Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

wound nedir?

wound : n.&v. 1. Yara, vulnus; 2. Yaralamak.

Bite wound : Isırık yarası;


Contused wound : Ezik yarası;


Frost bite wound : Donma yarası;


Gunshot wound : Kurşun yarası;


Incised wound : Kesik yarası;


Lacerated wound : Yırtık (yaralama) yarası;


Open wound : Açık yara;


Operation wound : Ameliyat yarası;


Penetrating wound : Nafiz yara;


Puncture wound : Ponksiyon yarası, delinme yarası;


Subcutaneous wound : Derialtı yarası.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastophthoria : n. Kurşun, arsenik, alkol zehirlenmeleri ve sifiliz sonucunda tohum hücrelerinin bozulması.


conic : a. Mahruti, konik, conicus.


eccyesis : n. Dış gebelik.


electronic : a. Elektronlara ait, elektronlu, elektronik.


eosinophil : n. a) Eosine karşı eğilimi olan, eosinle boyanma eğilimi gösteren hücreler. b) Bir çeşit akyuvar.


hemospermia : n. See: Hematospermia.


hyposecretion : n. Salgı azalması.


iatrotechnics : n. tedavi prensiplerinin pratiğe uyg3ulanması.


impotence : n. Cinsel iktidarsızlık, impotensiya.


myalgia : n. Belli başlı bir bozukluk görüleksizin duyulan kas ağrısı, miyalji.


myelitic : a. 1. Omurilik iltihabı ile ilgili, 2. Kemik iliği iltihabı ile ilgili.


nest : n. Aynı unsurlardan oluşan küme, özellikle bulunduğu dokuya yabancı hürcelerin oluşturudğ küçük küme.


ortho- : pref. Benzen halkasının bazı türevlerine ait.


panniculus : n. (pl. panniculi). Yağ kıtığı tabakası (Derialtı yağ dokusu), panikül.


poliomyelitis : n. Omurilik boz cevherinin iltihabı, daha ziyade çocuklarda görülen ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, bulantı, kusma ile aniden başlayıp ağır şekillerinde kaslarda atrofi ve felce uzanan virütik hastalık, çocuk felci, polyomiyelit.


polypeptide : n. biochem. İki veya daha fazla aminoasit ihtiva eden bileşik madde, polipeptid.


radiologic : n. Radyoloji ile ilgili


reinnervation : n. Bir organın o civardan geçen başka bir sinirin dikilmesi ile sinirlendirilmesi.


scleroskeleton : n. Kemik iskelette bağlar, asyalar ve kirişlerin kemikleşmesinden ileri gelen kısım.


somatization : n. Zihni hadiseleri organik belirtiler şeklinde hissetme.