Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

xanthic nedir?

xanthic : a. 1. Sarı; 2. Ksantine ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chylifaction : n. Kilüs'ün oluşması.


cineritious : a. Kül renkli, cinereus.


dispersion : n. 1. İntişar, dağılım, dağılma, çözgünlük; 2. Ayrışma; .Erime (ışın); 4. Koloid solüsyonu.


enarthritis : n. Enartroz iltihabı, enartrit.


faucial : a. Boğaza ait.


ferric : a. biochem. Demire ait, demirli, hadidi, demir kapsayan.


friable : a. Koay ufalanır.


glucogenic : a. Şeker yapan, glükojenik.


glucose : n. biochem. Şeker, glükoz (C6H12O6).


hemihyperesthesia : n. Vücudun tek tarafındaki duyarlığın çoğalması.


intracavitary : a. Boşluk içi, organ boşluğu içinde.


oculopupillary : a. Gözbebeğine ait.


orthognathia : n. Çene kemiklerinin yanlış durumlarını inceleyen ve düzelten bilim, ortognati.


pharmacal : a. 1. Eczacılığa ait; 2. Eczane ile ilgili.


pimeloma : n. Yağ dokusundan gelişen iyi huylu tümör, pimelom.


pleurodynia : n. 1. Plevra üzerinde hissedilen ağrı, plevra kaynaklı göğüs ağrısı, plörodini; 2. Romatizmanın sebep olduğu kaburgalar arası kasları tutan şiddetil ağrı (Genellikle tek taraflı olup zaman zaman nöbetler halinde gelişir).


resinol : n. Cilt taharrüşlarına karşıkullanılan sarı bir yağ.


semination : n. Cinsel birleşim yoluyla meni'nin vagina'ya dökülmesi, bu yolla meninin vagina'da toplanması.


seroculture : n. Kan serumundan bakteri üretmek için yapılan kültür.


suppuration : n. Cerahatlanma, cerahat, süpürasyon.