Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

x-knee, x-leg nedir?

x-knee, x-leg : n. Xbacak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biventer : a. İki karınlı, iki dolgun (etli) parçadan oluşan (bazı kaslar hakkında).


circle : n. Çember, daire, circulus.


colibacillemia : n. Kanda Escherichia coli bulunuşu.


denis browne splints : n. Kongenital talipes equinovarus'un düzeltilmesinde kullanılan ateller.


gathering : n. İÇinde cerahat bulunan şişlik, apse.


giganto : pref. İri, kocaman anlamına önek.


huckle : n. Kalça.


hypermorph : a. & n. Vücudun üst kısmı olan ve oturduğu zaman kısa görünen (şahıs).


incarcerated : a. Hapseilmiş, sıkışmış, boğulmuş.


miopragia : n. Fonksyionel faaliyetin azalması.


mountain sickness : n. Deniz seviyesinden çok yüksek olan yerlerde, atmosferdeki okisjen yoğunluğunun azalmasına bağlı olarak meydana gelen taşikardi de dispne.


nevoid : n. Ben şeklinde olan.


pedometer : n. Belli bir mesafeyi geçmede kişinin aldığı adım sayısını kaydeden alet, pedometre.


pestle : n. Havan eli, havan tokmağı.


prediastolic : a. 1. Diyastol başlangıcıyla ilgili; 2. Diyasotl'den hemen önce (görülen veya oluşan).


propylthiouracil : n. biochem. Hipertiroisizm tedavisinde kullanılan tiurasil türevi (C7H10N2OS).


prosopospam : n. Yüz spazmı.


prostatocystitis : n. Prostat ve mesane iltihabı.


pseudohereditary : n. Müteakip nesillerde görülen fakat zuhuru genetik dğil ortam şartlarının etkisi ile olan.


pulmonic : a. n. 1. Zatürriyeye ait; 2. Zatürre ilacı; 3. See: Pulmonary.