Bugün : 25 Nisan 2017, Salı

Favorilere Ekle!

wrist nedir?

wrist : n. Bilek, carpus.

wrist bone : Bilek kemiği.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebration : n. Beyin faaliyeti, beynin işlemesi, düşünüş.


colpohysterectomy : n. Uterus'un vagina yoluyla çıkarılması, vaginal histerektomi.


dietetics : n. Diyet ihtisası.


dissoluble : a. Erir, çözülür.


dysautonomia : n.Otonom sinir sisteminin düzensiz çalışması ile belirgin kalıtsal hastalık (İstemli hareketlerde düzensizlik, zaman zaman konvülziyonlar ve efeksiyonlara eğilim görülür).


dysneuria : n. Sinir sisteminin çalışmasında bozukluk.


fremitus : n. Ancak palpasyonla hissedilebilen titreme.


funduscopy : n. Göz fundusu'nun funduskop aracılığıyla incelenmesi, göz dibi muayenesi, funduskopi.


gastrocoloptosis : n. Mide ve kolon düşüklüğü, mide ve kolon'un normal yerine oranla aşağıya sarkması hali.


globule : n. 1. Kürecik, yuvarcık, 2. Küçük damla, kan zerresi.


haustra : n. pl. Haustrum7un çoğulu.


leptomeninx : n. (pl. leptomeninges). Leptomeninks, beyin zarları (Piamater ve araknoid).


lymphadenography : n. Lenf düğümünün, radyo-opak madde enjeksiyonunu takiben röntgen ışınları aracılığıyla filminin alınması, lenfadenografi.


oncometry : n. Herhangi bir organ hacmının onkometre aracılığıyla ölçülmesi, onkometri.


ophthalmoxerosis : n. See: Xerophthalmia.


passion : n. 1. Kuvvetli his (heyecan, hırs, v.s.); 2. Acı, ağrı, ıstırap; 3. Merak, delilik.


perigangliitis : n. Gangliyon çevresi iltihabı.


postcommissure : n. Beynin arka birleşeği.


postpubescence : n. Buluğ sonrası devre, ergenlik sorası dönem.


prescription : n. Reçete.