Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

x-ray nedir?

x-ray : n. 1. Röntgen ışını, X şuar; 2. Röntgenle alınan film.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cytomorphology : n. vücut hücrelerin morfolojisi.


epitheliomatous : a. Epitele ait.


fluoride : n. Fluorine'nin bir elementi veya bir kök ile bileşimi, hidrofulorik asidin bir tuzu.


globulinuria : n. İdrarda globülin çıkarma, globülin işeme.


physio- : pref. Tabiat, tabii, fizyoloji, fizyolojik.


heliotropism : n. Canlı organizmanın gösterdiği güneş ışınlarına yönelme veya güneş ışınlarından uzaklaşma eğilimi.


hematomyelitis : n. Kan toplanması ile beliren miyelit, hematomiyelit.


irrespirable : a. Teneffüs olunamaz.


isochronic : a. Aynı zamanda yapılan.


kiotomy : n. Vulva'nın ameliyatla çıkarılması, kiyotomi.


organoscopy : n. Karın duvarından sokulan ucu ışıklı alet (endoskop) aracılığıyla karın organlarının gözle muayneesi, organoskopi.


phantom : n. 1. Organ modelleri, kadın pelvisi modeli ve özellikle doğum ameliyelerini öğrencilere öğretmek için kullanılır, fantom; 2. İnsan bedeni veya bedenin bir kısmının şekli.


resectoscopy : n. Transüretral prostatektomi.


secundiparous : a. İki doğum yapmış.


somatoplasm : n. Vücut maddesi, somatoplazma.


sphygmobologram : n. Sfigmobolometre aracılığıyla elde edilen çizelge.


stear(o)- : pref. Yağ.


systremma : n. Baldır kaslarının krampı.


thiemia : n. Kanda kükürt bulunması.


transudate : n. Bir zardan geçen madde.