Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

xanthodontous nedir?

xanthodontous : a. Sarı dişli, dişleri sarı olan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dehyration : n. biochem. Bir cisimden su çıkarma.


dermal, dermatic : a. Deriye ait, cildî.


deviance : n. Normalden sapma, nomalden uzaklaşma, düşünüş ve davranış bakımından normal kabul edilen durumun dışına çıkma.


diabrotic : a. Aşındırıcı, kemirici.


dyspancreatism : n. Panknreas çalışmasında bozukluk veya yetersizlik.


enervation : n. 1. Sinir gücünün kaybı; 2. Bir doku veya organa giden sinirin kesilmesi.


uvel : a. Üveaya ait.


holorachischisis : n. Omurga arkasının seyri boyunca doğuştan yarıklık gösterişi hali.


hyalinization : n. Hiyalin'den ibaret kitle oluşması, hiyalin meydana gelişi.


hyaloplasm : n. Hücre protoplazmasının daha sıvı kısmı; hiyaloplazma.


hyperasthenia : n. Aşırı zaafiyet.


imide : n. biochem. İki hidrojen atomu bir asit grupla yer değiştirebilen monobazik asit amonyak.


intertrochanteric : a. Trokanter'ler arası, femur'un büyük ve küçük trokanterleri arasında.


migrainoid : a. Migren'i andıran, migren'e benzeyen.


monophobia : n. Yalnızlıktan korkma, yalnızlık korkusu, monofobi.


neurotrauma : n. sinirin zedelenmesi, sinir incinmesi, nörotravma.


nibbling : n. Az miktarda sık aralarla gıda alma, bu nitelikle belirgin beslenme şekli.


oscillography : n. Titreşimv eya dalgalanma şeklindeki hareketlerin osilograf aracılığıyla kaydedilmesi, osilografi.


oximetry : n. Alınan kan numunesindeki okisjen miktarının oksimetre aracılığıyla ölçülmesi, oksimetri.


paramyoclonus : n. Çeşitli kas gruplarında zaman zaman kendini gösteren bibiri arkasına istemdışı kasılma ve gevşeme hareketleriyle belrigin klinik tablo.