Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

xanthochroous nedir?

xanthochroous : a. Sarı tenli,c ildi saır olan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canthoplasty : n. Göz kapakları arasındaki aralığın ameliyatla genişletilmesi.


choroideremia : n. Gözde retina ile sklera arasında damar tabakasının olmayışı, koroidea'nın doğuştan yokluğu.


collutory : n. Ağzı yıkama, gargara.


cystiform : a. Kist şeklinde, kiste benzeyen.


dacryocele : n. Gözyaşı kesesi fıtığı.


fermentum : n. Maya.


frigotherapy : n. Hastalığın soğukla tedavisi.


hemichorea : n. Vücudun bir yarısında istem dışı hareketler görülmesiyle belirgin kore, tek taraflı kore.


hexobarbitone : n. Etkisi çabuk meydana çıkan, ancak oldukça kısa süren bir barbitürat.


hypererethism : n. Aşırı duyarlık veya sinirlilik.


immunize : v. Bağışık kılmak, bağışıklık meydana getirmek.


incubus : n. 1. Kabus; 2.Ağırlık basması.


ischiodynia : n. İskiyum ağrısı.


kreotoxism : n. Et zehirlenmesi.


lepromatous : a. 1. Leprom ile ilgili; 2. Leprom görünümünde; 3. Leprom gösteren, leprom'lardan oluşan.


lipolysis : n. Yağın erimesi, yağın çözülüp parçalanması, lipoliz.


myogenic : a. Kas yolu ile olan, miyojen.


n(a)evus : n. See: mole


odontobothritis : n. Diş yuvası iltihabı.


oxyquinoline : n. biochem. Kinolinden türeyen bir madde [OH.O6H3(CH)2N].