Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

wryneck nedir?

wryneck : n. Boyun tutukluğu, torticollis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blushing : n. Kızarma, kan hücumu nedeniyle yüz kızarması.


derangement : n. Bozukluk, intizamsızlık.


dialyzed : a. Diyaliz yoluyla ayrılmış.


dysmorphosis : n. Şekil bozukluğu.


eupepsia : n. Normal hazım, kolay hazım, öpepsi.


femeropopliteal : n. Genellikle femoral ve popliteal bölgedeki damarları nitelemek için kullanılan deyim.


flat pelvis : n. Ön-arka çapı normalden dar olan pelvis.


hemafecia : n. Kanlı dışkı, feçeste kan bulunması.


ichthyophobia : n. Balıklara karşı tiksinti duyma, balık eti yemekten aşırı derecede iğrenme.


laryngotracheotomy : n. Gırtlak ve trakeayı kesme ameliyesi, larengotrakyotomi.


metagenesis : n. Zürriyet (nesil) değişimi, metajenez.


mongol : n. Down's sendromu için kullanılan deyim.


mucosocutaneous : a. See: Mucocutaneous.


nasopharyngeal : a. Nazofarenkse ait.


onyong-nyong fever : n. Doğu Afrika'da görüleln ve sivrisinek tarafından nakledilen bir virus hastalığı.


osmosology : n. Osmoz bilimi, osmozoloji.


parapsia : n. Dokunma (temas) duyusuyla ilgili herhangi bir bozukluk.


prostate : n. Mesanenin altında ve sidik yolunun başlangıcında bulunan jenital sisteme ait bir bez, prostat (erkeklerde) prostata.


psychoanalysis : n. Bilinç altında bulunar ruh hayatının tahliliyle bilince çıkarılması ve hastalığın bu yolla ortadan kaldırılması, psikoanaliz (psişik durumun sistematik olarak ortaya konması).


spermatozoicide : n. Spermatozoidleri yok eden ilaç.