Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

xanthoma nedir?

xanthoma : n. Deride meydana gelen keskin kenarlı, sarı renkli plaklar vücutta ve özellikle göz kapaklarında saı lekeler meydana gelen hastalık, ksantom.

xanthoma diabeticorum : Diyabetli ksantom (şekerli diyabetle ilgili bir cilt hastalığı).


xanthoma disseminatum : Vücudun her tarafına yayılan ksantom.


xanthoma multiplex : Bütün vücudu kaplayan ksantom.


xanthoma palpebrarum : Gözkapaklarının üzernide meydana gelen ksantom.


xanthoma planum : Düz lezyonlu ksantom.


xanthoma tuberosum : Düğümlü ksantom (Lezyonlar nodül şeklinde belirir).


xanthoma tuberosum multiplex : Ayak tabanları, avuçlar ve kol ve ayak ekstensorlarında oluşan yağ nodülleri.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachiocrural : a. Kol ve bacakla ilgili.


elytroptosis : n. Vagina duvarlarının aşağıya sarkması, vagina prolapsusu.


epimenorrhea : n. Menstruasyonun sık olması, sık sık adet görme.


esophagoenterestomy : n. Yemek borusu ile ince barsak arasında ameliyatla eçit oluşturma, midenin çıkarılmasını takiben yemek borusu ile ince barsağın ağız ağıza dikilmesi.


esophagomycosis : n. Mantarların sebep olduğu yemek borusu hastalığı.


gelatinization : n. Jelatin haline dönüşme.


lactone : n. biochem. Laktik asitten çıkarılan güzel kokulu bir sıvı, lakton.


histodialysis : n. Dokunun normal yapısını kaybederek çözülmesi, dokunun parçalanması, histodiyaliz.


hypothetical : a. Varsayıma dayanan, nazari, teorik.


indication : n. 1. Endikasyon: Bir ilacın hangi hastalıklara ve hangi şekilde uygun olacağını bildirir; 2. Bir ameliyatın ne gibi şartlar altında gerektiğini bildirir.


lipsis : n. Kesilme, bitme, sonlanma.


litholapaxy : n. Taşın mesanede ezilmesi ve parçaların çıkarılması.


metroperitonitis : n. Uterus ile peritonun iltihabı, metroperitonit.


myelination : n. Sinir lifi çevresinde miyelin kılıfının oluşması, miyelinleşme.


nucleoprotein : n. biochem. Prostatik grubunu nükleik asitlerin oluşturduğu protein sınıfı.


ontogenesis : n. Organizmanın kaynak ve gelişimi, ontojenez.


petechial : a. 1. Peteşi'lerle ilgil; 2. Peteşi'ler oluşmasıyla belirgin, peteşiler gösteren.


phaneromania : n. Siğil ve benzeri cilt belirtilerine anormal şekilde dikkat etme hali.


pilonidal : a. Bir saç yuvası ihtiva eden, içinde saç yuvası bulunan.


pressoreceptive : a. Basınca hassas olan.