Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

xanthochromia nedir?

xanthochromia : n. Sararma, cilt sarılığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

endocrinotherapy : n. Hastalık veya bozukluğun ilgili hormonlarla tedavisi, hormon tedavisi.


enzymology : n. Enzimlerin aypı vefonksiyonları ile uğraşan bilim dalı, enzimoloji.


fibroblast : n. Liflerin gelişmesini sağlayan hücresel element, bağ dokusunun ana hücresi, fibroblast.


hematodyscrasia : n. Kanın bozuk hali, hematodiskrazi.


hylic : a. Embriyonik dokudan müteşekkil, hilik.


instability : n. Dayanıksızlık, kararsızlık, değişme.


jugale : n. Elmacık kemiği açısındaki nokta, jügal.


magnesium : n. biochem. Mg sembolü ile bilinen atom no: 12 ve atom ağırılğı: 24-32 olan kimyasal element, magnezyum.


monopathy : n. Vücudun tek taraflı hasta olması hali, monopati.


myelatelia : n. Omuriliğin kusurlu gelişimi, miyelateli.


occipito-axoid : a. Artkafa kemiği ve eksene ati.


ototomy : n. Kulak disseksiyonu veya anatomisi, ototomi.


oxyuris : n. Barsakalrda bulunan ince ve 1-3 santim uzunluğunda parazit, oksiyür.


pluripara : n. See: Multipara.


pnea : suff. Soluk alı pverme, solunum anlamına sonek.


polygyny : n. 1. Bir erkeğin birden fazla kadınla, aynı anda evli olma hali veya adeti (Bazı ilkel kabilelerde görülür); 2.İki veya daha ziyade dişi pronucleus'un aynı erkek pronucleus'la birleşmesi.


protoplasm : n. Hücrenin canlı albümini, protoplazma.


rooming-in : n. Doğan bebeklerin hastanede kaldığı sürece anneleriyle aynı odada bulundurulması.


sacrad : a. sakruma doğru.


scotomatous : a. Skotoma ait.