Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

xanthemia nedir?

xanthemia : n. Kanda sarı boyalı maddenin bulunması, kanun sararması hastalığı, ksantemi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canthoplasty : n. Göz kapakları arasındaki aralığın ameliyatla genişletilmesi.


condemn : v. İyi olmayacağına hüküm vermek (hasta, yara, vs.).


coxa : n. (pl. coxae). Kalça kemiği, koksa, os coxae.


cupping-glass : n. Vantuz.


cupric : a. biochem. Bakırdan içinde bakır olan.


dialyzator : n. Diyaliz için kullanılan özel alet, diyaliz aleti.


diamine : n. Molekülleri iki amino grubu taşıyan herhangi bir kimyasal bileşik, diamin.


ecmnesia : n. Eski olayları hatırlamakla yenileri unutma hali.


fragilocyte : n. Hipotonik tuzlu eriyiklere mukavemet edemeyip patlayan eritrosit, frajilosit.


gramicidin : n. biochem. a) Tyrothricin. b) Tyrothrix'den meydana gelen geniş spektrumlu antibiyotik.


hypoalkaline : a. Normalden daha az kalevi.


mask : n. 1. Maske; 2. Alçı veya balmumundan yapılmış yüz kalıbı.


methisazone : n. Kemoterapötik ve kemoprofilaktik etkisi olan antiviral bir madde.


papule : n. Deride küçük, kenarları iyice belli sertçe kabartılar, papül.


pot : n. Kalp.


reinforcement : n. Takviye, refleks aranması esnasında hastanın refleksi kuvvetlendirmeğe yarayacak birşey yapması.


reniform : a. Böbrekbiçim,böbreksi, böbrek şeklinde.


semicircular : a. Yarıdaire (yarım daire), semicircularis.


somatopathy : n. Organik sebebe bağlı herhangi bir hasatlık, organik kaynaklı herhangi bir bozukluk, somatopati.


stent : n. Dişlerin izlerini almaya yarayan reçinalı madde.