Bugün : 21 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

xanthochroous nedir?

xanthochroous : a. Sarı tenli,c ildi saır olan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blennophthalmia : n. Kataral konjuktivit-blennophthalmic, sıfat şekli.


centrosome : n. Hücrede çekirdek yakınında yerleşmiş, sentroplazma adı verilen farklılaşmış protoplazma kitlesi içinde bir veya iki adet sentriol (centriole) ihtiva eden küçük oluşum, sentrozom.


choledochoduodenal : n. Safra kesesi ile duodenumu ilgilendiren, bu oluşumlara ait olan C fistül gibi.


chondromatosis : n. Vücutta çok sayıda kondrom oluşması (özellikle el veya ayaklarda görülür).


choroideremia : n. Gözde retina ile sklera arasında damar tabakasının olmayışı, koroidea'nın doğuştan yokluğu.


dermonosology : n. Cilt hastalıkları patolojisi, dermonozoloji.


dysbulia : n. 1. Dikkatli belli bir noktada toplayamama, hafıza zayıflığı veya yorgunluğu; 2. İrade zayıflığı, irade bozukluğu.


dyspituitarism : n. Hipofiz'in düzensiz çalışması, hipofiz bezindeki işlev bozukluğuna bağlı olarak gelişen durum.


egg : n. See: Ovum.


exsufflation : n. Özel alet aracılığıyla herhangi bir boşlukta bulunan havayı boşaltma, bu şekilde menfi basınç meydana getirme.


hypersophoria : n. Gözün görüş ekseninin yukarıya ve içe doğru sapma eğilimi göstermesi.


hypoalkaline : a. Normalden daha az kalevi.


intracerebral : a. Beyniniçinde.


lochiaal : a. Rahim suyuna (loşiye) ait.


mononeuritis : n. Tek sinir iltihabı, mononevrit.


panagglutinin : n. biochem. Bütün kan grupları eritrositlerini aglütine eden bir aglütinin.


paralysis : n. Genel felç, paralizi.


pericoronal : a. Diş kronu çevresinde bulunan, kronu saran.


perineotomy : n. Perine ameliyatı, perinyotomi.


pharygnotomy : n. Yutağı yarma ameliyesi, yutak ameliyatı, farengotomi.