Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

wrist nedir?

wrist : n. Bilek, carpus.

wrist bone : Bilek kemiği.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catharsis : n. Psikolojide kişinin zihninden çıkan düşünceler, fikirler.


clotting : n. Pıhtılaşma.


curarization : n. Hastaya kürar vererek kaslarda ileri derecede gevşeme meydana getirme.


feacalith : n. Barsak kanalında oluşan, taş, barsak taşı.


fetoscope : n. Fetüs kalb seslrini dinlemede kullanılan alet, fetoskop.


galactacrasia : n. Anne sütünün yapı ve bileşim bakımından anormallik gösterişi.


submandibular : a. Altçene altında bulunan, mandibulaaltı.


hemospastic : a. Kan çekme (hemospazi) ile ilgili.


improvement : n. İyiye doğru gitme, düzelme.


inert : a. Atıl, faaliyetsiz, hareketsiz, tesirsiz.


intarcutaneous : a. Deri içi.


juvenile : a. 1. Gençlikte olan; 2. Gençliğe ait,jüvenil.


kleptomaniac : n. Kleptomani hastası.


labia : n. Dudaklar.


medullary : a. İliğe ait, medullaris.


melanonychia : n. Siyah tırnaklılık, tırnağın siyah olması hali.


ozochrotous : n.Cildi ağır kokan.


paracasein : n. biochem. Kazeinin pepsin ile kısmi sindirilmesinden elde edilen madde.


pillion : n. Muvakkat sun'i (takma) bacak.


postmenstrual : a. Adet sonu, adet sonrası.