Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

xanthelasmoidea nedir?

xanthelasmoidea : n. Urticaria pigmentosa, pigmentli kurdeşen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

degustation : n. Tatma


embolectomy : n. Kan damarının kesilerek tıkacı çıkarma ameliyesi, ambolektomi.


eucalyptol : n. biochem. Ökaliptus yağından elde edilen renkli sıvı (C10H180).


forage : n. Hipertrofi gösteren prostat bezinde elektrik akımı aracılığyla kanal oluşturma ameliyatı.


gastrolith : n. Mide taşı.


genic : a. Genlerle ilgili.


phrenospasm : n. 1. Diafragma kaslarının aniden kasılması, diafragma spazmı; 2. Mide'de kardiak sfinkterin, geçitin kapanmasına sebep olmak üzere ağrılı kasılması, kardia spazmı.


heteromorphism : n. 1. Farklı şekillerde bulunma veya değişik şekillere dönüşebilme niteliği, özellikle kimyada bir maddenin farklı şekillerde kristalize olma niteliği; 2. Bir canlının hayat sürecinin muhtelif devrelerinde farklı şekiler gösterebilme özelliği.


hypazoturia : n. See: Hypoazoturia.


incretory : a. 1. İç salgı bezinin salgı faaliyeti ile ilgili; 2. İç salgı ile ilgili.


itching : n. Kaşıntı, kaşınma.


lympho-epithelioma : n. Farinkste yerleşen ve süratle büyüyen kötü huylu bir tümör.n. Lenf damaralrının tıkanması nedeniyle dokulardan sıvı birikmesi.


lyssa : n. See: Hydrophobia.


meditarsal : a. Ayakbileği (tarsus) merkezine ait.


mesorrhaphy : n. Mezenter dikişi, mezonun dikilmesi.


obstinate : a. Tedaviye inat eden.


oscheoma : n. Testis torbası (skrotum) tümörü.


peptogenic : a. pepsin veya pepton yapan, peptojen.


rectococcypexy : n. Rektum'un dikişle koksiks'e tesbit edilmesi, rektokoksipeksi.


refreshing : a. Hayat verici, canlandırıcı, kuvvetlendirici.