Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

xanthodontous nedir?

xanthodontous : a. Sarı dişli, dişleri sarı olan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carnality : n. Cismaniyet, nefsaniyet.


catarrh : n. Bir müköz zarın iltihaplanarak devamlı şekilde mukus akımına sebep olması, nezle-catarrhal, sıfat şekli.


chemism : n. biochem. Kimyasal faaliyet.


collagen : n. biochem. Bağ dokusunun ana proteini olan bir albüminoid, kollajen.


creatinemia : n. kanda aşırı miktarda kreatin bulunuşu.


depressor : n. Aşağı çeken (kas).


erythemia : n. Kanda eritrosit sayısının aşırı miktarda artışı ve derinin kırmızımtırak renk alışı ile belirgin kronik hastalığı, polisitemi rubra, eritremi.


evacuation : n. Bir boşluğun tahliye edilmesi işlemi, özellikle gaitanın rektumdan dışarıya boşaltılmasını belirtmek için kullanılır.


exteroceptor : n. Vücut dışından gelen uyarıları alan sinir ucu.


glycoregulatory : a. Şeker metabolizmasının düzenlenmesiyle ilgili.


granulomere : n. Trombosit'in boyandığı zaman kırmızı tanecikler gösteren orta kısmı (Bu taneciklerin sun'i olarak oluştuğu kabul edilmektedir).


terpin hydrate : n. biochem. Müzmin öksürükte kullanılan renksiz parlak kristaller veya beyaz toz (C10H2053H2O).


uve(o) : pref. Üvea.


hyperpyrexia : n. Çok yüksek ateş, ateşin aşırı yükselmesi.


insulinemia : n. Kanda ensülin bulunması.


medicate : v. 1. İlaçlarla tedavi etmek; 2. İçine ilaç almak.


metratomy : n. Uterus'a kesit yapma, kesit yaparak uterus'u açma, metratomi.


negative : a. 1. Herhangi bir reaksiyon yaratmayan, sonuç vermeyen, olumsuz, menfi, negatif; 2. Elektrik yükü taşımayan; 3. Psikoterapi'de telkine direnç gösteren.


neurilemmoma : n. Sinirkını tümörü.


oesophagostomy : n. Yemek borusu ile boyun kökünün cildi arasında gerçekleştirilen cerrahi fistül.