Bugün : 26 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

xanthaline nedir?

xanthaline : n. biochem. Afyondan çıkarılan bir alkaloid (C37H26N2O9), Ksantalin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dandy-fever : n. see. Dengue.


epiblepharon : n. Üst veya alt göz kapağı kenarlarının içe kıvrılmasıyla belirgin doğuştan anomali.


exarticulation : n. Eklemde yapılan kesme ameliyesi, eksartikülasyon.


fibrillated : a. Küçük liflerden oluşmuş, fibril'lerden yapılı.


fibroplasia : n. Lif dokusu oluşumu, fibroplazi.


globulism : n. kanda eritrosit sayısının aşırı artımı ile belirgin durum.


ter in die : adv. Günde üç defa.


halazone : n. biochem. İçme suyunda dezenfektan olarak kullanılan beyaz billüri toz.


heteropsia : n. İki gözün farklı görmesi, heteropsi.


hysterurynter : n. Rahim ağzı ve servikal rkanalı genişletmek amacıyla kullanılan alet.


insulinase : n. İnsulini inaktive eden,bir enzim.


kinaesthesia : n. Yapılan hareketin derecesini, etkisini veya yönünü idrak yeteneğinin bulunmayışı.


leptazol : n. Barbitürat zehirlenmelerinde kullanılan güçlü bir merkez sinir sistemi uyarıcısı.


leukoma : n. 1. Korneanın beyaz donukluğu, lökom; 1. See: leukosarcoma.


mandrin : n. Sonda veya sonda şeklindeki araç içinden geçen metalden yapılı ince buji, mandren.


myelinated : a. Miyeli kılıfına sahip, çevresind miyelin tabakası bulunan (sinir lifi hakkında).


myiasis : n. Sinek larvalarının sebep olduğu hastalıklar.


neurotoxic : a. sinir hücreleri üzerine toksik etki gösteren sinir hücrelerini tahrip eden, nörotoksik.


nidation : n. Aşılanmış yumurtanın uterus mukozasında yerleşmesi, nidasyon.


obelion : n. Sagital dikiş üzerindeki nokta, obelyon.