Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

xanthein nedir?

xanthein : n. biochem.Çiçeklerin saır pigmentinin eriyebilen kısmı, ksantein.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bitemporal : a. 1. Her iki temporal kemikle ilgili; 2. Her iki şakak'la ilgili.


chorioma : n. Koryon hücrelerinden gelişen herhangi bir tümör, koryon tümörü. (koryoadenom gibi iyi huylu, koryokarsinom gibi kötü huylu olabilir).


dermatologist : n. Cildiye (deri hastalıkları) mütehassısı, dermatolog.


erective : a. Kaldırıcı, dikleştirici.


esterolysis : n. Ester'in hidroliz sonucu alkol ve asit'e ayrılması, esteroliz.


fibrosis : n. Hücre aralarındaki liflerin artması, lif dejenerasyonu, fibrozit.


frame : n. Beden, vücut.


gammacism : n. G ve K harflerini telaffuz edemme, bu harfleri telaffuzda güçlük gösterme.


gizzard : n. Kursak havsala, taşlık, börkenek.


glucosuria : n. İdrarda şeker miktarının çoğalması, glükozüri.


utriculitis : n. Sinus pocularis iltihabı.


hypersialosis : n. Salya artması.


lithous : a. Taşa ait.


lipedema : n. Derialtı yağ irikintisinden oluşan ödem.


orchialgia : n. Testis ağrısı.


paternity : n. Babalık, baba olma hali.


periorbita : n. (pl. Periorbitae). Periorbit(a), Çöz çukuru, kemik zarı.


pneumomycosis : n. Akciğerlerin mantar enfeksiyonu.


pulverizer : n. Toz haline getirici alet.


renifleur : n. İdrar kokusu ile cinselbakımdan uyarılan kişi.