Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

wristdrop nedir?

wristdrop : n. Elde ekstensor kaslarının felci.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cobraism : n. Kobra zehirlenmesi.


dissolvent : a. Eritici, çözücü.


enterogastritis : n. Mide-barsak iltihabı, enterogastrit.


glossoplegia : n. See: glossolysis.


Hematoglobin, : n. See: Hemoglobin.


hypocatharsis : n. Hafif bir müshille barsak muhteviyatının boşaltılması.


hypovaria : n. see: hypo-ovaria


kinematics : n. Hareket bilimi, kinematik.


laryngorhinology : n. Gırtlak ve burun hastalıkları bilimi, larengorinoloji.


morphography : n. Canlılarda dış şekillerin tekamülünden bahseden eser, morfografi.


myelomatosis : n. Plazma hücresi miyelomu, miyelomatoz.


myopericarditis : n. Miyokard ile perikardın iltihabı, miyoperikardit.


necrophilia, necrophilism : n. Ölülerden (cesetlerden) hoşlanma veya onları seyretmekten zevk alma, cinsi arzusunu ölüler üzerinde tatmin etme, nekrofili.


oviform : a. See: Oval.


pleurovisceral : a. Plevra ve iç organlara ait.


polyphrasia : n. Marazi çok ve çabuk konuşma hali, polifrazi.


psychanopsia : n. Ruhi körlük, psikanopsi.


pyoid : a. 1. Cerahate ait; 2. Cerahat gibi, piyoid.


pyoperitoneum : n. Periton boşluğunda cerahat toplanması.


retrocession : n. Geri dönme, gerileme.