Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

xanth(o)- nedir?

xanth(o)- : pref. Sarı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cele : n. & 1. Şişme, şişkinlik; 2. Fıtık anlamına sonek.


epinephrine : n. Adrenalin.


extreme : Uç, son en uçta veya en sonda olan.


failure : n. Zayıflık, yetmezlik, kifayetsizlik, bir organın fonksiyon iktidarsızlığı, normal görevini yapamaması.


hepatopathy : n. Karaciğer hastalığı.


vaccinella : n. Su çiçeği.


histiocytosis : n. Kanda fazla miktarda histiosit bulunuşu ile belrgin patolojik durum.


hypophosphaturia : n. İdrarda fosfat miktarının ileri derecede düşük oluşu.


infraclavicular : a. Klavikulaaltı.


lime : n. Kireç


maltase : n. biochem. Maltozu glikoza çviren bir enzim, maltaz.


mucocutaneous : a. Mukoza ve deriye ait.


nostrils : n. Burun delikleri.


obeliad : a. Obelyona doğru.


pachyonychia : n. Tırnakların anormal kalınlaşması, pakiyoniki.


pectosinase : n. Pektoz'un pektin haline dönüşmesini sağlayan enzim.


perisystole : n. Sistol'den hemen önceki zaman aralığı, sistol öncesi devre.


polygram : n. Poligrafın kaydettiği çizgi, poligram.


saccharate : n. biochem. Sakarik asidin tuzu, sakarat.


sphincterismus : n. Sfinkter spazmı.