Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

wrist nedir?

wrist : n. Bilek, carpus.

wrist bone : Bilek kemiği.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

Buret : n. See: Burette.


carcinosis : n. 1. Kanser çıbanı çıkarma; 2. Kanser hastalığı, kanserin vücutta yayılması.


celliform : a. Hücre şeklinde, hücreye benzeyen.


chinchona : n. Kinin elde edilen bir bitki kabuğu.


dimenszion : n. Herhangi bir organ veya oluşumun ölçümünde esas unsurları teşkil eden uzunluk, genişlik, derinlik gibi değerlerden her biri, boyut, dimensiyon.


dorsoanterior : a. Rahim içindeki fetüs sırtının önde olduğunu belirtmede kullanılan terim.


ectasia, ectasis, ectasy : n. Ektazi, genişleme (mesela bronşektazi).


eiloid : a. Halka veya kangal şeklinde.


electroencephalography : n. Beynin muhtelif alanları arasındaki elektrik potansiyel farklarının kaydı ile uğraşan bilim dalı, elektroensifalografi.


enterotoşin : n. biochem. Stafilokoklarda bulunan bir zehir olup, ishal ve kusma yapar.


ergotamine : n. Migren tedavisinde kullanılan bir ergot alkaloidi.


fibromatogenic : a. Fibrom meydana getiren, fibromatojen.


frotteur : n. 1.Ovucu, ovma şeklinde masaj yapan kimse; 2. Sürtünme yoluyla cinsel haz alan kimse.


gastricism : n. Mide bozukluğu.


lake : n. & v. 1. Mora çalan koyu kızıl boya; 2. Eritrositlerden hemoglobini ayırmak.


hemopttysic : a. 1. Hemoptiz ile ilgili; 2. Hemoptiz gösteren, hemoptiz ile belirgin.


hybridize : v. Melez olarak yetiştirmek.


mammotropin : n. Memeyi uyartan ön hipofiz hormonu.


mediastinography : n. Mediastinum'un röntgen ışınları aracılığıyla filminin alınması;


myelogone : n. Miyeloid seriden ilkel hücre, miyelogon.