Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

xanthodontous nedir?

xanthodontous : a. Sarı dişli, dişleri sarı olan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caelotherapy : n. Dini inanış ve telkinlerin tedavide kullanılması, bazı hastalıkları dini telkinle tedavi metodu.


circulatory : a. Sirkülasyona ait, sirkülatuvar.


coagulation : n. 1. Bir sıvının akıcı niteliğini kaybederek koyu kıvam kazanması, pıhtılaşma; 2. Trombositlerin kümelenerek phtı oluşturması, kanın pıhtılaşması; 3. Pıhtılaşma sonucu oluşan kitle, pıhtı.


diastematomyelia : n. Omurilik'te, çift gibi görünüm veren doğştan uzunluğuna yarık bulunuşu hali.


ectoderm : n. Dışderi, ektoderm, ektoblast.


galactotoxism : n. Süt zehirlenmesi, sütten meydana gelen zehirlenme, galaktotoksizm.


hydrosynthesis : n. Kimyasal reaksiyon sonucu su oluşması; hidrosentez.


hypercalciuria : n. İdradda kalsiyum fazlalığı.


hypostasis : n. dolaşım güçlüğünden ileri gelmiş birikme, kan tıkanması, hipostaz.


inocystoma : n. Kistik dejenerasyonlu bağ dokusu tümörü.


lambdoid : a. Yunan harfi lambdaya benzeyen, lambda şeklinde, lambdoid, lambdoides.


lordosis : n. Omurganın konveksliği öne bacak şekilde arkaya bükülmesi, kamburluk, belkemiğinin eğriliği, lordoz.


macromelia : n. El veya ayakların hipertrofisi, makromeli.


monoplegia : n. Bir tarafın veya bir kas grubunun felci, monopleji.


neophobia : n. Yeni şeylere karşı duyulan marazi korku, neofobi.


osteochondrosis : n. Çocuklarda kemikleşme noktalarında önce dejenerasyon veya nekroz gösteren ve arkasınan rekalsifikasyon olan kemik hastalığı.


parorexia : n. İştahın anormal şekilde artması.


postradiation : n. Işınlama (Röntgen, radyum v.s.) sonu, radyasyon (sonrası, aşırı ışınlamanın sebep olduğu.


reconstructive : a. Yeniden oluşturucu, normal haline getirici.


roentgenometry : n. Röntgen ışınlarını ölçme (bilgisi).