Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

xanthoma nedir?

xanthoma : n. Deride meydana gelen keskin kenarlı, sarı renkli plaklar vücutta ve özellikle göz kapaklarında saı lekeler meydana gelen hastalık, ksantom.

xanthoma diabeticorum : Diyabetli ksantom (şekerli diyabetle ilgili bir cilt hastalığı).


xanthoma disseminatum : Vücudun her tarafına yayılan ksantom.


xanthoma multiplex : Bütün vücudu kaplayan ksantom.


xanthoma palpebrarum : Gözkapaklarının üzernide meydana gelen ksantom.


xanthoma planum : Düz lezyonlu ksantom.


xanthoma tuberosum : Düğümlü ksantom (Lezyonlar nodül şeklinde belirir).


xanthoma tuberosum multiplex : Ayak tabanları, avuçlar ve kol ve ayak ekstensorlarında oluşan yağ nodülleri.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotransformation : n. Vücuda giren herhangi bir maddenin organizmada kimyasal değişikliğe uğraması, alınan maddelerden metabolizma sonucu yıkım ürünlerinin oluşması.


diaphanoscopy : n. Kapalı bir vücut boşluğunu diyafanoskop aracılığıyla muayene etme.


estivoautumnal : a. Yaz ve sonbaharla ilgili, yaz ve sonbahar'da oluşan veya görülen.


febrifugal : n. Yükselmiş vücut ısısını düşüren, ateş düşürücü.


flexion : n. Fleksiyon: 1. Eklemin yaptığı içeriye doğru bükülme hareketi, bükülme; 2. Bükme, flexio.


lactalase : n. biochem. Dekstrozu laktik aside çeviren bir enzim, laktaliz.


hepar : n. Karaciğer.


medullation : n. 1.Organ veya oluşumda korteks altında yumuşak doku bölgesi (medulla)'nınoluşması; 2. İlik özelikle kemik iliğinin oluşması; 3. Miyelin kılıfının oluşması.


nosogeny : n. See: Pathogenesis.


noxious : a. 1. Zararlı, sıhhati bozan; 2. Tehlikeli, öldürücü, habis, noxius.


nude : a.&n. 1. Çıplak, elbisesiz; 2. Çıplak vücut.n. (pl. nuclei). 1. Çekirdek, atomun merkez kısmı, nüve; 2. Beyinde bir hücreler yığını.


organicism : n. 1. Tüm hastalıkların ve hastalık belirtilerinin, zihni ve psişik bozuklular da dahil somatik kaynaklı olduğunu ileri sürenörüş; 2. Vücutta mevcut her organın kendine has bir yapı gösterdiğini ileri süren görüş.


osmification : n. Osmiyum veya ozmik asitle muamele ederek boyama (histoloji tekniğinde olduğu gibi).


periphrenitis : n. diyafram ve ona bağlı yapıların iltihabı, perifrenit.


phonetics : n. Sesler ilmi, sesbilim, fonetik.


pica : n. Tebeşir veya kül ve çamur gibi yenmez şeylere karşı duyulan anormal iştah, pika.


pisiform : a. Nohutbiçim, nohutsu.


pneumatology : n. Gaz ve hava ve bunların tedavi maksadiyle kullanılışını inceleyen bilim, pnömatoloji.


pregnene : n. biochem. Progesteron'un kimyasal iskeletini oluşturan bileşik cisim.


protozoon : n. Protozoa koluna mensup herhangi bir mikro-organizma.