Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

wound nedir?

wound : n.&v. 1. Yara, vulnus; 2. Yaralamak.

Bite wound : Isırık yarası;


Contused wound : Ezik yarası;


Frost bite wound : Donma yarası;


Gunshot wound : Kurşun yarası;


Incised wound : Kesik yarası;


Lacerated wound : Yırtık (yaralama) yarası;


Open wound : Açık yara;


Operation wound : Ameliyat yarası;


Penetrating wound : Nafiz yara;


Puncture wound : Ponksiyon yarası, delinme yarası;


Subcutaneous wound : Derialtı yarası.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastocyst : n. Blastula safhasını izleyen gelişim devresindeki gebelik ürünü (dşıtan trofoblast adı verilen ince bir tabaka ile çevrilmiş olup ortada gıda maddelerinden zengin sıvı ile dolu bir boşluk ve bir tarafta ileride embryo'yu meydna getirecek hücre kümesinden oluşur).


blepharosynechia : n. Alt ve üst göz kapaklarının birbirine yapışması.


calcipexis : n. Vücut dokularında fazla miktarda kalsiyum tutulması.


ecchymosed : a. Ekimoz gösteren, ekimoz'lu.


eccrinology : n. Salgı ve salgı bezleri bilgisi, ekrinoloji.


electronegative : a. Menfi (negatif) elektrikli


farcy : n. At cinsinden hayvanlara mahsus nezle gibi, fakat çok tehlikeli bir hastalık, ruam.


hepatogenic : a. Karaciğerden hasıl olan, karaciğerde meydana gelen, hepatojenik.


hygeiolatry : n. 1. Kişinin sıhhatiyle aşırı ilgilenmesi, sağlığına aşırı dikkat gösterme hali; 2. Sağlık kurallarına bağlılık gösterme, hiyjen prensiplerine dikkatle uyma eğilimi.


hymenal : a. himene ait, hymenalis.


idiotism : n. Budala oluş hali, budalalık.


landmarks : n. bir organ üzerindeki tümsek, oluk çizgi vb. belirgin oluşumlar (Bu oluşumlar daha derindeki kısımları belirlemekte veya organ üzerinde ölçüm almakta önem kazanırlar).


lymphoblast : n. İlkel lenf hücresi, lenfoblast.


neurasthenic : a. 1. Nevrasteni ile ilgili, nevrasteni'ye bağlı; 2. Nevrasteni gösteren kişi.


orchi(o)- : pref. See: Testis.


paracolitis : n. Kolon serozasının iltihabı, parakolit.


polycythemia : n. Deveran eden kanda eritrosit çoğalması, polisitemi.


rem : n. Bir röntgen ışınım birimi.


retropleural : n. Plevra arkasında.


sacrouterine : a. Sakrum ve uterus7a ait.