Bugün : 30 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

xanthematin nedir?

xanthematin : n. bichem. Hematinden çıkarılabilen saır madde, ksantematin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blunt : a. Hissetme yeteneği azalmış kimse, hissiz.


botany : n. Bitkileri konu alan bilim dalı, bitkiler bilgisi, botanik.


chemolysis : n. biochem. Kimyasal ayrışım, kemoliz.


chromophobe : a. 1. Güç boyanan veya boya almayan; 2. Güç boyanan veya boya almayan herhangi bir hücre.


demise : n. Ölüm, vefat.


dysphoria : n. Huzursuzluk hali.


enteralgia : n. Barsak ağrısı, barsaklarda -spazma bağıl olarak gelişen şiddetli ağrı.


fluphenazine enanthate : n. Psikiyatride kullanılan bir ilaç.


gonioscopy : n. Gonioskop kullanarak göz ön kamarasına ait açının ölçülmesi.


lacunule : n. Lakunacık.


hospitalize : v. Hastayı hastaneye göndermek, hastaneye yatırmak.


hydropneumopericardium : n. Perikardda sıvı veg az toplanması.


hypercholia : n. Safra salgısının artması, hiperkoli.


hypopotasemia : n. kanda potasyum miktarının ileri derecede azalışı.


immunologist : n. Bağışıklık uzmanı.


leukoblast : n. Gelişmemiş lökosit.


lysogenesis : n. Lizin oluşumu, liozjenez.


melanoderma : n. Ciltte melanin muhtevası artmış parçalar bulunması.


perimetritis : n. Uterus'u saran peritonin iltihabı, perimetrit.


petrous : a. 1. Taşa benzer, kaya gibi; 2. Temporal kemiğin kalın (petrous) kısmı ile ilgili.