Bugün : 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

xanthocyanopsia nedir?

xanthocyanopsia : n. Sarı ve maviyi görememezlik, ksantosiyanopsi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholesterin (E) : n. biochem. İnsan organizmasında yağlı bir madde, kolestrin, kolesterol


dahlin : n. Mikroskopik muayene için doku hücrelerini boyamada kullanılan kırmızımsı mor renkte bir boya.


dexter : adv. Sağ tarafta bulunan, sağında, sağ, sağdaki.


electrocision : n. Organların elektrik akımı ile çıkarılması elektrikle yapılan ameliyat.


euphoriant : a. 1. Öfori'ye sebep olan; 2. Öfori'ye sebep olan ilaç.


physics : n. Fizik.


hydrotropism : n. Canlı organizmanın gösterdiği nemli ortamda yönelme veya nemli ortamdan uzaklaşma eğilimi, hidrotropizm.


knife : n. Bıçak.


laqueus : n. bağ, kuşak, şerit, kiriş, tel.


lipopexic : a. Lipopeksiye ait.


lithotrity : n. Taşı kırarak çıkarma ameliyatı.


otiatric : a. Otiyatriye ait.


perimyelitis : n. Omurilik zarı iltihabı, perimiyelit.


phleboplasty : n. Venin plastik tamiri, fleboplasti.


pseudohypertrophy : n. Ödev gören doku dışındaki hipertrofi nedeniyle organ hacminin artması, yalancı hipertrofi (organda sadece bağ dokusu artar ve bu durum görev yapan kısımda işlevin azalmasına sebp olur).


ptyalolith : n. Tükrük taşı.


pupillostatometer : n. Pupillalararası mesafeyi ölçme aleti.


pyodermatosis : n. Piyojen kaynaklı cilt hastalığı, piyodermatoz.


rectification : n. Temizleme, düzeltme, tasfiye, saf hale getirme.


reticulocytosis : n. Kanda retikülosit çoğalması.