Bugün : 25 Temmuz 2017, Salı

Favorilere Ekle!

xanthocyanopsia nedir?

xanthocyanopsia : n. Sarı ve maviyi görememezlik, ksantosiyanopsi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

endarteropathy : n. Arterin iç tabakasını ilgilendiren herhangi bir hastalık veya patolojik durum.


gastroduodenitis : n. Mide ve duodenum'un iltihabı.


golden eye ointment : n. Sarı civa oksit merhemi.


submorphous : a. Tam şekilsiz olmamakla beraber billüri olmayan.


hemangiosarcoma : n. See. Angiosarcoma.


heteromorphic : a. See: Heteromorphous.


levigate : v. Bir maddeiy henüz nemli iken ezip toz haline getirmek, düz etmek.


lienopathy : n. Dalak hastalığı, liyenopati.


lithuresis : n. Kum işeme.


logorrhea : n. Aşırı çok ve çabuk konuşma hali.


neurothlipsis : n. Sinir üzerine yapılan taziyk.


oncocyte : n. Tümör hürcesi, onkosit.


oothecocyesis : n. Yumurtalık dış gebeliği. See: Ovarian pregnancy.


opportunistic infection : n. Normal olarak hastalığa sebep olmayan pek az patojeniteye sahip olan bir mikro-organizmanın, başka bir hastalık veya tedavi yöntemi nedeniyle aktivasyon kazanarak meydana getirdiği ağır hastalık tablosu.


oviparous : n. Yumurtlayan, embriyonu anne vücudu dışında gelişmesini sağlayan yumurta yapan.


pandemia : n. Bütün memleketleri kaplayan salgın, pandemi.


permanent : a. Devamlı, sürekli, süreli, permanenes.


phacitis : n. Göz merceğinin iltihabı, fasit.


postrhinal : a. Burun arkası, burun arkasında.


quadriparous : a. Dört çocuklu, dört defa doğum yapmış olan.