Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

xanthocyanopsia nedir?

xanthocyanopsia : n. Sarı ve maviyi görememezlik, ksantosiyanopsi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalone. : a. Bağ dokusu artımı sonucu iri kafa gösteren geri zekalı.


cleidocostal : a. Köprücük kemiği (clavicula) ve kaburgalarla ilgili.


erethin : n. biochem. Zehirli tüberkülin cevheri.


glycosometer : n. İdrarda şeker miktarını ölçen alet.


healthy : a. 1. Zinde, sıhhatli; 2. Sıhhi.


hemanalysis : n. Kan tahlili, kan muayenesi.


hematein : n. biochem. Hematoksilen'in parlak kırmızı renkli esas boya maddesi.


idiosome : n. Oosit'in çekirdeğine bitişik olarak görülen küçük cisimcik, Balbiani cisimciği.


iodochlorhydroxyquin : n. biochem. Amipli dizanteride kullanılanl kahverengi bir toz (C9H5CIINO).


micrencephalous : a. Hacımca küçük beyin gösteren, küçük beyinli.


ornithosis : n. Kuşlara ait hastalıkalrın insanlarda görülen şekli.


parablepsis : n. Hatalı görme, gözlerin eşyayı, olduğunun dışında yanlış algılaması, cisimlerin olduğundan başka şekillerde algılanması ile belirgin görme bozukluğu.


pathologist : n. Patolog.


perioribitis. : n. Göz çukuru kemik zarı (periorbita)'nın iltihabı.


pintado : n. Pinta hastalıı gösteren kişi.


polypodia : n. Ayak adedinin normalden fazla oluşu, çok ayaklılık, polipodi.


prognathic : a. Çıkık çeneli, bir veya her iki çenesi ileriye doğru aşırı çıkıntı gösteren.


proteinemia : n. Kanda protein fazlalığı, proteinemi.


pyretolysis : n. Ateşin düşmesi, piretoliz.


recto-urethral : a. Rektum ve uretraya ait.