Bugün : 21 Temmuz 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

xanthematin nedir?

xanthematin : n. bichem. Hematinden çıkarılabilen saır madde, ksantematin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastolysis : n. Gelişme devresindeki embriyonik hücre kitlesinin çözülüp erimesi, eriyip yok olması.


confinement : n. Loğusalık.


dysontogenesis : n. Embriyonal veya fetal gelişimin kusurlu oluşu.


ethoheptazine : n. Adale spazmını gideren analjezik.


fold : n. Kat, kıvrım.


gonio-puncture : n. Gözde ön kamera açısına, toplanan sıvıyı boşaltma amacıyla ponksiyon yapma.


lacrimal : a. gözyaşına ait, lacrimalis.


hypastenia : n. Hafif derecede kuvvet kaybı, enerji azlığı.


hypertropia : n. Gözün görüş ekseninin yukarıya doğru sapma eğilimi göstermesi, hipertropi.


indolent : a. 1. Ağrısız, acısız; 2. Gayrifaal.


lobotomy : n. See: Leucotomy.


lymphedema : n. Lenf suyunun sızarak doku arasında birikmesinden meydana gelen ödem.


oesophagectasis : n. Normalden daha geniş durumda olan yemek borusu.


oophorectomy : n. Yumurtalıkları çıkarma ameliyesi, ooforektomi.


para-appendicitis : n. Apandis civarında peritonla örtülü olmayan kısımların iltihabı.


parabion : n. See: Parabiont.


prehallux : n. Başparmak öncesi.


removal : n. Yerini değiştirme, nakil, kaldırma, çıkarma (organ).


reproduce : v. Doğurmak, yavru meydana getirmek.


sacralgia : n. Sakrum ağrısı.