Bugün : 25 Temmuz 2017, Salı

Favorilere Ekle!

xanthemia nedir?

xanthemia : n. Kanda sarı boyalı maddenin bulunması, kanun sararması hastalığı, ksantemi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caput : n. Baş, üst kısım.


cataphoresis : n. Eriyik içinde dağılmış iyonların elektrik akımı etkisiyle katot'a doğru hareket etmesi.


chalazion : n. Meibomian guddelerine ait salgıların birikmesine bağlı olarak göz kapağı kenarında meydana gelen kist.


gingival : a. Diş etlerine ait.


gliocyte : n. Sinir sistemi destek dokusu hücresi, nöroglia hücresi.


glioma : n. Beynin gliya hücrelerinden kaynaklanan tümörler gliyom.


lactiferous : a. Süttaşır, laktifer.


halucinogens : n. pl. Mescaline, L.S.D gibi hallusinasyon meydana getiren kimyasal maddeler.


herpangina : n. pl. Ağzın arka bölümünde meydana gelen küçük vezikül ve yaralar.


hydrogen : n. biochem. H sembolü ile bilinen, atom no: 1. ve atom ağırlığı: 1.0080 olan kimyasal element, hidrojen.


hypereosinophilia : n. Kanda eozinofil hücrelerinin artması.


leukoplakia : n. Dil, yanak mukozası, dişeti veya serviks üzerinde hafif yüksek beyaz lekeler şeklinde kendini gösteren lezyon, lökoplaki (Çok katlı yassı epiteli keratinizasyonu sonucu oluşur ve prekanseröz kabul edilir).


metapneumonic : n. Pnömoniden sonra gelen, pnömoniyi takip eden, metapnömonik.


mural : a. Duvara ait.


oliva : n. (pl. olivae). See: olive.


os, : n. (pl. ossa). Kemki, ossis.


osmification : n. Osmiyum veya ozmik asitle muamele ederek boyama (histoloji tekniğinde olduğu gibi).


otic : a. Kulağa ait,oticus.


pancreaticoenterostomy : n. Pankreas kanalı ile ince barsak arasında geçit oluşturma, bu amaçla yapılan ameliyat.


polymyoclonus : n. 1. Çok küçük kas titreşimi; 2. See: Polyclonia.