Bugün : 18 Ocak 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

xanthic nedir?

xanthic : a. 1. Sarı; 2. Ksantine ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dementia : n. Bunama, demans.


distractibility : n. Dikkatini bir şeye verebilme yeteneğinin kaybolması ile karakterize olan psikolojik bir durum.


electropyrexia : n. Elektrik araçlarla yüksek beden ısısı meydanag etirme.


exocervix : n. Uterus boynunun vagina içine açıldığı bölge.


filling : n. Diş dolgusu, dolgu.


fluorite : n. biochem. Kalsiyum flüorürü (CaF2).


gingivo : pref. Dişetleri anlamına önek.


hindbrain : n. See: Rlombencephalon.


hydatidiform : a. Hidatide benzer.


hyperthelia : n. Çok memelilik.


inguinal : a. Kasığa ait, inguinalis.


laloplegia : n. Konuşma organları felci.


metroparalysis : n. Rahim (uterus) felci, metroparalizi.


orchio-, orchi-, orchido- : pref. Testisle ilgili.


perienteritis : n. Barsak periton tabakasının iltihabı.


pneum : ref. 1. Hava veya gaz anlamına önek; 2. Solunum anlamına önek; 3. Akciğer ve akciğerler anlamına önek.


polarity : n. 1. Kutbiyet, polarlık, polarite; 2. Bir mıknatısın kutupları gibi çekme veya defetme özelliklerine sahip olma; 3. Birbirine taban tabana zıt iki ayrı eğilimin tesiriyle hareket etme hali.


prechordal : a. Notokordun önünde bulunan, notokordönü.


preperitoneal : a. Periton önü, peritonönüne ait.


psychotherapeutics, psychotherapy : n. Ruhi tedavi, psikoterapi (ruhi anormalliklerin metodik telkinle tedavisi).