Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

xanthine nedir?

xanthine : n. biochem. Birçok vücut dokularında bulunan bir bileşim (C5H4N4O2), ksantin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bornholm disease : n. Coxsackie B grubunun etken olduğu viral bir hastalık.


chromidium : n. Sitoplazmada çekirdek dışında görülen kromatin taneciklerinden her biri (Bazı hücrelerde izlenir).


clinotherapy : n. Hastayı yatak istirahatine sevketme suretiyle tedavi, yatak tedavisi.


dystaxia : n. İstemli hareketlerin kontrolunda zorluk çekilmesi.


ependymoma : n. Ependimosit'lerden gelişen iyi huylu bir tümör; ependimom.


galen : n. Milattan sonra 130-200 yılları arasında yaşamış, çeşitil hastalıklar hakkında görüşleri ve tedavi usulleri ile ünlü eski Yunan hekimi.


tenontitis : n. Kiriş iltihabı, tenontit.


hygienist : n. 1. Hijyen uzmanı; 2. Sağlık memuru.


intracardiac : a. Kalbde bulunan veya hasıl olan.


intraureteral : a. Ureter içi, ureter içinde.


keratoglobus : n. Korneanın küresel büyümesi ve çıkıntı yapması.


locomotive : a. 1. Hareketle ilgili, bir yerden diğer bir yere gidişle ilgili; 2. Hareket gösteren bir yerden diğer yere gitme yeteneği taşıyan.


macrocephalous : a. Büyük kafalı, makrosefal.


mouth : n. Ağız, os.


mucoid : a. Sümüksü veya pelte gibi.


necr (o) : pref. Ölüm.


oleomargarine : n. Hayvan yağı ile sütten yapılmış sun'i tereyağı, margarin.


papillectomy : n. Papillanın ameliyatla çıkarılması, papilektomi.


pinto : n. See: Pinta.


precuneus : n. (pl. precunei). Beynin dörtgen lopçuğu.