Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

xanthochromatic nedir?

xanthochromatic : a. Sarı renkte, rengi sarı olan, sarı.

xanthochromatic bases : Ksantin esaslar.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchiolitis : n. Akciğer borusunun iltihabı, bronşit, bronşiyolit.


celiocentesis : n. Karın ponksiyonu, iğne ile karın boşluğuna girerek toplanan sıvı veya kanın dışarı çekilmesi.


coagulum : n. Pıhtı.


colpomicroscope : n. Serviks uteri'nin boyanmasını takiben yüzeyel hücrelerin muayenesinde kullanılan özel mikroskop, kolpomikroskop (Vagina'dan uygulanır).


cor, : n. See: Heart.


costocervical : a. Kaburgalara ve boyuna ait.


croupous : a. 1. Krup hastalığı ile ilgili, 2. Krup hastalığına benzeyen.


depolarization : n. 1. Kutuplaşmasının ortadan kalkması, pozitif ve negatif kutuplar arasındaki gerilim farkının kalkması; 2. Uyarı sonucu harekete sevkedilen sinirv eya kas lifinde elektrik yükü kaybedilmesi.


drusen : n. Gözde choroid'in retina ile temas halindeki içt abakasında, hyalin'e benzer küçüktanecikler birikmesi ile belirgin patolojik durum.


figure : n. Şekil.


ginglyform : a. Sadece öne ve arkaya hareket yeteneği gösteren ekleme benzeyen, menteşe gibi.


gonadotrophin : n. Godaların çalışmasını uyaran madde (özellikle ön hipofizden salgılanan hormon)


hepaticoduodenostomy : n. Safra yolu ile duodenum arasında anastomoz yapılması.


lethality : n. Letalite, bütün hastalara nisbetle ölenlerin sayısı.


macula : n. (pl. maculae). Leke, benek, nokta.


mefenamic acid : n. Sulphinpyrazone'un ürokozürik etkisi ile çelişmeyen, bu nedenle de gut hastalığında kullanılabilen bir analjezik.


myenteric : a. Miyenterona ait.


oligocardia : n. See: Bradycardia.


ophthalmitis : n. Gözküresi iltihabı, oftalmit.


osetosclerosis : n. Kemki sertleşmesi veya anormal kalınlaşması, osteoskleroz, osteitis ossificans.