Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

xanthocreatinine nedir?

xanthocreatinine : n. biochem. Kas dokusundan çıkarılan zehirli sarı lökomain (C5H10N4O).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bursotomy : n. Bursu kesme ameliyesi, bursun kesilmesi.


ceroma : n. Yumuşama ile belirgin dejenerasyon gösteren tümör (Balmumu yapı ve kıvamı gösterir).


coccydynia : n. Kuyruk sokumu bölgesinde hissedilen ağrı.


phrenodynia : n. Diyafram ağrısı.


hematogenous : a. 1. Kanda meydana gelen; 2. See: Hematogen.


hypertrophy : n. Bir organın veya bunun bir kısmının patolojik olarak fazla büyümesi, hipertorfi, anormal irileşme.


litholysis : n. İlaçla taşı eritme, litoliz.


neurothecitis : n. Sinirkını iltihabı.


nostrils : n. Burun delikleri.


oligohemia : n. See: oligemia.


osteogenic : a. 1. Kemik oluşturucu, kemik yapıcı; 2. Kemikten meydana gelen, osteojenik.


paracolic : a. Kolon yakınında, kolon'a bitişik.


pharmacopoeia : n. 1. İlaçların bilemişini ve hazırlanma usullerini bildiren kitap; 2. Eczanede bulunan ilaçların bütünü.


pseudocholin steras : n. Kan plazmasında ve sinir dokusu dışında kalan bütün dokularda mevcut olan v kalıtsal olarak nitelenen bir enzim.


pulpiform : a. Pulpa'a benzeyen, pulpa'yı andıran.


pulvinar : n. Thalamus'un arka ucu.


renovation : n. İncinmiş doku veya organın kendisini onararak eski haline gelmesi, kendini yenileme.


sicchasia : n. 1. Bulantı; 2. Gıdalara karşı isteksizlik, gıdalardan tiksinti duyma hali.


sodemia : n. Kanda aşırı miktarda sodyum bulunuşu.


strandin : n. Beyin dokusundan ayrılmış bir glikolipid.