Bugün : 16 Aralık 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

xanthochromia nedir?

xanthochromia : n. Sararma, cilt sarılığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bleeding : n. Kanama, hemonaji.


catastrophic : a. Felaket getiren, sonu kötü biten.


cementoma : n. 1. Diş dokusundan gelişmiş, yer yer sement birikimleri gösteren tümör, sementom; 2. Diş kökü ucunda aşırı sement birikiminden meydana gelen küçük oluşum.


cerebroid : a. 1. Dış görünüş olarak beyin (cerebrum)'e benzeyen, 2. Beyin dokusuna benzeyen, kıvam bakımından beyin dokusunu andıran.


cerebrology : n. Yapı ve işleyiş bakımından beyini konu alan bilim dalı, beyin bilimi.


chorionic : a. Koryon'la ilgili.


fillet : n. 1. Liflerden yapılı şerit; 2. İlmek şeklinde bandaj.


hamartoma : n. 1. Dokudaki kusurlu gelişime bağlı olarak meydana gelen tümöre benzer yumru şeklinde oluşum, hamartom; 2. Yeni oluşmuş kan damarlarıdan meydana gelen tümör.


illyngophobia : n. Baş dönmesinden aşırı korkma.


iodoxyl : n. biochem. Sodyum iyodometamat.


limp : a. 1. Gevşek, yumuşak; 2. Topallama.


metameric : a. Metameri ile vasıflı.


methylate d spirit : İçinde %5 oranında neftyağı bulunan, bu nedenle de içilmesi olanaksız olan alkol.


mineralization : n. Madenleştirme.


morphosis : n. Bir organın veya dış azanın inkişaf tarzı (oluşumu), morfoz.


oxidize : v. Oksijen ile terkip etmek, okside etmek, tahmiz etmek, asitleştirmek.


phenyl : n. biochem. Tek değerli radikal (C6H5).


photography : n. Resim çekme, bir objeden gelen ışınların hassas filme yansıtılması ile filminin alınması.


pyrology : n. Ateş veya hararet ilmi piroloji.


schistocystis : n. Mesanenin doğuştan yarık oluşu.