Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

xanthelasma nedir?

xanthelasma : n. Gözkapaklarının üzerinde yumuşak asır lekelerle tavsif edilen ve yağ metabolizması bozukluğu sonucu oluşan lekeler, ksantom hastalığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cantharidism : n. Kurutulmuş ispanyol sineklerinden hazırlanmış yakıların aşırı kullanımı sonucu oluşan ağır deri iriasyonu.


choked disc, : n. Herhangi bir sebepten dolayı, göz sinir ve damarlarının göze girip çıktıkları yerde bulunan diskin bulanıklaşması eya tıkanması.


dermatogenous : a. Deri hasıl eden, dermatojenez.


efferent : a. Götürgen, eferens.


endoperitonitis : n. Periton boşluğu seröz tabakasının iltihabı, endoeritonit.


falcular : a. see: falcate.


fovea : n. (pl. foveae). Çukur (daha çok yuvarlak çukurlar).


hepatosplenitis : n. Karaciğer ve dalağın beraber iltihabı.


phthisicky : a. 1. Veremli; 2. Astmalı.


vaccinate : v. Aşılamak.


hemopoiesis : n. Kan ve kan yuvarlarının oluşumu.


hypopharynx : n. yutakaltı.


mesiad : a. Ortaya veya merkeze doğru, orta tarafta.


ophthalmophthisis : n. 1. Gözün büzülerek küçülmesi, oftalmoftiz; 2. Gözün normal gerginliğini kaybederek yumuşaması, oftalmomalasi.


posteromedial : a. Arka kısmın ortasında.


pseudesthesia : n. Normal bir uyarıma bağlı olmadan alınan duygu.


region : n. Bölge, nahiye, regio.


rhytidosis : n. Kırışma, buruşma (mesela korneada).


stethemia : n. Akciğer damarlarının aşırı kanla doluşu, akciğer konjesyonu.


suturation : n. Dikme, dikiş.