Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

xanthochromia nedir?

xanthochromia : n. Sararma, cilt sarılığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromophilic : a. Kolayca boyanan.


cleidotomy : n. Fetüs'ün köprücük kemiğini makasla keserek ikiye ayırma (Geniş omuz gibi doğumu imkansız kılan durumlarda, nadiren başvurulan bir yöntem).


dactyloscopy : n. Parmak izlerinin muayenesi, daktiloskopi.


diaphyiss : n. Kemik (gövdesi), diyafiz.


enterogram : n. Enterograf ile elde edilen, barsak hareketlerini gösterir çizelge.


erotogenic : a. Cinsi arzu uyandıran, erotojenik.


fulmination : n.Aniden şiddetle oluşma, birden alevlenme (hastalık hakkında), patlama, açılma (ülser hakkında).


submerge : v. Suya daldırmak, su altına sokmak.


heterocyclic : n. Halkasında karbon atomundan başka atom bulunan nesneler (pirol gibi), heterosiklik.


lemic : a. Bulaşıcı hastalığa ait (veba gibi).


lumbosacral : a. Bel ve sakrum bölgesine veya bel omurları ile sakruma ait.


octad : n. biochem. Sekiz kıymetli bir element.


passivism : n. 1. Boyun eğme, itaat etme hali; 2. Eşlik eden kimsenin her türlü anormal arzusuna boyun eğmekle belirgin cinsel sapıklık.


parapoplexy : n. Hafif beyin kanaması.


phlyctenia : n. Cerahatli ve lenfli kabarcık, flikteni.


pneumaturia : İdrarda gaz veya hava bulunması, pnömatüri.


precipitin : n.biochem. Sun'i bağışıklık sonucunda meydana gelen ve antijenini çökeltebilen bir antiokr.


ryan virus : n. Hartmanella türüne mensup olan bir amip olarak tanımlanır.


saccharin : n. biochem. Taşkömürü katranından çıkarılan ve şekeden çok daha tatlı bir madde, sakarin (C7H5O3NO5).


semicanal : n. Yarıkanal, semicanalis.