Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

xanth(o)- nedir?

xanth(o)- : pref. Sarı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calyculus, : n. (pl. calyculi). Çanakcık.


cataphoria : n. Gözde görüş ekseninin aşağıya doğru sapma göstermesi.


diataxia : n. Vücudun her iki tarafını tutan ataksi.


dysplasia : n.Anormal doku meydana gelmesi, displazi.


electronic : a. Elektronlara ait, elektronlu, elektronik.


fungal : a. 1. Mantarla ilgili; 2. Mantarın sebep olduğu; 3. Mantara benzeyen.


gastrobrosis : n. Mideyi delme.


gonohemia : n. Gonokokların kana geçmesi, gonokok septisemisi.


phylloquinone : n. Bitkilerde bulunan K vitamini, vitamin K1.


isolysis : n. Hayvan eritrositlerinin aynı türden diğer bir hayvan kanıyla karşılaştığı zaman, izolizin etkisiyle hemoliz oluşu.


lithous : a. Taşa ait.


mastoidea : n. Şakak kemiğinin mastoid çıkıntısı.


neurectopia : n. Siniri çıkarma ameliyesi, nevrektopi.


oneirology : n. Rüya ilmi, rüyabilim.


osteopetrosis : n. Uzun kemiklerin epifizlerinde ve küçük kemiklerin kenarlarında oluşan kondansasyon artması, osteopetroz.


pachymenic : a. Kalın cildi veya zarı olan.


pneophore : n. Sun'i teneffüse yardımcı olan alet.


pyrazinamide : n. Ağız yoluyla kullanılan bir tüberküloz ilacı.


splenology : n. Dalak tetkiki ilmi, dalak bilgisi, splenoloji.


staphylococcemia : n. Kanda stafilokok bulunması.