Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

xanthematin nedir?

xanthematin : n. bichem. Hematinden çıkarılabilen saır madde, ksantematin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

black : a. Siyah, kara.


bromoiodism : n. Brom ve iyot bileşiklerinin müştereken sebep olduğuz ehirlenme.


chromatometer : n. 1. Kişide renkleri algılama yeteneğini ölçmede kullanılan, üzerinde çeşitli renkler bulunan cetvelden ibaret araç; 2. Bir sıvının gösterdiği renk koyuluğunun derecesini tesbitte kullanılan, üzerinde çeşitli renk tonları bulunan araç.


decongestant : a. 1. Konjesyonu azaltıcı; 2. Konjesyonu azaltıcı veya giderici ilaç.


dermabrasion : n. Deri üzerindeki benleri veya geçirilmiş lezyonun bıraktığı izi ortadan kaldırma amacıyla yaılan kazıma işlemi.


gut : n. Barsak.


hydrencephalus, : n. See: hydrocephalus.


keratoid : a. Boynuz veya kornea dokusuna benzer.


looping ill : n. Koyunlarda görülen ve keneler tarafından bulaştırılan bir meningo-ensefalit çeşidi.


mobile : a. Oynar, müteharrik, hareketli, mobil.


murine : a. Fare veya sıçana ait.


myeloradiculodysplasia : n. Omurilik ve belkemiği sinir köklerinin anormal gelişimi.


neogenesis : n. Yeni oluşan, neojenez.


noctambulist : n. Uykusunda kalkıp gezen, noktabulist.


oxyosphresia : n. Koku alma keskinliği, keskin burunluluk.


pathognomonic : a. Bir hastalığın özel belritisi.


pinta : n. Küba ve Amerika'nın Güney kısımlarında görülen ve tuhaf renk değişiklikleriyle vasıflı olan bir çeşit treponema hastalığı.


pleochromatism : n. See. pleochroism.


pollenosis : n. Saman nezlesi.


psychosis : n. 1. Psikoz; 2. Haleti ruhiye, ruhi hal, sinir krizi, akıl hastlığı, akıl düzensizliği.