Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

xanthodontous nedir?

xanthodontous : a. Sarı dişli, dişleri sarı olan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bleaching : n. Ağarma, beyazlaşma.


familial : a. İrsi, soydan kalma (geçme), kalıtsal, herediter.


gordh needle : n. Kauçuk bir diframı olan ve intravenöz kullanım için yararlanılan bir iğne.


terebration : n. 1. Delme, oyma; 2. Oyucu veya delici nitelikte ağrı.


hypocellularity : n. Dokudaki normal hücre sayısında ileri derecede azalma, hücre azlığı.


hyposalivation : n. see: Xerostomia


intralymphatic : a. Bir lefn damarı veya lenf guddesi içinde.


lalognosis : n. Konuşma idraki, kolognoz.


onym : n. İlmi tabir, fenni ıstılah, teknik terim.


ovalbumin : n. biochem. Yumurta akından elde edilen albümin.


ozochrotia : n.Cildin ağır kokması.


pessimism : n. Herşeyi fena görme veya fenaya yorma ile belirgin ruh hali, bedbinlik, kötümserlik, pesimizm.


phenolphthalein : n. biochem. Karbolik ve naftalik asitlerin bir türevi olup müshil olarak kullanılır.


pilosis : n. Kılların anormal derecede büyümesi.


pneumonemia : n. Akciğer konjestiyonu, pnömonemi.


pseudocyst : n. yalancı kist.


pseudoglottis : n. Yalancı ses telleri arasındaki boşluk


puberal : a. Erginliğe ait.


saccharephidrosis : Terle şeker çıkışı, terde şeker bulunuşu.


scrotoplasty : n. Skrotumun plastik tamiri.