Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

wristdrop nedir?

wristdrop : n. Elde ekstensor kaslarının felci.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cytomorphology : n. vücut hücrelerin morfolojisi.


embrocation : n. 1. hasta ibr organı su veya yağla oğma; 2. Böyle kullanılan sıvı.


esthesioscopy : n.n. Duyusal sinirlerin çalışmasında dengesizlikle belirgin nevroz.


galvanism : n. Kimyasal kuvvetle meydana gelen elektrik, galvanik elektrikiyet, galvanizm.


hyperaphrodisia : n. Cinsel arzuların çok artması.


hypomanic : a. Hipomani gösteren kişi.


iatrogenic : n. Primer bir hastalığın tedavisi sırasında ortaya çıkan v bu tedaviye bağlı olarak gelişen sekonder bir rahatsızlık durumu.


implant : n. Tedavi maksadı ile cerrahi yöntemlerden yararlanılarak vücudun içine koyulan, sert madde (Bu madde ilaç, herhangi bir vücut maddesi veya başka bir maded olabilir).


macroerythroblast : n. See: Macroblast.


meningioma : n. Meninks tümörü, meninjiyom.


mesopneumon : n. Akciğere yapışan plevra kısmı.


mesorectum : n. rektum mezosu.


nauseous : a. 1. Mide bulandıran; 2. Tiksindirici; 3. Mide bulantısına ait.


pathy- : Suff. Normal dışı durum, hastalık anlamına sonek.


persona : n. Zihnin bilinçli (şuurlu) kısmı.


pigmented : a. Boyalı, pigmentli.


positive : a. 1. Kat'i; 2. Müspet, pozitif; 3. Bir madde, durum veya hastalığın mevcudiyetini gösteren.


pot : n. Kalp.


prescribe : v. 1. Tavsiye etmek vermek (ilaç v.s.); 2. Reçete yazmak.


rudimentary : a. Güdük kalmış, gelişmemiş, rüdimanter.