Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

xanth(o)- nedir?

xanth(o)- : pref. Sarı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerasin : n. biochem. Kiraz ve erik ağaçlarından elde edilen zamkta bulunan bir madde ,serasin.


colliquation : n.Hücrelerdeki protoplazmanın sulanma şeklindeki dejenerasoynu.


cupula : n. (pl. capulae). Kubbe.


diaphanoscope : n. Kapalı vücut boşluğunu arkadan verilen ışıkla yadınlatıp görülebilir hale getirmede kullanılan alet, diyafanoskop.


dicephalous : a. İki başlı olan.


dissonance : n. Ahenksizlik, uygunsuzluk.


ecdysiasm : n. Anormal soyunma arzusu, cinsel arzu uyandırmak amacıyla soyunmağa karşı anormal eğilim gösterme hali.


endoangiitis : n. Kan damarları en iç tabakasının iltihabı.


ependyma : n. Beyin ventriküllerini ve belkemiği merkez kanalını örten zar, ependim.


frame : n. Beden, vücut.


heterotrichosis : n. Vücudda renkli kıl çıkması, muhtelif renkte kıl çıkarma.


hydrohymenitis : n. Seröz zarın iltihabı, hidrohimenit.


isopepsin : n. biochem. Hararetle değişen pepsin.


malformed : a. Şekilbozukluğu gösteren, sakat, kusurlu.


myoseism : n. Belli bir kas veya kas grubunda düzensiz kasılmalar görülmesi hali, miyoseizm.


pressosensitive : a. See: Pressoreceptive.


primordium : n. İlkel devresinde bulunan organ.


sacculation : n. Birçok küçük kesenin bir arada bulunması.


spectacles : n. Gözlük.


stibial : a. 1. Antimon'la ilgili; 2. Antimon ihtiva eden, antimon'lu.