Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

xanthochromatic nedir?

xanthochromatic : a. Sarı renkte, rengi sarı olan, sarı.

xanthochromatic bases : Ksantin esaslar.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

contaminant : n. Kirletici madde, enfekte edici etken.


cuticularization : n. Sıyrılmış deri kısmı veya yara üzeirnin epidermis'le örtülmesi.


cystorrhea : n. Mesane'den müköz akıntı gelişi.


cysto-urethropexy : n. İdrar kaçırmanın önüne geçmek için yapılan ve idrar kesesi ile üst uretranın ön tarafa tespit edilmesini sağlayan girişim.


esterolysis : n. Ester'in hidroliz sonucu alkol ve asit'e ayrılması, esteroliz.


eustachitis : n. eustachi borusu iltihabı.


forceps : n. (pl. forcipes). Rahimden dışarı normal olarak ilerlemeyen çocuğu çekip çıkarmağa yarayan ve uçları kaşık biçiminde olan alet, forseps, pens.


hemocytopoiesis : n. Kan hücrelerinin oluşumu.


heparinate : n. Herhangi bir heparin tozu.


ischi- : pref. See: ischio-.


iter : n. Boru şeklinde geçit.


mammillary : a. Memebaşına benzer.


microtrauma : n. Mikroskopik lezyon veya yara.


neurocentrum : n. Omur cismi.


neuronophalgia : n. Sinir hücrelerinin fagositoz ile harap olması, nevronofaji.


oscitate : v. Esnemek.


pleurocentrum : n. 1. Omur merkezinde yan element; 2. Omurganın yan elementi.


pluri : pref. Çok, birçok.


pneumocyte : n. Akciğer hava keseciklerini çevreleyen epitel hücrelerinden her biri.


pneumomassage : n. Eskiden sağırlık tedavisinde uygulanan bir yöntem, orta kulak kemiklerini harekete yöneltme amacıyla kulak zarı üzerine hava sevketme, hava sevki ile kulak zarı masajı, pnömomasaj.