Bugün : 28 Mart 2017, Salı

Favorilere Ekle!

xanthic nedir?

xanthic : a. 1. Sarı; 2. Ksantine ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colpohysterectomy : n. Uterus'un vagina yoluyla çıkarılması, vaginal histerektomi.


erythrogenic : n. a) Leke meydana getirme veya leke meydana gelmesine sebep olma. cb) Alyuvar yapımına sebep olma.


extend : v. Germek, uzatmak, genişletmek, kol veya bacağı doğrultmak, fleksiyon durumundaki kol veya bacağı düz hale getirmek.


excrement : n. Feçeş dıskı.


furunculous : a. Çıbanlı.


hemolymph : n. Kan ve lenfa.


hepatico-enteric : a. Karaciğere ve barsağa ait olan, her iki organı da beraberce ilgilendiren.


hepaticogastrostomy : n. Safra yolu ile mide arasında anastomoz yapılması.


heteroplasia : n. Bir dokunun normalde bulunmaması gereken bir yerde gelişme göstermesi, normal dokuda başka cins doku hücrelerinin gelişmesi, heteroplazi.


hyperventilation : n. Anormal derecede uzun ve derin solunum.


intratubal : a. Tüp içi, kanal şeklindeki organ veya oluşumun boşluğu içinde.


neoplasm : n. 1. Yeni tümör; 2. Yeni oluşan doku kitlesi, neoplazma.


neurovisceral : a. Beyin-omurilik ve parasempatik sinir sistemien ait.


ophthalmectomy : n. Gözün ameliyatla çıkarılması, oftalmektomi.


orthognathic : a. Ortognatiye ait.


osteosynthesis : n. Kırılmış kemki uçlarının ameliyatla birleştirilmesi, osteosentez.


per tertiam intentionem : Bir yaranın iki dudağının arasında büyük miktarda granülasyon dokusu bulunması.


perineurium. : n. Snir liflerinin oluşturduğu demeti zar şeklinde saran bağ dokusu tabakası, sinir demeti kılıfı.


prokaryocyte : n. Çekirdekil genç eritrosit.


reniculus : n. (pl. reniculi) Böbrekcik (Histolojide böbrek lobcukları).