Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

wrist nedir?

wrist : n. Bilek, carpus.

wrist bone : Bilek kemiği.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bisexuality : n. İki cinse karşı cinsel arzuya sahip olma, biseksüalite.


cherubism : n. Bebeklik çağında çene kemiklerinde başlayan kalınlaşma ve fibrosis sonucu yüzün alt kısmının büyümesi ile belirgin yüzde şekil bozukluğu (kalıtsaldır).


dextrase : n. biochem. Dekstrozu laktik aside çeviren bir enzim, dekstraz.


female : n. Dişi, kadın.


tenoreceptor : n. Kiriş içinde bulunan bir sinir reseptörü.


hepatism : n. 1. Herhangi bir karaciğer hastalığı; 2. Karaciğer hastalığının vücutta sebep olduğu genel bozukluk.


hypocholesterolemia : n. Kanda kolesterol miktarının ileri derecede azalışı.


intraperitoneal : a. Periton kesesi içinde bulunan.


lipogenous : a. 1. Yağ oluşmasıyla ilgili; 2. Yağ oluşmasına sebep olan, yağ yapan; 3. Yağ toplanmasına bağlı, yağlanmanın sebep olduğu.


lymphatolysis : n. Lenf dokusunun yokolması.


microbic : a. Mikroplu, mikroba ait, mikrobik.


molecule : n. Zerre, atom, molekül.


nosography : n. Hastalıkların bilimsel tanımı, nozografi.


oesophagostomum : n. Çeşitli türleri hayvan barsaklarında hastalığa sebep olan bir yuvarlak solucan cinsi.


oneirodynia : n. Kabus.


oneirogmus : n. Rüya ile birlikte meni (semen) nin akması.


oxonomeia : n. See: Acetonemia.


parenteral : a. Barsakların ilgisi olmadan, mesela derialtı, adaleiçi veya damariçi yolla, parenteral.


pathocrine : a. İç salgı bezine ait bozuklukla ilgili, endokrin bozukluğa ait.


phacomalacia : n. Yumuşak katarakt, fakomalasi.