Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

xanthomatosis nedir?

xanthomatosis : n. Vücudun muhtelif yerlerinde meydana gelen lipoid urlar.

xanthomatosis bulbi : Korneanın yağ dejenerasyonu.


xanthomatosis generalisata ossium : Kemiklerin yağlı granüloma toz hali.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradyarthria : n. Konuşmada anormal yavaşlık, konuşamazlık.


ceruminosis : n. Kulak yağının fazla miktarda sekresyonu.


chondroprotein : n. Kıkırdakta olan bir protein.


dermatosclerosis : n. Sklerodermi.


discrimination : n. Birbirinden ayırt etme, tefrik etme.


postnatal exercise : Doğumu takiben karın duvarı ve pelvis tabanı kaslarını kuvvetlendirmek, onlara tonüs kazandırmak amacıyla yapılan egzersizler.


gastroenterotomy : n. Mide ve barsağı açma ameliyesi, gastroenterotomi.


uterovesical : a. 1. Rahimve mesane ile ilgili; 2. Rahim ve mesane arasında oluşmuş (fistül hakkında).


healthy : a. 1. Zinde, sıhhatli; 2. Sıhhi.


hypermotility : n. Hareketlerin normalden daha çok oluşu.


inapetence : n. İştahsızlık.


inspersion : n. Toz veya sıvı serpme, üzerine toz veya sıvı püskürtme.


intraovarian : a. Over içi, yumurtalık içinde.


laboratorian : n. Labrant.


lallation : n. Çocuksu konuşma.


medulla : n. (pl. Medullae). İlik, öz.


microphthalmia : n. Gözlerin normale oranla çok küçük oluşu, mikroftalmi.


palpebration : n.Göz kırpma.


polygalactia : n. Aşırı süt salgısı, poligalaksi.


semicomatose : n. Yarı koma durumu, bilincin kaybolmak üzere olduğu durum.