Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

x-knee, x-leg nedir?

x-knee, x-leg : n. Xbacak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calory : n. biochem. 1. 1 gr. suyu bir derece ısımak için kullanılan ısı; 2. Yandığı zaman 1 gr. protein 4,1 şeker 41,1-1 gr. yağ 9,3 K verir, kalori.


blalock's operator : n. A. pulmonalis'in stenozlarında, bu arterin stenoze olan bölgesinden önceki kısmıyla, aortanın bir dalı arasında yapılan anastomoz.


caduca : n. Bozulmuş dış gebelikte uterus'tan dışarı atılan, üçgen şeklinde desidua, kadük.


choline-acetylase : n. biochem. Asetil kolin sentezini sağlayan enzim.


colpocleisis : n. 1. Vagina duvarlarının, kanalı kapatmak üzere birbirine yapışması; 2. Vagina'nın ameliyatla kapatılması.


contrary : a. Ters, zıt, karşı.


egg : n. See: Ovum.


encephalalgia : n. Baş ağrısı.


hydrosynthesis : n. Kimyasal reaksiyon sonucu su oluşması; hidrosentez.


inoblast : n. Oluşum devresinde bulunan bağ dokusu hücresi.


isoenergetic : a. Eşit enerji arzeden.


keratiasis : n. Deride sert siğillerin bulunması.


life : n. Hayat, vita.


lipolipoidosis : n. Doku hücrelerinde yağ ve yağa benzer maddelerin toplanması.


lymphatism : n. Lenf organlarının hiperplazisi.


odontexesis : n. Dişlerin bakımı.


palmic : a. 1. Kalb atımı veya nabız'la ilgili; 2. Palmus hastalığı ile ilgili.


phasmophobia : n. Hayaletlerden aşırı korkma, hayalet korkusu.


photostable : a. Işık tesiriyle değişmeyen.


pneumonopexy : n. Akciğerin göğüs duvarına tesbiti.