Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

xanthochromatic nedir?

xanthochromatic : a. Sarı renkte, rengi sarı olan, sarı.

xanthochromatic bases : Ksantin esaslar.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chilly : a. Üşütücü, osğuk.


chloropenia : n. kanda klorid miktarının ileri derecede azalması.


colliculus : n. (pl. colliculi). 1. Tomurcuk; 2. Tepecik.


didymus : n. Testis.


dilated : a. Genişlemiş.


epiploectomy : n. Omentum'un ameliyatla çıkarılması.


hydatic : a. 1. Hidatid kist'le ilgili; 2. Hidatid kistlerden oluşmuş, hidatid kistler gösteren.


jusculum : n. Et suyu, et suyundan hazırlanan çorba.


limitans : a. Sınırlayıcı.


michel's clips : n. Yaranın kapatılmasında dikiş yerine kullanılan bir çeşit metal agraf.


nasolacrimal : a. Burun ve gözyaşlarına ait.


pharyngo-esophageal : a. Yutak ve özofagusa ait.


porphyria : n. Porfirya, vücudda koproporfirin ve üroporfirinmetabolizması bozukluklarında görülen hastalık halleri.


protractile : a. Uzayabilir, germekle uzatılabilir.


pseudomania : n. 1. Yalandan, taklitle meydana getirilen delilik hali, yalancı mani; 2. Yalan söyleme dürtüsü, özellikle akıl hastalarında görülen yalan söyleme eğilimi, 3. Hastanın kendini suçlaması ile belirgin psikoz hali, kişinin gerçekte ilgisiz olmaksızın cinayet v.b. ağır bir suç işlediğini iddia etmei ile belirgin akıl hastalığı.


pseudomenstruation : n. Endometriyum'da siklik değişiklikler olmaksızın adeti andıran belli zaman aralıklarıyla kendini gösteren uterus kanaması, yalancı adet, psödomenstrüasyon.


schizogony : n. Eşeysiz (asexual) üreme, protozoerlerin birçok parçaya ayrılmak şeklindeki üremeleri, şizogoni.


semiotics : n. See: Semiology.


tare : n. 1. Bir şeyin tartısından indirilen kabın ağırlığı, dara; 2. Darasını çıkarmak.


viable : a. Yaşayabilecek, yaşayabilir, yaşayabilen.