Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

xanthic nedir?

xanthic : a. 1. Sarı; 2. Ksantine ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbinol : n. biochem. See: Methanol.


chiropody : n. El ve ayaklarda bulunan nasırların deri kalınlaşmalarının, iltihabi şişliklerin ve tırnaklarla ilgili durumların tedavisi.


confection : n. Şeker veya balla yapılan ilaç.


cyclophoria : n. Göz küresiinn ön arka ekseni üzerinde içe veya dışa doğru dönme eğilimi göstermesi, siklofori.


cyclotomy : n. Kirpik kasını kesme ameliyesi.


fauces : n. Boğaz.


galactischia : n. Memelerden süt gelişinin durması, süt salgılanmasının kesilmesi.


hallucination : n. Hakiki bir etki olmadan duyu organlarının tenbih almış gibi çalışması, sanrı.


hyposynergia : n. Koordinasyon bozukluğu.


maschaladenitis : n. Koltuk altı bezlerinin iltihabı.


mesenchyme : n. Gelişen embriyo'da üç ana tabaka (ectoderm, mesoderm, entoderm) arasındaki boşlukları dolduran ve özelikle mesoderm'den kaynaklanan hücre kümesi, mezenşim.


metrology : n. Ölçüler veya tartılar bilgisi veya sistemi, metroloji.


microcheiria : n. Elleri normalden küçük olması, küçük ellilik, mikrokiri.


nucleated : a. Çekirdekli, nüveli, nucleatus.


odontoplerosis : n. Diş dolgusu yapma, diş çukurlarını doldurma ameliyesi, odontopleroz.


odontosmegma : n. Dişleri temizlemede kullanılan antiseptik madde.


osmosity : n. Eriyiğin sahip olduğu ozmotik basınç derecesi.


osteoarthrotomy : n. Kemiğin eklem yapan ucunun ameliyatla çıkarılması, osteoartrotomi.


otorrhea : n. Kulak akıntısı, otore.


parvicellular : a. Hücreciklerden oluşmuş.