Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

xanthochromia nedir?

xanthochromia : n. Sararma, cilt sarılığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalin : n. Özellikle beyin ve omurilik dokularında bulunan fosfordan zengin bir madde, sefalin.


clonus : n. Kasılma, kramp, ispazmoz.


compuslive : a. zorlayıcı, itici, baskı yapıcı, özellikle kişiyi belli bir işi yapmaya veya düşünmeye zorlayıcı (fikir, his veya faaliyet hakkında).


cytolysis : n. Hücrelerin dejenerasyon dağılma, mahvolma veya parçalanma, ayrılma gibi durumlarla karşılaşması.


disseminated : a. Yayılmış, yaygın, bütün organa veya vücuda yayılmış (hastalık hakkında).


drepanocytemia : n. Orak hücreli anemi. See: Sickle-cell anemia.


ethene : n. See: ethylene.


funiculitis : n. 1. Meni (sperma) kordonu iltihabı; 2. Omurilik sinirlerinin omurga kanalı içindeki parçalarının iltihabı.


gargarism : n. gargara.


gastroanastomosis : n. Midenin orta kısmındaki daralma nedeniyle pilor ve kardia arasında ameliyatla yeni geçit oluşturulması.


hemataerometer : n. Kandaki gazları ölçme aleti.


hydropigenous : n. 1. Vücutta suyun birikmesine sebep olan; 2. hidrops yapan, hidropijen.


hyperlordosis : n. Aşırı lordoz hali.


hypertona : n. Tonusun fazlalaşması, hipertoni.


iodoglobulin : n. Tiroid bezi salgısında bulunan bir madde.


iridoleptynsis : n. İrisin incelmesi.


miner's anemia : n. Kancalı kurt hastalığı.


nudomania : n. Marazi çıplaklık arzusu, çıplak dolaşmaktan zevk alma, nüdomani.


occipitomastoid : a. Artkafa kemiği ve mastoid çıkıntısına ait.


oneirology : n. Rüya ilmi, rüyabilim.