Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

wrinkle nedir?

wrinkle : n. Alın buruşuğu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chylemia : n. Kanda kilüs bulunuşu, kilüs'ün kana geçişi.


cochlea : n. Kulak salyangozu, kulağın iç tarafındaki helisel oyuk, koklea.


colpodesmorrhaphy : n. Vaginal sfinkter'in dikilmesi, yırtılmış vaginal sfinkter'in ameliyatla normal hale getirilmesi.


derangement : n. Bozukluk, intizamsızlık.


dialyzer : n. 1. Diyaliz için kullanılan alet; 2. Diyaliz'de kullanılan zar, diyaliz membranı.


empiricism : n. Bilimsiz tecrübeye dayanan hekimlik.


extramural : Bir organ veya damarın çeperi dışında kalan.


physiologist : n. Fizyoloji bilgini, fizyolog.


guanoxan sulphate : n. Antihipertansif, tansiyon düürücü.


hyperkeratinization : n. Epidermis'te kalınlaşmaya uzanmak üzere aşırı keratin oluşması.


hyperoxia : n. dokularda oksijen fazlalığı.


hypnotist : n. Telkinle uyutan kişi, hipnotizma uzmanı.


infra-axillary : a. Koltukaltı.


karyomitosis : n. See: Mitosis.


laugh : h. gülme, gülüş.


myelinopathy : n. Beynin ak maddesinin veya omuriliğin dejenerasyonu, miyelopati.


neutrophilia : n. Kada nötrofil lökositlerin çoğalması hali, nötrofili.


oligoleukocythemia : n. Kanda lökosit sayısının ileri derecede azalışı, oligolökositemi.


oophorectomize : v. Yumurtalıkları ameliyatla çıkarmak.


patau's syndrome : n. Otozomal trisomi.