimse, hiperetrop.


impurity : n. 1. Kirlilik, pislik; 2. Saflığını kaybetme, bozulma.


intracerebral : a. Beyniniçinde.


laryngocentesis : n. Larenksin delinmesi, larengosentez.


lemography : n. Veba veya diğer bulaşıcı hastalıklar hakkında yazılan eser, lemografi.


leucinuria : n. İdrar'da lösin bulunuşu hali.


mesotendon : n. Tendonu kılıfına bitiştiren bağ dokusu zarı.


nursery : n. Hastanede yeni doğan bebeklerin bakımıyla ilgili servis.


pachyotia : n. Kulak kalınlaşması, kalın kulaklılık, pakiyoşi.


phage : n. See: Bacteriophage.


phako- : pref. Mercek, lens.


photomicrograph : n. Mikroskop ile büyütülmüş şeylerin fotoğrafı.


photuria : n. İdrarda fosfor bulunması.