Bugün : 26 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

x-knee, x-leg nedir?

x-knee, x-leg : n. Xbacak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradypepsia : n. Gıda maddelerinin mide ve barsaktaki sindiriminin normale oranla çok yavaş seyretmesi, sindirimin uzaması.


chemicocautery : n. biochem. Kimyasal vasıtalarla yakma.


cholesterosis : n. Anormal kolesterol birikimi.


choline : n. biochem. Vücut beslenmesinde gerekli olan renksiz bazik madde, kolin (C5H15O2N).


congestive : a. Konjestiyona ait, konjestif.


cystelcosis : n. Mesane'de ülser oluşması.


erysipeloid : n. Erysipelas'a benzeyen clit rahatsızlığı.


fenestration : n. 1. Delik açma; 2. Ameliyatla açılan delik.


floccose : a. Yüne benzer.


hypochlorization : n. Günlük yiyeceklerden tuzun azaltılması, tuz sınırlaması (Böbrek hastalıkları v.s. durumlarda uygulanan bir tedavi yöntemi).


intravenous : a. Kara damar içi, entravenöz.


leech : n. 1. Vantuz, hacamat; 2. Doktor, hekim.


lymphogranuloma : n. Hodgkin hastalığı, lenfogranülomatoz, lenfogranülom (See under: disease).


megacolon : n. Kalın barasğın aşırı genişlemesi, megakolon.


mephitic : a. Zehirleyici, fena kokulu.


mikulicz's disease : n. Gözyaşı ve tükürük bezlerinin kronik hipertrofik büyümesi.


obliquity : n. Eğiklik, meyil.


onychoptosis : n. Tırnak düşmesi, onikoptoz.


phenylketonuria : n. idrarda asit fenilpirüvik bulunması.


porencephalia : n. See: Porencephaly.