Bugün : 23 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

wrist nedir?

wrist : n. Bilek, carpus.

wrist bone : Bilek kemiği.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondrotomy : n. Kıkırdak anatomisi (teşrihi), Kondrotomi.


circadien rhythm : n. 24 saatte bir tekrarlayan ritm.


cleptomania : n. See: Kleptomania.


coles : n. Erkek cinsiyet organı, kamış, penis.


craniometry : n. Kafataslarını ölçme bilimi.


cysto-urethrogram : n. İdrar kesesini ve uretrayı gösteren röntgen filmi.


ecchymosed : a. Ekimoz gösteren, ekimoz'lu.


hemidysergia : n. Vücudunbir yarısında, istemli hareketler esnasında kasların birbiriyle ilişkili çalışma düzeninin kayboluşu.


inguinoscrotal : a. Kasık ve skrotum'la ilgili.


intra-appendicular : a. Apendiks içi, apendiks içinde.


mala : n. (pl. malae). 1. Yanak; 2. Elmacık kemiği.


metacarpus : n. El tarağı, metakarp.


mycocide : n. Mantarları öldürücü ilaç, mikosid


parenchyma : n. Organların özel dokusu, parenkima.


periconchal : a. Konkayı saran.


piarachnoid : n. Pia mater ve araknoid zarı (beyin ve omurilik zarları).


posteroanterior : n. Arka-ön istikamette, arkadan öne uzanan.


scrotectomy : n. Skrotumu kısmen kesip çıkarma ameliyatı.


stercoroma : n. Rektumda tümörsü dışkı kitlesi.


sustentation : n. Besleme, kuvvet verme.