Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

xanthelasmoidea nedir?

xanthelasmoidea : n. Urticaria pigmentosa, pigmentli kurdeşen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotaxy : n. Bk. biotaxis.


buccolingual : a. Yanak ve dille ilgili.


drug : n. İlaç, ecza, drog.


gastrorrhexis : n. Mide rüptürü.


gynecologist : n. Nisaiyeci, jinekolog, kadın hastalıkları uzmanı.


hyperchloruria : n. İdrarda aşırı miktarda klorid (klorür) bulunuşu.


hypermetria : n. Geniş hareket yeteneği.


induratio : n. Doku ve organların sertleşmesi (müzmin iltihaplardan sonra olduğu gibi)(. indurasyo.


iodinophile : n. See: iodinophil.


isodynamic : a. Aynı miktarda enerjiye sahip, vücutta yandığı zaman eşit miktarda enerji veren (gıda maddesi hakkınad).


keratoscope : n. Korneayı muayene aleti, keratoskop.


leukoerythroblastosis : n. Kanda gerek löksit gerekse eritrositlerin genç şekillerinin artışı ile belirgin, anemi'nin de eşlik ettiği patolojik durum, lökoeritroblastoz.


necklace : n. Boynu gerdanlık şeklinde şeklinde saran patolojik oluşum.


ophthalmoreaction : n. Göz reaksiyonu.


parenchymatitis : n. Parenkima iltihabı, parenkimatit.


paralyze : v. See: Paralyse.


phlyzacium : n. 1. İçinde sulu cerahat veya sıvı bulunan küçük kabarcık; 2. Kabuklu püstüllerle kendini gösteren cerahatli deri iltihabı. See: Ecthyma.


pneumotherapy : n. 1. Akciğer hastalıkları tedavisi, pnömoterapi.


pseudosclerosis : n. Tremor, göz siniri atrofisi ve sinir bozuklukları ile birlikte görülen hepatolentiküler dejenerasyon.


stereo-orthopter : n. Şaşılığı düzeltmek için kullanılan bir alet.