Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

xanthomatosis nedir?

xanthomatosis : n. Vücudun muhtelif yerlerinde meydana gelen lipoid urlar.

xanthomatosis bulbi : Korneanın yağ dejenerasyonu.


xanthomatosis generalisata ossium : Kemiklerin yağlı granüloma toz hali.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bulge : n. Çıkıntı, şiş.


cervicothoracic : 1. Boyun ve göğüsle ilgili; 2. Sonuncu boyun omuru ile birinci göğüs omuru arasındaki patolojik durum (kaynaşma, vs.)'al ilgili.


crenation : n. Çentikleşme, çevresinde çentikler gösterme, özellikle hemoliz sonucu büzüşen eritrosit kenarlarının, yuvarlaklığını kaybederek yıldız şekli alması.


cyturia : n. İdrarda hücre bulunması, sitüri.


dispensatory : n. İlaçların terkibini ve kullanışını izah eden kitap, kodeks.


Draft : n. 1. Bir defada içilen sıvı ilaç miktarı; 2. Hava cereyanı, hava akımı.


duodenum : n. Onikiparmak barsağı.


esophagomycosis : n. Mantarların sebep olduğu yemek borusu hastalığı.


fibrinemia : n. See: Fibremia.


genyplasty : n. Yanak plastik ameliyatı.


greensickness : n. Genç kadınlarda ileri gelen bir hastalık, kloroz.


hemangioendothelioma : n. Damar duvarındaki endotelyal hücrelerin aşırı artımı sonucu meydana gelen tümör, hemanjiyoendotelyom (özellikle beyin menenjlerindeki kapiller duvarlarından gelişir).


hydroxocobalamin : n. Uzun etkili bir B12 vitamini çeşidi.


ichor : n. Cerahat, irin.


lipophrenia : n. Zihni iktidarsızlık, akıl yitimi, zekasızlık, lipofeni.


metabolic : a. 1. Metabolizmayaait; 2. Hastalıklarda vaki olan değişikliklere ait.


newborn : n. Yeni doğmuş bebek. See: Neonate.


omophagia : n. Yiyecekleri çiğ olarak yeme, omofaji.


oxytocia : n.Çabuk odğum.


peptolysis : n. Pepsin parçalanması,