Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

wryneck nedir?

wryneck : n. Boyun tutukluğu, torticollis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biventral : a. İki karınlı, biventer.


clownism : n. Kişinin komik veya acayip hal ve hareketler göstermesi (Bazı histeri şekillerinde görülen acayip eğilip bükülmeler gibi).


cyclical syndrome : n. Menstruasyon öncesi meydana gelen semptomların tümüne birden verilen ortak ad.


enclavement : n. Doğum ağrıları esnasında, dar pelvis nedeniyle fetüsün ilerleyemeyecek şekilde sıkışması, fetüsün çakılması.


hydradenitis : n. Ter bezlerinin iltihabı.


hyperoxia : n. dokularda oksijen fazlalığı.


index : n. (pl. indicis). 1. İşaret (şahadet) parmağı; 2. Herhangi bir parçanın standard bir büyüklüğe oranını veren rakam; 3.İşaret.


maidism : n. See: Pellagra.


marihuana, marijuana : n. Esrar, "cannabis sativa"nın yaprakları (çok zehirlibir ot).


metoclopramide : n. Mide sedatifi, ağız yoluyla veya zerk şeklinde verilebilen bir antiemetik madde.


oodeocele : n. Tıkayıcı fıtık.


pachyblepharon : n. Göz kapağı kalınlaşması.


penicillipm : n. Bazı türlerinin kültüründen penisilin elde edilen bir mantar cinsi.


phonoreceptor : n. Sese karşı duyarlı hücre, ses uyarılarını alma yeteneği taşıyan ühcre, fonorezeptör.


photosynthesis : n. Klorofil maddelerin güneş tesiri altında karbonhidrat bileşimini meydana getirmeleri, karbon özümlemesi, fotosentez.


premature : a. 1. Vaktinden önce (erken) olan veya gelişen; 2. Erken doğan.


soluble : a. Eriyebilir.


spindle : n. İğ, iğ şeklinde (iğsi) cisim.


stype : n. Tampon.


syringotomy : n. Fistül ameliyatı, sirengotomi.