Bugün : 25 Eylül 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

xanthematin nedir?

xanthematin : n. bichem. Hematinden çıkarılabilen saır madde, ksantematin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachiocyllosis : n. Kol çarpıklığı, kolun, gelişim bozukluğu sonucu normale nazaran eğrilik göstermesi hali.


conglobate : a. Yuvarlak kitle teşkil etmiş yuvarlak kitle halinde toplanmış.


diabrosis : n. Aşınma, kemirilme, yenme, organ veya damar duvarında delinmeye uzanan aşınma.


diagnostic : a.&n. 1. Teşhise ait; 2. Araz.


egotism : n. Kendinden çok bahsetme, kendini beğenmişlik, hodbinlik, bencillik, egoizm.


erythropenia : n. Eritrosit yokluğu, eritropeni.


gastrology : n. Mide oluşu veya hastalıkları ilmi, gastroloji.


uterovaginal : a. Rahim (uterus) ve vaginaya ait.


graphology : n. Ruhi özellikleri tesbit amacıyla el yazısının incelenmesi, el yazısını inceleyen bilim dalı, grafoloji.


gryposis : n. Herhangi bir oluşumun anormal şekilde eğrilik veya kıvrılma göstermesi hali.


hematoporphyrin : n. biochem. Hemoglobin ayrışmasından meydana gelen, demirsiz bir hem türevi.


hypomania : n. Bir çeşit mania.


hypnotism : n. Sun'i uyutma, hipnotizma.


intervalvular : n. Valvüllerarası.


leukocytopoiesis : n. Lökosit oluşumu.


macrocheilia : n.Büyük dudaklılık, dudakların aşırı büyüklüğü, makrokili (ekseriya irsidir).


mineral : a.Än. 1. Madeni, mineral; 2. Madenli; 3. Maden, mineral; 4. Maden filizi; 5. Madeni cisimler.


monospasm : n. 1. Bir kol veya bacakta kendisini gösteren spazm; 2. Belli bir kas veya kas grubunda görülen spazm.


neurofibril : n. Sinir hücrelerinde sitolazmayı her yönde kat eden ince lifler.


nona : n. Güney Avrupa memleketlerinde 1890 yılında salgın olarak görülmüş olan Afrika trypanosomiasis'ine benzer bir hastalık.