Bugün : 30 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

xanthochroous nedir?

xanthochroous : a. Sarı tenli,c ildi saır olan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caliper : n. Yuvarlak cismin çapını ölçmekte kullanılan iki kollu bir aygıt, çap pergelinden özellikle pelvis çapının ölçülmesinde yararlanılır.


catabolism : n. Dokularda maddelerin yüksek terkiplerinin yıkılarak daha basit terkipte maddeler meydana gelmesi, katabolizma.


choledochorrhaphy : n. Ameilyatla açılan ana safra kanalının kesit kenarlarını dikişle birleştirme, safra kesesini dikme.


clitoromania : n. Kadında aşırı cinsel arzu, kadının cinsel münasebete aşırı düşkünlüğü, klitoromani.


corneo-iritis : n. Kornea ile iris iltihabı.


elaborate : v. Temessül edecek hale koymak.


enterococcus : n. Küçük zincirler şeklinde gruplanan ve ışığa karşı nisbeten dayanıklı olan, gram pozitif bir bakteri.


gallop-rhythm : n. Kalbin normal iki sesine bir üçüncü sesin eklenmesiyle hasıl olan ritm, galo-ritmi.


lactacidase : n. biochem. Lastik asidi mayalandıran laktik asit bakterilerinin enzimi, laktasidaz.


submandibular : a. Altçene altında bulunan, mandibulaaltı.


hydriatrist : n. Hidroterapi uzmanı.


ilium : n. İlye kemiği, (kalça kemiğinin bir parçası) os ilium.


invasive : a. İlerleme gösteren, özellikle komşu dokulara doğru yayılma gösteren.


luxation : n. Çıkık, lüksasyon


lymphangiogram : n. Kontrast bir madde zerkedildikten sonra lenf sisteminin radyolojik olarak incelenmesi.


misanthrope : n. Nefret sebebiyle insanlardan kaçan kişi, insanlara karşı düşmanlık besleyen kimse.


orthogenesis : n. Belirli bir yönde gelişme, ortojenez.


phagedenic : a. 1. Süratle yayılan; 2. Dokuları kemiren, fajedenik.


poliosis : n. Saçın renksiz olması.


polyostotic : a. Birçok kemikleri ilgilendiren veya tutan (hastalık).