Bugün : 24 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

xanthelasmoidea nedir?

xanthelasmoidea : n. Urticaria pigmentosa, pigmentli kurdeşen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bleeding : n. Kanama, hemonaji.


blepharitis : n. Göz kapaklarının, özellikle kenar bölümlerinin iltihabı, blefarit.


colic : n.&a. 1. Colica: Birdenbire nöbet tarzında gelen ağrılar; 2. Barsak iltihabı; 3. Mide ağrısı; 4. Kolona ait, kolik, colicus.


cystitome : n. Göz merceği kapsülüne kesit yapmada kullanılan özel bistüri.


dermophlebitis : n. Cilt venlerinin iltihabı, dermoflebit.


diabrotic : a. Aşındırıcı, kemirici.


epidemiology : n. Salgın hastalıklardan söz eden bilim, epidemiyoloji.


epilation : n. Koagülasyon nekrozu, elektroliz ve cımbız gibi yöntemler kullanılarak kıl köklerinin çıkarılması veya tahrip edilmesi.


ethmoiditis : n. Burun kemiği boşlukları iltihabı, etmoidit.


exodontics : n. Diş çekimi ile ilgili dişçilik dalı.


furrow : n. 1. Karık; 2. Karışık; 3. Oluk.


hepatolysis : n. Karaciğer hücrelerinin yokolması, hepatoliz.


myoneurosis : n. Kas nevrozu.


oxalemia : n. Kanda oksalat çoğalması, oksalemi.


parabiosis : n. 1. İki fetüs'ün tek organizma oluşturacak şekilde doğuştan birleşik oluşu, parabiyoz (Bazı yapışık ikizlerde olduğu gibi); 2. Sinirin gerek uyarılma gerekse uyarıyı iletme yeteneğinin geçici olarak ortadan kaldırılması.


patulous : a. Açık, yapılmış, yaygın.


pectiniform : a. Tarak şeklinde, tarakıs, pectinatus.


perniosis : n. Vücudun çeşitli yerlerinde olan mayasıl.


phytoplasm : n. Bitki protoplazması, fitoplazma.


psoas : n. Belin iki kasından biri, psoas (kası) (psoas genetif olduğu halde nominatif olarak kullanılır).