Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

xanthic nedir?

xanthic : a. 1. Sarı; 2. Ksantine ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cochlear : a. Kokleaya ait, cochlearis.


cor, : n. See: Heart.


deradenitis : n. Boyun bezleri iltihabı.


epitympanic : a. Timpanüstü, epitimpan, epitympanicus.


hemiopia : n. See: Hemianopsia.


hydrocyanic : a. biochem. Hidrojen ile siyanojenden bileişk olan.


intraureteral : a. Ureter içi, ureter içinde.


macroerythroblast : n. See: Macroblast.


natality : a. Bir yıl içinde bin kişiye düşen canlı doğum sayısı, doğum oranı, natalite.


neuramebimeter : n. Uyarılan sinirde uyarı ile cevap arasında geçen süreyi ölçen alet.


osteoblastic : a. 1. Osteoblastlara ait; 2. Osteoblastlardan oluşmuş.


pachy- : pref. Kalın, kalınlaşmış.


parametropathy : n. Parametrium'u tutan herhangi bir hastalık.


pentavalent : a. Beş değerli (element'in birleşme gücü hakkında).


pharyngoscopy : n. Yutak muayenesi, farengoskopi.


preclinical : a. 1. Hastalık görünüş veya gelişiminden önce; 2. Klinik öncesi (tıp öğretiminde).


prismatic : a. 1. Prizma ile ilgili; 2. Prizma'ya benzeyen, prizma şeklinde; 3. Prizmadan geçerek oluşan, prizmanın meydana getirdiği.


proinsulin : n. İnsülin öncüsü bileşik.


proteolysis : n. Hazım ameliyesinde olduğu gibi proteinlerin daha basit bileşikler tahavvülü, proteoliz


prothionamid : n. Sentetik bir tüberküloz ilacı.