Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

xanth(o)- nedir?

xanth(o)- : pref. Sarı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancerogenesis : n. Kanser oluşması, kanser meydana gelişi.


caseation : n. Yumuşak, peynir gibi bir kütlenin oluşması, tüberkülozda olduğu gibi.


dacryocyst : n. Gözyaşı kesesi.


escharotic : n. Kabuklanmaya sebep olan herhangi bir madde.


glutethimide : n. Orta etki süresine sahip olan hipnotik.


phylogenesis : n. Türlerin zamanın seyri içinde geçirdiği evrim, belli bir canlı grubu (hayvan veya bitki)'nun ilk şeklinden bugünkü şekline kadarg eçirdiği tarihsel aşama, tür'ün evrimi, filogenez.


physiometry : n. Fizyolojik fonksiyonlarının fizyolojik veya serolojik metodlarla ölçülmesi, fizyometri.


hematoplastic : a. 1. Kan yapıcı; 2. Kan yapımıyla ilgili.


heterointoxication : n. Vücuda dışradan giren toksik nitelikte maddeler sebebiyle gelişen zehirlenme, dış kaynaklı zehirlenme.


hydrallazine : n. basit hipertansiyonda ve gebeliğe bağlı tansiyon yükselmelerinde kullanılan bir ilaç.


hypothenar : a. Hipotenar, karşı tenar.


jugale : n. Elmacık kemiği açısındaki nokta, jügal.


laryngophony : n. Yutağı dinleme sırasında duyulan ses, larengofoni.


laryngostenosis : gırtlağın daralması, larengostenoz.


lascivia : n. Erkek veya kadında aşırı cinsel arzu, kişinin aşırı cinsel dürtü ve istek gösterişi hali.


linguiform : a. Dil şeklinde, dil biçiminde.


metahemoglobin : n. Zehirlenme ile değişen hemoglobin.


microprosopus : n. Küçük yüze sahip kişi, küçük yüzlü kimse.


occlusocervical : a. Oklüzyon yüzeyi ve diş boynuna ait.


pentosemia : n. Kanda pentoz bulunuşu.