Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

xanthemia nedir?

xanthemia : n. Kanda sarı boyalı maddenin bulunması, kanun sararması hastalığı, ksantemi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brush : n. Fırça, elleri veya diğer bir oluşumu (diş v.s.) temizleme amacıyla kullanılan sert kıldan yapılmış araç.


caecal : a. Çekuma ait, çekal, caecalis.


duipara : a. İkinci doğumunu yapan (kadın).


duraplasty : n. Dura mater'e uygulanan plastik ameliyat.


egesta : n. Dışkı, pislik, lüzumsuz maddelerin vücuttan ifrazı.


grave : a. Şiddetli, ağır, tehlikeli.


heal : v. 1. Şifa vermek, iyi etmek; 2. Şifa bulmak, iyileşmek.


hemidysergia : n. Vücudunbir yarısında, istemli hareketler esnasında kasların birbiriyle ilişkili çalışma düzeninin kayboluşu.


lalopathology : n. Konuşma bozuklukları ile uğraşan tıp dalı lalopatoloji.


melancholic : a. Hüzünlü, meraklı, dertli, karasevdalı, melankolik.


neuromatous : a. Nevroma ait.


odontia : n. 1. Diş ağrısı; 2. Dişleri ilgilendiren herhangi bir şekil bozukluğu, diş anomalisi.


osetospongioma : n. Süngersi kemik tümörü.


oxyacid : n.biochem. Oksijen ihtiva eden herhangi bir asit, oksijenli asit, oksijen asidi.


parietes : n. pl. Bir boşluğun çevresinde yer alan duvarlar, çeperler.


polymer : n. biochem. Elementlerinin ağırlık oranları bir olup ta molekül ağırlıkları farklı olan mürekkeplerden biri, polimer.


pragmatism : n. Bir fikir veya düşüncenin değerini, onu pratikteki fayda ve verimi ile ölçen felsefe görüşü, pragmatizm.


prevalence : n. Toplumda aynı süre içinde belli bir hastalığa tutulanların sayısı.


propagation : n. Yavrulama, üreme, yayılma, çoğalma, artma.


somatosexual : n. Hem vücut hem de cinsiyet özelliklerine ait.