Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

xanthic nedir?

xanthic : a. 1. Sarı; 2. Ksantine ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

concentrate : v. biochem. Teksif etmek, koyulaştırmak.


crocus : n. biochem. koyu sarı maden tozu, demir peroksit.


demulcent : a. 1. Yatıştırıcı, müsekkin; 2. Uyuşukluğu gidermek.


distorted : a. Bükülmüş, çarpılmış, çarpık.


euphoretic : a. & n. 1. Öfori gösteren; 2. Öfori meydana getiren ilaç.


galvanothermy : n. Galvanik akım geçirilmesiyle kasın gösterdiği tonik kasılma.


lithuresis : n. Kum işeme.


menolipsis : n. Geçici menopoz.


muriate : n. biochem. Hidroklorik asidintuzu.


myology : n. Kasbilim, miyoloji, myologia.


nephrogen : n. Kaynağını böbrekten alan, nefrojen.


neurotic : a. & n. 1. Sinire ait, 2. Sinirlere tesir eden ilaç; 3. Sinir hastalığı olan kimse, sinir hastası.


neurotonia : n. Vejetatif sinir sitemi tonusunun muvazenesinin bozukluğu, nevrotoni.


osphresiophilia : n. Kokuları sevme, marazi koku sevgisi.


osteonosus : n. Kemik hasatlığı.


osteorrhagia : n. Kemik aknaamsı, osteoraji.


perichondritis : n. Kıkırdak zarfı (perikondr) iltihabı.


phenomenal : a. Doğal olaylarla ilgili veya bu olaylar kabilinden.


rose : n. 1. Gül; 2. Yılancık.


saccharine : a.1. Şekerle ilgili; 2. Şeker niteliğine sahip, tatlı şekerli; 3. Şeker tadı veren madde, tatlı madde.