Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

xanthine nedir?

xanthine : n. biochem. Birçok vücut dokularında bulunan bir bileşim (C5H4N4O2), ksantin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buccal : a. Ağza (yanağa) ait, buccalis.


caput : n. Baş, üst kısım.


demonomania : n. Kötü ruhlar (şeytan ve cinler)'in kendisini etkilediğine inanış ile belirgin psikoz hali.


dystopia : n. Yanlış yerde bulunma (organ veya oluşum hk.).


endomorphy : n. Endoderm'den gelişen dokuların diğer iki embriyonik tabakadan gelişen dokulara oranla daha hakim olduğu vücut yapısı, endomorfi.


erythromelalgia : n. El ve ayaklarda nöbetler halinde gelişen, derinin kırmızımtırak renk alışı, zonklayıcı ağrılar ve yanma hissi ile belirgin durum, eritromelalji.


flank : n. Böğür.


furunculoid : a. Çıbanımsı, çıbana benzer.


gastroesophagostomy : n. Mide ve özofagus arasında yapılan anastomoz.


subnucleus : n. Kısim veya ikinci derecede olan nüve.


hyalophobia : n. marazi cam korkusu, camdan korkma hali, hiyalofobi.


inveterate : a. 1. Kökleşmiş, yerleşmiş, müzmin, sürekli, kronik, tedavisi zor olan; 2. Tiryaki.


kerato-iridoscope : n. Göz muayenesi için kullanılan ir tür bileşik mikroskop.


macrodontism : n. Dişlerin anormal derecede büyük oluşu.


mesocolic : a. Kolon mezenteri ile ligili.


pleuralgia : n. Plevra ağrısı.


pneumotypanum : n. Timpan boşluğu (orta kulak)'nda hava toplanması.


raffinase : n. biochem. Rafinozu parçalayan bir enzim, rafinaz.


star : n. Yıldız şeklinde organ, yıldız, stella.


synoviparous : a. Eklem sıvısı (synovia) salgılayan.