Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

wound nedir?

wound : n.&v. 1. Yara, vulnus; 2. Yaralamak.

Bite wound : Isırık yarası;


Contused wound : Ezik yarası;


Frost bite wound : Donma yarası;


Gunshot wound : Kurşun yarası;


Incised wound : Kesik yarası;


Lacerated wound : Yırtık (yaralama) yarası;


Open wound : Açık yara;


Operation wound : Ameliyat yarası;


Penetrating wound : Nafiz yara;


Puncture wound : Ponksiyon yarası, delinme yarası;


Subcutaneous wound : Derialtı yarası.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canalis : n. See: Canal.


circular : a. Dairesel dairevi circularis.


crusted : a. Kabuk bağlanmış.


crystallization : n. Kristallerin luşumu, kristalleşme.


curium : n. biochem. Cm sembolü ile bilinen, atom no:96 ve atom ağırlığı: 245 olan kimyasal element (uranyum ve plütonyumun bombardımanından elde edilmiştir).


encarditis : n. See: Endocarditis.


estrus : n. Hayvanların gerek kızgınlık devresinde, gerekse bu devreden önce ve sonra görülen menstrüasyonla ilgili histolojik ve fonksiyonel olaylar, kızışma devresi, östrus.


granule : n. Tanecik, granül, granulum.


insular : a. Adacıklar halinde olan.


kaligenous : a. Potas yapan, potas meydana getiren, kalijen.


meronecrosis : n. Belli bir bölgede hücreleri hayatiyetini kaybetmesi, sınırlı hücre nekrozu, meronekroz.


mesomorh : n. Mezomorfi gösteren kişi


odontoparallaxis : n. Diş intizamsızlığı.


odontotoxia : n. Dişlerdeki intizamsızlık, odontotoksi.


omphalophlebitis : n. Göbek venlerinin iltihabı, omfaloflebit.


oscillogram : n. Osilografi yoluyla elde edilen, titreşimleri gösteren çizelge, osilogram.


paralyzant : a.&n. 1. Felç yapan; 2. Felç meydana getiren ilaç, paralizan.


phytophagy : n. Bitki yeme, bitkilerle beslenme,fitofaji.


plasmin : n. Bir fibrinolizin, plazmin.


ptyalectasis : n. 1. Salyakanalı genişlemesi; 2. Salya kanalını genişletme ameliyesi.