Bugün : 21 Mayıs 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

xanthochromia nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

xanthochromia : n. Sararma, cilt sarılığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

callisection : n. Araştırma amacıyla deney hayvanlarını kesme veya üzerlerinde ameliyat yapma.


dissimilar : a. Birbirinden farklı, birbirine benzemeyiş.


ectoglobular : a. Kan yuvarları dışında bulunan.


explant. : v. 1. Vücuttan alınan dokuyu sun'i ortamda yaşatmak; 2. Vücuttan alını sun'i ortamda yaşatılan doku.


Fallot's Tetralogy : n. İnterventriküler septal defekt (İVSD), pulmoner stenoz, sağ ventrikül hipertrofisi ve aortanın değişik yerde bulunması ile meydana elen konjenital bir kalp anomalisi.


goniocraniometry : n. Kafatası açılarının ölçülmesi.


homo : pref. Benzer aynı.


hydromeningocele : n. Kafatası üzerindeki bir açıklıktan beyin zarlarının veya omurga üzerindeki bir açıklıktan omurilik zarlarının, içi serebrospinal sıvı ile dolu kese şeklinde dışarı taşması, hidromenengosel.


hypoinosemia : n. Kandaf ibrin azalması.


jaundice : n. Sarılık, ikter.


muliebris : n. Kadınla ilgili, kadın cinsine ait.


nephrotomy : n. taş çıkarmak için böbrek ameliyatı, nefrotomi.


osler's nodules : n. Avuç içinde veya ayak tabanında veya el veya ayak parmaklarının yumuşak kısımlarında emboliye bağlı olarak meydana gelen küçük, ağrılı nodüller.


patency : n. Açıklık, kanal veya deliğin, serbest geçişe açık olması hali.


paraproctitis : n. Rektum ve anus çevresindeki dokunun iltihabı, paraproktit.


periureteric : a. Ureter çevresine, ureter'i çevreleyen.


plasty : suff. Bir organ veya kısmın plastik tamiri.


polysaccharide : n. biochem. Hidroliz olduğunda çok sayıda monosakarid molekülleri veren bileşik şeker.


salicylamide : n. Etkisi salisilatlara benzeyen orta şeddette bir analjezik madde.


spirometry : n. Ciğerlerin nefes alma yeteneğini ölçme (usulü), spirometri.