Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

xanthoma nedir?

xanthoma : n. Deride meydana gelen keskin kenarlı, sarı renkli plaklar vücutta ve özellikle göz kapaklarında saı lekeler meydana gelen hastalık, ksantom.

xanthoma diabeticorum : Diyabetli ksantom (şekerli diyabetle ilgili bir cilt hastalığı).


xanthoma disseminatum : Vücudun her tarafına yayılan ksantom.


xanthoma multiplex : Bütün vücudu kaplayan ksantom.


xanthoma palpebrarum : Gözkapaklarının üzernide meydana gelen ksantom.


xanthoma planum : Düz lezyonlu ksantom.


xanthoma tuberosum : Düğümlü ksantom (Lezyonlar nodül şeklinde belirir).


xanthoma tuberosum multiplex : Ayak tabanları, avuçlar ve kol ve ayak ekstensorlarında oluşan yağ nodülleri.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

camera : n. Kamara.


bronchoscopy : n. Yukarı nefes yollarından sokulan özel bir aletle bronşların içinin muayenesi, bronkoskopi.


classification : n. Tasnif.


cysticercus : n. tenya larvalarının keseyi andıran şekli.


depurate : v. Temizlemek, saf hale getirmek.


desmoid : n. 1. Lifi lifsel; 2. Lif gibi çıban ifrazatı.


dispense : v. İlaç yapmak, tarifine göre ilacı hazırlamak.


eminentia : n. anat. Kabartı.


erectility : n. Kabarma yeteneği, dikleşme yeteneği.


hand : n. El, manus.


hepaticotomy : n. Safra yolunu kesme ameliyesi, hepatikotomi.


iatrochemist : n. Kimyayı tababete uygulayan bilgin.


inhalation : n. Buğu, gaz veya ufak damlacıklar haline getirilmiş sıvıların solukla alınması, inhalasyon.


levogyration : n. Sola dönme veya döndürme.


lymphoidectomy : n. Lenf dokusunun ameliyatla çıkarılması, lenfoidektomi.


nanosomus : n. Boyca kısalık gösteren kişi, cüce.


otopolypus : n. Kulak polipi, otopolip.


pararhotacism : n. (r) harfini doğru telaffuz edememe.


periorbita : n. (pl. Periorbitae). Periorbit(a), Çöz çukuru, kemik zarı.


posthioplasty : n. Sünnet derisinin plastik tamiri.