Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

xanthelasma nedir?

xanthelasma : n. Gözkapaklarının üzerinde yumuşak asır lekelerle tavsif edilen ve yağ metabolizması bozukluğu sonucu oluşan lekeler, ksantom hastalığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepsopathia : n. Aşırı göz yorgunluğuna bağlı nevrasteni.


carcinoid syndrome : n. Barsaklarda bulunan bir karsinoid tümörün veya akciğer karsinomasının 5-hidroksi triptamin salgıladığı, çok ender bir durum.


castration : n. Sağlam tesztis veya yumurtalıkların ameliyatla çıkarılması, hadımlaştırma.


crena : n. (pl. Crenae). Çentik.


cytosmear : n. Hücrelerin mikroskopik muayenesi için lam üzerine salgı veya akıntı sürülmesiyle hazırlanan yayma.


ectocardia : n. Kalbin yer değiştirmesi, kalp durumu anomalisi, ektokardi.


endometriosis : n. Anormal yerde endometrium bulunması.


epidemidalization : n. Silindirik epitel hücrelerinin, serviks uteri'de olduğu gibi çok katlı yassı epitel haline dönüşmesi.


ester : n. biochem. Ester: Asitlerle alkollerden kondansasyon usulü ile elde edilen birkaç tertipten biri.


euthhyroid state : n. Trioid fonksiyonunun normal sınırlar içinde olması.


galactemia : n. Kanda süt bulunması, galaktemi.


hyperkeratosis : n. derinin kornea tabakasının aşırı derecede büyümesi, hiperkeratoz.n. Epidermis'te kalınlaşmaya uzanmak üzere aşırı keratin oluşması.


isoleucin(e) : n. biochem. Esansiyel aminoasit.


melanocyte : n. 1. Melanin yapan hürce melanosit; 2. See: Melanophore.


mesonephric : a. Mezonefrona ait.


metakinesis : n. Mitoz'da metafez devresine geçiş olmak üzere kromozomların hücrenin karşıt kutuplarına doğru hareketi, metakinez


neurectomy : n. Sinirin ameliyatla çıkarılması, nevrektomi.


orthoptic : a. Görme eksenlerini düzelten.


para- : pref. Yanında, yan, para.


pectenitis : n. Tarak iltihabı.