Bugün : 23 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

xanthelasmoidea nedir?

xanthelasmoidea : n. Urticaria pigmentosa, pigmentli kurdeşen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catalase : n. biochem. Hidrojen peroksidi ayrıştırabilen bir enzim, katalaz.


cytoplasty : n. Mesane ile ilgili herhangi bir estetik ameliyat.


diameter : n. Çap, diametros.


diphtheritic : a. Difteri ile ilgili.


enchondral : a. Kıkırdak içinde (yerleşmiş veya oluşmuş).


gastroenterocolitis : n. Mide ince barsak ve kolonun iltihabı, gastroenterokolit.


gonadotrope : n. Gonadların çalışmalarını kamçılayan madde.


hematologist : n. Hematolog.


hydrencephalocele : n. Bir kısım beyin dokusunun kafatasındaki yarık aracılığıyla, üzerini menenjlerin örttüğü bol serebrosinal sıvı ile dolu kese halinde dışarı taşması, hidrensefalosel.


imitative : a. Taklit edici.


lysemia : n. Kan dağılımı, kanın ayrılıp dağılması, lizemi.


meningocele : n. Meninkslerin kafada ve bel omurunda bulunan yarıklardan fıtık yaparak dışarı çıkası, menengosel.


meson : n. See: mesion.


muciferous : a. Mukoza salgılayan, mukoza ifraz edici.


musculocutaneous : a. Kas ve derieye ait.


osteochondrodystrophia : n. Kemik ve kıkırdak oluşumu bozukluğu.


parasitogenic : a. Parazitlerden doğan, parazitojen.


potassium : n. biochem. K sembolü ile bilinen, atom no: 19 ve atom ağırlığı 39.096 olan kimyasal element, potasyum.


precordia : n. See: Precordium.


ptyalectasis : n. 1. Salyakanalı genişlemesi; 2. Salya kanalını genişletme ameliyesi.