Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

x-knee, x-leg nedir?

x-knee, x-leg : n. Xbacak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholemia : n. Kana safra veya safra maddelerinin karışması, kan pıhtısı (pıhtılanması), kolemi.


electrophorus : n. İndüksiyon vasıtasiyle elektrik teksifine ait alet, elektrofor.


embalmer : n. Tahnitçi.


galvanofaradization : n. Tedavi amacıyla galvanik ve faradik akımların bir arada uygulanması.


physinosis : n. Tabii sebep (faktör) lerden doğan hastalık.


helicine : a. See: Spiral.


hepatatrophia : n. Karaciğer atrofisi.


intraglobular : a.Globül içi, özellikle eritrosit içinde.


macrocephaly, macrocephalia : n.Başın büyük olması, büyük kafalılık, makrosefali.


menostasis : n. See: Menoschesis.


nasologist : n. Burun mütehassısı (doktoru).


noscapine : n. Tahriş edici, kuru ve balgam söktürmeyen öksürüklerin dindirilmesinde kullanılan bir madde.


occipitothalamic : a. Artkafa lobu ve talamusa ait.


oscitate : v. Esnemek.


osselet : n. 1. Küçük kemik; 2. Aşık kemiği.


osteoporosis : n. kemik dokusunun içinde anormal derecede boşluklar oluşumu, osteoporoz.


otology : n. Kulak ve kulak hastalıkları bilgisi, kulakbilim, otoloji.


palliative : a.&n. 1. Hafifletici (oluşturucu); 2.Müsekkin, anodin, palyatif.


perithelioma : n. Peritelyum tümörü.


phlogotic : a. See: Phlogistic.