Bugün : 19 Eylül 2017, Salı

Favorilere Ekle!

xanthocyanopsia nedir?

xanthocyanopsia : n. Sarı ve maviyi görememezlik, ksantosiyanopsi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cecoileostomy : n. Çekum ile ileum arasında, ağız ağıza dikerek geçit oluşturma.


chyloperitoneum : n. Periton boşluğunda kilüs bulunuşu.


crystalloid : a. Kristalsi, billür şeklinde.


deferentitis : n. Sperma kanalı iltihabı.


eonism : n. Erkeğin dişilik karakteri taşıması, eonizm.


feminism : n. Erkeklerde bulunan kadın hususiyetleri, erkeğin kadınlara mahsus haller alması, erkekte dişilik vasıfları bulunma, feminizm.


funiculus : n. (pl. funiculi).Göbek kordonu, kordon, fonikül.


graft : n. 1. Yaralı yere parça ekleme; 2. Aşı; 3. Yaralı yere eklenen parça.


hypercrinism : n. Endokrin bezinin aşırı saglılaması.


hysterology : n. Rahim bilgisi, rahimbilim, hisetroloji.


hypoadrenocorticalism : n. Böbreküstü korteksi faaliyetinin azalması.


invalid : a.&v. 1. Hasta, zayıf, hastalıklı; 2. hastaya ait; 3. Hasta aam, hastalıklı kimse; 4.Çürüğe çıkarmak, hastaneye göndermek; 5. Sakatlamak, malul kılmak; 6. Hasta olmak, malul olmak, sakatlanmak, çürüğe çıkmak.


invasive : a. İlerleme gösteren, özellikle komşu dokulara doğru yayılma gösteren.


maculous : a. 1. Benekli; 2. Beneksi.


menorrhalgia : n. Menstruasyon sırasında duyulan sancı, aybaşı ağrısı, menoralji.


normovolemia : n. Normal kan hacmi.


ordure : n. See: Excrement.


osmotic : n. Osmoza ait, ozmotik.


papillous : a. See: Papillose.


persecute : v. Eziyet etmek, işkence yapmak, zulmetmek.