Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

xanthochromatic nedir?

xanthochromatic : a. Sarı renkte, rengi sarı olan, sarı.

xanthochromatic bases : Ksantin esaslar.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharospasm : n. Göz kapağı kaslarında görülen spazm.


choroidea : n. Gözün retina ile sklera arasında kalan damardan zengin orta tabakası, gözün damar tabakası, koroidea.


chthonophagia : n. Toprak, kil veya çamur yeme.


contamination : n. Yabancı madde etkisi ile kirlenme veya saflığını kaybetme, enfekte olma, bulaşma.


enteropathy : n. Barsak hastalığı, enteropati.


friability : n. Kolayca parçalanabilme veya ezilebilme niteliği, gevreklik.


glossomantia : n. Dilin görünümü (paslı v.s)'ne göre hastalığa teşhis koyma.


lymphogranuloma : n. Hodgkin hastalığı, lenfogranülomatoz, lenfogranülom (See under: disease).


melanocarcinoma : n. See: Melanoma.


odontogeny : n. Diş gelişimi, odontojeni.


papilliform : n. Meme başına benzer biçimde papilla şeklinde.


pneumohemia : n. Kan damarlarında hava (gaz) habbeciklerinin bulunuşu.


polygyria : n. Beyin kıvrımlarının çoğalması, poligiri.


posthepatic : a. Karaciğerni arkasında olan.


postscapular : a. Kürek kemiği (skapula) arkası, skapula arkasında.


predisposition : n. İstidat, meyil (özellikle hasatlık).


pulmometry : n. Akciğer büyüklüğünü ölçme.


pyonephrosis : n. Böbrek dokusunun cerahatli iltihap sonucu harabiyeti.


salpingopexy : n. Dölyatağı (Fallop) borusu tesbiti.


sole : n. Ayak tabanı.