Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

xanthodontous nedir?

xanthodontous : a. Sarı dişli, dişleri sarı olan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blackwater fever : n. Tropik bölgelerde ve özellikle Afrikada görülen ağır bir sıtma türü.


dropsy : n. Sıskalık.


estimation : n. Ölçme, tain etmek, hesaplamak,


hiccough, hiccup : n. Hıçkırık, singultus.


hydatic : a. 1. Hidatid kist'le ilgili; 2. Hidatid kistlerden oluşmuş, hidatid kistler gösteren.


hydrogel : n. biochem. Jelatin veya albuminli protoplazma, hidrojel.


hypochlorization : n. Günlük yiyeceklerden tuzun azaltılması, tuz sınırlaması (Böbrek hastalıkları v.s. durumlarda uygulanan bir tedavi yöntemi).


insidious : a.Başlangıcı farkedilemeyen, sinsi (hastalık hk.).


iridectropium : n. İris'in bir bölümünün dışarıya dönmesi, iris eversiyonu.


mastectomy : n. Göğsün (memenin) ameliyatla çıkarılması, mastektomi.


microdontism : n. See: Microdontia.


microsplenia : n. Dalak küçüklüğü, mikrospleni.


monomyoplegia : n. Tek kas felci, monomiyopleji.


neurosensory : a. Uyarıyı merkezi sinir sistemine ileten sinirle ilgili, hissi sinire ait.


paraphrenitis : n. Diafragma'ya komşu dokuların iltihabı.


postpuberty : n. See: Postpubescence.


pubiotomy : n. Çatı kemiği (pubis) ameliyatı.


schizophreniac : a. 1. Şizofreni gösteren kimse, şizofreni'li kişi.


spinous : a. 1. Diken şeklinde, dikensi; 2. Dikene ait.


spondyl(o)- : pref. Omurga, omur, fıkra, vertebra spondylus.