Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

xanthematin nedir?

xanthematin : n. bichem. Hematinden çıkarılabilen saır madde, ksantematin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastomyces : n. Bira mayasına benzer yapıda olan bir tür mikro-organizma-blastomycede, sıfta şekli.


brachyphalangia : n. Parmakta bir veya birkaç parmak kemiğinin normale oranla çok kısa oluşu, parmak kemiği kısalığı.


bradypeptic : a. Ağır hazmolan.


bromoderma : n. Brom bileşikleri ile zehirlenmede oluşan deri lezyonu.


bronchotome : n. Bronş'a kesit yapmada kullanılan bistüri.


catamnesis : n. Hastanın tedaviye alındıktan sonraki hikayesi, herhangi bir hastalıktan tedaviye alınan hastanın hayatının sonuna kadar hastalığın gösterdiği seyir ve nükslerle ilgili hikayesi.


cholecystolithiasis : n. Safra kesesinde bir veya daha çok sayıda taş bulunması hali.


circuit : n. 1. Daire, çember; 2. İçinden elektrik akımı geçen devre, elektrik devresi.


colliquative : a. Bol, aşırı derecede olan, çok miktarda.


creasol, creosol : n. See: Cresol.


creatinase : n. biochem. Kreatinini üre ve metil glikokole ayrıştıran bir enzim.


dipsogen : n. Susuzluk yaratan madde, su ihtiyacı uyaran herhangi bir madde.


endocrinotherapy : n. Hastalık veya bozukluğun ilgili hormonlarla tedavisi, hormon tedavisi.


erotomania : n. Şehvani (cinsel) fikirlerin musallat olmasından ibaret hastalık, erotomani (See: Amor insanus).


galactoschesis : n. Süt salgısının kesilmesi.


hyperporosis : n. Kırığı takiben kırık uçlar arasında kaynaşmayı kolaylaştırmak üzere bol miktarda yeni kemik dokusu (callus) oluşması, hiperporoz.


indication : n. 1. Endikasyon: Bir ilacın hangi hastalıklara ve hangi şekilde uygun olacağını bildirir; 2. Bir ameliyatın ne gibi şartlar altında gerektiğini bildirir.


intracerebral : a. Beyniniçinde.


madescent : a. Hafif nemli.


masto-occipital : a. Mastoid çıkıntı ile artkafa kemiğine ait.