Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

woulfe's bottle nedir?

woulfe's bottle : n. Gazların yıkınması için kullanılan özel bir aygıt.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bisilicate : n. biochem. Bisilikat.


bronchigenic : a. Bronş'tan doğan, bronş'tan gelişen.


cartilage : n. Kıkırdak, cartilago.


ectoplasm : n. Ektoplazma, dış plazma.


hemicardia : n. Yarım kalb ağrısı.


histozyme : n. biochem. Doku fermantasyonuna sebebiyet veren bir enzim.


homunculus : n. Asimetri veya şekil bozklu olmayan cüce.


hyperalbuminemia : n. Kanda albümin miktarının aşırı artışı.


neurodynia : n. Sinir ağrısı.


odontinoid : n. 1. Dişe benzeyen; 2. Diş tümörü.


phagocytose : v. Bakterileri ve diğer yabancı maddeleri yoketmek.


pneoscope : n. See: Pneomograph.


portal : a. 1. Kapıya ait (karaciğredeki9, barsaklardan karaciğere kanı nakleden büyük damara ait; 2. Girilecek yer, medhal.


post cibum : a. See: Postcibal.


presentation : n. 1. Prezantasyon: Doğumda ceninin belrili durmu; 2.İdrak gücü.


psora : n. 1. Uyuz; 2. See: Psoriasis.


rhinostegnosis : n. Burun tıkanması.


senseless : a. 1. Hissiz, duygusuz; 2. Baygın.


spectroscopy : n. Işın tahlili bahsi, spektroskopi.


tabetic : a. 1. Eritici, ileri derecede zayıflatıcı; 2. Tabes dorsalis'le ilgil; 3. Tabes dorsalis gösteren, tabes dorsalis'li.