Bugün : 20 Ağustos 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

x-ray nedir?

x-ray : n. 1. Röntgen ışını, X şuar; 2. Röntgenle alınan film.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carnophobia : n. Etten ve et yemekten tiksinti duyma.


cerasin : n. biochem. Kiraz ve erik ağaçlarından elde edilen zamkta bulunan bir madde ,serasin.


crenotherapy : n. Maden sularla yapılan tedavi.


cubiform : a. Kübbiçim, kübik, cubiformis.


dactylology : n. sağır ve dilsizler tarafından kullanılan ve parmak işaretleri ile anlaşma sağlayan yöntem.


diastasis, : Kemiklerin kırık olmaksızın birbirlerinden ayrılması, ayrık, diyastaz.


empathic : a. 1. Empati ile ilgili; 2. Empati gösteren.


fibremia : n. Kanda fibrin bulunması,fibrinemi.


lactometer : n. Özgül ağırlık ile sütteki yağ miktarını tesibt eden alet, laktometre.


hexasaccaride : n. biochem. Hidrolize olduğunda 6 molekül şeker açığa çıkaran madde.


hypoleukocytosis : n. Kanda lökosit azlığı, hipolökositoz.


intracaval : a. Vena cava'nın içinde.


iodinophilous : a. İyot boyası ile kolayca boyanabilen.


macrography : n. İri harflerle yazı yazma, iri yazma.


optic(al) : a. Görmeğe ait, görme ile ilgili, optik, opticus.


ossicular : a. Küçük kemikle ilgili.


osteal : a. Kemikli.


pachydactylia : n. El ve ayak parmaklarının büyümesi, pakidaktili.


pederast : n. Pederasti'ye müptela kişi.


peripapachymeningtis : n. Dura mater ile kemiksi örtü arasındaki dokunun iltihabı.