Bugün : 26 Temmuz 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

wryneck nedir?

wryneck : n. Boyun tutukluğu, torticollis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchiospasm : n. Bronşların, kasılma sonucu geçici olarak daralması, bronş spazmı.


cephalosporin : n. Kimyasal özellikleri penisilin'e benzeyen bir antibiyotik (Cephalosporium acremonium ve benzeri mantar türlerinden elde edilir).


chloruresis : n. İdrarla fazla miktarda klorid atılışı, aşırı klorür itrahı.


drive : n. Dürtü, içten gelen şiddetli uyarı.


dull : a. Perküsyonda matite veren.


echography : n. Yüksek frekanslı ses dalgalarındaki yansımanın grafi halinde tesbiti, farklı yoğunluklardaki dokulardan geçen ultrasonik dalgaların çizelge halinde gösterilmesi, ekografi.


glossology : n. Dil bilgisi, dilbilim, glosoloji


heteropyknotic : a. 1. Heteropiknoz ile ilgili; 2. Heteropiknoz gösteren.


hidropoiesis : a. 1. Ter oluşmasıyla ilgili; 2. Ter oluşmasını hızlandırıcı, terletici.


hypnosia : n. Uyku basması ve uyuşuklukla belirgin durum.


ionometer : n. Röntgen ışınlarının yoğunluğunu ölçme aleti, iyonometre.


keratopathy : n. Kornea'ya ait herhangi bir hastalık.


manganese : n. biochem. Mn sembolü ile bilinen, atom no: 25 ve atom ağırlığı: 54.94 olan kimyasal element, mangan, manganez.


neoplasia : n. Yeni doku oluşumu.


neurimotor : a. Motor (efferent) sinirler ilgili.


ophthalmotomy : n. Göz ameliyatı, oftalmotomi.


peritonize : v. Periton'la kapatmak, kesik yüzleri periton'la örtmek.


posterolateral : a. See: Postero-external.


scalenus : n. Skalen kası, kaburga kaldıran kas, musculus scalenus.


scintigram : n. İncelenen dokuda toplanan radyoaktif izotop'un çıkardığı gamma ışını taneciklerinin oluşturduğu görüntü, scan.