Bugün : 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

xanthocreatinine nedir?

xanthocreatinine : n. biochem. Kas dokusundan çıkarılan zehirli sarı lökomain (C5H10N4O).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

concussion : n. 1. Şiddetli sarsıntı; 2. Şiddetli sarsıntının meydana getirdiği şok hali, şiddetli sarsıntının yumuşak dokuda sebep olduğu zedelenme veya harabiyet.


continuous : a. Devamlı, fasılasız.


createrization : n. Kemikten krater'e benzer bir parça çıkarma, bu amaçla yapılan ameliyat.


cupric : a. biochem. Bakırdan içinde bakır olan.


egestion : n. Sindirilemeyen gıda artıklarının barsaklar yoluyla dışarı atılması.


ergasthenia : n. Aşırı çalışma nedeniyle meydana gelen halsizlik veya yorgunluk.


gangliectomy : n. Ganglion'un ameliyatla çıkarılması.


genital : a. Üremeye (döllenmeye) ait, genital, jenital, genitalis.


glossomantia : n. Dilin görünümü (paslı v.s)'ne göre hastalığa teşhis koyma.


phrenocostal : n. Diafragma ve kaburgalarla ilgili.


hyperlutemia : n. Kanda aşırı miktarda progesteron bulunuşu.


hyperpituitarism : n. Hipofiz ön lobunun aşırı derecede faaliyet göstermesi.


intravesical : a. Mesane içi, mesane içinde.


inunction : n.Ovarak yağı vücuda sindirme.


lapis : n. Taş.


myelatelia : n. Omuriliğin kusurlu gelişimi, miyelateli.


myography : n. 1. Miyografi: kas tanımı ilmi; 2. Miyografın kullanılışı.


pediculous : a. Bitli, bitlenmiş.


pleurocentrum : n. 1. Omur merkezinde yan element; 2. Omurganın yan elementi.


pound : n. 1. Libre; 373.2 gram veya 12 "ounce" lık eczacı ağırlık ölçüsü; 2. 453.6 gram veya 16 "ounce" lık adi ağırlıkbirimi.