Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

xanthaline nedir?

xanthaline : n. biochem. Afyondan çıkarılan bir alkaloid (C37H26N2O9), Ksantalin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cariogenic : a. Çürük oluşmasına sebep olan, çürütücü.


desquamate : v. Dökülme, pul pul dökülmek.


geriatrician : n. Geriatri konusunda uzman olan kimse.


graft : n. 1. Yaralı yere parça ekleme; 2. Aşı; 3. Yaralı yere eklenen parça.


phthirus : n. Bir çeşit bit.


physocele : n. 1. İçinde gaz (hava) bulunan şişlik; 2.İçinde gaz (hava) bulunan fıtık kesesi.


hemokonia : n. Eritrositlerin parçalanması ile meydanag elen parçacıklardan her biri, parçalanmış eritrosit artığı.


hemuresis : n. İdrarın kanlı gelişi.


idioventricular : a. Yalnız kalp karıncığına ait, idyoventriküler.


iridochoroiditis : n. İris ve koroid iltihabı, iridokoroid.


kaolinosis : n. Solunumla devamlı olarak alınan kaolin tozlarının akciğerlerde toplanması.


kinetics : n. Hareket mekanizması ve hareket değişimlerini hareketin kendisin etkileyen faktörlerle ilişkisini konu alan fizik dalı, hareket bilimi, kinetik.


laxity : n. Gevşeklik.


midsection : n. Organ veya oluşumun ortasından yapılan kesit, orta kesit.


orthogenesis : n. Belirli bir yönde gelişme, ortojenez.


osteomyelograph : n. Kemik iliğinin röntgenle muayenesi, osteomiyelografi.


oxime : n. biochem. Hidroksilaminin bir aldehid veya keton tesiriyle elde edilen madde.


periencephalitis : n. Beyin yüzeyinin iltihabı, pia mater'in iltihabı.


ptysma : n. tükürük.


sciatic : a. Kalçaya ait, kalçada olan, kalça sinirine ait.