Bugün : 19 Eylül 2017, Salı

Favorilere Ekle!

xanthemia nedir?

xanthemia : n. Kanda sarı boyalı maddenin bulunması, kanun sararması hastalığı, ksantemi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

desmotomy : n. Bağ diseksiyonu.


donor : n. 1. Transfüzyon için kendisinden kan alınan kimse, kan verici; 2. Transplantasyon için kendisinden organ alınan kimse, organ verici; 3. Sun'i döllemede kendisinden meni alınan kimse, meni verici.


examiner : n. Muayene yapan kimse.


granulocyte : n. Nötrofil, bazofil ve eozinofil gibi özel granülleri ihtiva eden kan hücresi, granülosit.


lacrimonosal : a. Gözyaşı kesesi ile buruna ait.


hypercryalgesia : n. Soğuğa karşı aşırı duyarlık hali.


hypocromatic : a. 1. Pigment eksikliği gösteren, soluk; 2. Boya alma yeteneği az, hafif boyanan; 3. Az kromatin ihtiva eden.


hypospadias : n. 1. Erkekte urethra'nın penisin arka yüzüne açılışı ile belirgin doğuştan anomali; 2. Kadında urethra'nın vagina'ya açılışıyla belirgin doğuştan anomai.


ideational : n. Fikir oluşmasıla ilgili, zihnin düşünme yeteneği ile ilgili.


mannose : n. Mayalanma özelliği gösteren bir monosakkarid.


mercurialism : n. Civa ile zehirlenme.


odontogenic : a. 1. Dişi oluşturan, dişleri meydana getiren; 2. Diş dokusundan gelişen.


osteostixis : n. Kemiğin cerrahi delinlmesi.


pathema : n. Herhangi bir patolojik durum, bozukluk, hastalık.


peritoneal : a. Peritona ait.


pseudohernia : n. Yalancı fıtık.


quercetin : n. biochem. "quertcitron" meşesi kabuğundan alınmış bir sarı boya tozu.


rubidium : n. biochem. Rb sembolü ile bilinen ve potasyuma benzer gümüş rengi kimyasal element, rubidyum (atom no:36 ve atom ağırlığı: 85.48'dir).


spermophlebectasia : n. Sperma venalarının genişlemesi.


Sui Generis : n. Özel, başkasında bulunmayan, başkasına benzemeyen, süi jeneris.