Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

xanthelasma nedir?

xanthelasma : n. Gözkapaklarının üzerinde yumuşak asır lekelerle tavsif edilen ve yağ metabolizması bozukluğu sonucu oluşan lekeler, ksantom hastalığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

comedo : n. (pl. comedones). Ciltte yağ folikülünün içini dolduran ve sıkıldığı zaman bir kurtçuk şeklinde dışarıya çıkan yağlı madde.


empathic : a. 1. Empati ile ilgili; 2. Empati gösteren.


terminal : a. Terminal, terminalis: 1. Sona ait; 2. Son, bitim, uc (sinir).


hepaticoenterostomy : n. Safra yoluyla barsak arasında anastomoz yapılması.


homocystinuria : n. İdrarda homosistin (sistine benzeyen ve kükürt ihtiva eden bir aminoasit) bulunması.


icterus : n. Sarılık, ikter.


ideal : n. Mükemmel şey, ideal


introitus : n. Bir boşluğa veya aralığa girme.


jacket : n.Caket.


kakidrosis : n. Kötü kokan ter çıkarma, pis kokulu ter ifrazı.


lipometabolism : n. Yağ metabolizması.


maritonucleus : n. Döllenmiş yumurta nüvesi.


micrencephalous : a. Hacımca küçük beyin gösteren, küçük beyinli.


neuralgic : a. 1. Nevralji ile ilgili; 2. Nevralji niteliğnde; nevralji ile belirgin.


overactivity : n. Aşırı çalışma, bir organın normalin üstünde çalışması hali.


pathobiology : n. See: Pathology.


poikilothermy : n. Çevresel ısı değişikliklerine bağlı vücut ısısı gösterme hali, soğuk kanlı hayvanın içinde bulunduğu ortam ısısına kenid vücut ısısını uydurabilme yeteneği, polikilotermi.


polyphobia : n. Birçok şeylere karşı duyulan anormal korku, polifobi.


prosthodontics : n. Takma veya sun'i diş yapmayı inceleyen dişhekimlği dalı, prostodonti.


quadriplegic : n. Her iki kol ve bacağı felç gösteren kişi.