Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

xanthine nedir?

xanthine : n. biochem. Birçok vücut dokularında bulunan bir bileşim (C5H4N4O2), ksantin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cervicofacial : a. Boyun ve yüzle ilgili.


clubfoot : n. Yumru ayak.


constrictor : n. 1. Sıkıcı kas; 2. Büzücü.


createrization : n. Kemikten krater'e benzer bir parça çıkarma, bu amaçla yapılan ameliyat.


degradation : n. biochem. Yıkılma, parçalanma, degradasyon, organik bir cismin daha küçük moleküllere bölünmesi.


endosteum : n. kemik boşluğunu saran bağ dokusu hücrelerinin oluşturduğu zar, endosteum.


E.s.N., : n. "Educationally subnormal-eğitim bakımından normalin altında" deyimi için kullanılan kısaltma.


fluxion : n. Vücudun bir taraında kan v.s. toplanmasından hasıl olan şiş.


hyperadipositiy : n. See: hyperadiposis.


ingrowing : a.İçeriye doğru büyüyen.


lithiasis : n. Böbrek, safra kesesi v.s'De taş oluşumu, lityaz.


lumbodynia : n. See: Lumbago.


maceration : n. 1. Maserasoyn: Dokuları su içinde bırakarak yumuşatma; 2. Bazı otların içindeki ilaç cevherlerini elde etmek için suda bırakma.


mamilia : n. See: Mammilla.


metagranulocyte : n. See: Metamyelocyte.


metallophobia : n. Madeni cisimlerden korkma hali, metafobi.


orchiodynia : n. Testis ağrısı.


perivaginal : a. Vaginayı saran.


phonation : n. Seslenme.


polyinfection : n. Birden fazla mkiropla intan meydana gelmesi.