Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

xanthochromatic nedir?

xanthochromatic : a. Sarı renkte, rengi sarı olan, sarı.

xanthochromatic bases : Ksantin esaslar.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

effluxion : n. 1. Dışarı akma, dışarı dökülme; 2. Dışarı akan sıvı madde, akıntı.


elaterin : n. biochem. "Elaterium"un faal elementi olan beyaz ve billüri ve azacık acı bir madde (C30H28O5).


endotheliitis : n. Endotelyum iltihabı.


epiplorrhaphy : n. Omentum'un dikilmesi.


intercourse : n. Münasebet, temas.


utriculitis : n. Sinus pocularis iltihabı.


hemocidal : a. Kan hücrelerini yok eden.


heterotopia : n. Bir dokunun bulunmaması lazım gelen yerde belirmesi (mesela testiste kıkırdak dokusu görülmesi), heterotopi.


hydrocholeretic : a.1. Hidroklerez'le ilgili, 2. Hidrokolerez gösteren; 3. Hidrokolerez'e sebep olan (madde, ilaç).


iridocyclectomy : n. İris ve kirpiksi cismin ameliyatla çıkarılması.


King's Evil : n. sıraca illeti.


meteorotropic : a. Hava tesiri altında, hava tesiriyle


myelocystocele : n. Omuriliğin kistik tümörü, miyelosistosel.


nasitis : n. Burun iltihabı.


omnivorousness : n. Her çeşit gıda ile geçinme, her çeşit gıda üzerinde yaşama.


pachygyria : n. See: Macrogyria.


pancerozymin : n. Duodenum mukozasından çıkan, pankreas enzimlerinin salgılanmasını uyarıcı bir madde.


peduncular : a. Sap (pedünkül) ile ilgili.


pneumocranium : n. Dura matr altında hava bulunması.


ptomatopsy : n. Cesetin ölüm sebebini anlamak üzere kesilerek muayene edilmesi, otopsi, ptomatopsi.