Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

woulfe's bottle nedir?

woulfe's bottle : n. Gazların yıkınması için kullanılan özel bir aygıt.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chalcosis : n. 1. Solunum yoluyla giren taş zerreciklerinin akciğerlerde birikimi sonucu oluşan hastalık (Taş yontan işçilerde görülen pnömokonyoz şekli).


choroidea : n. Gözün retina ile sklera arasında kalan damardan zengin orta tabakası, gözün damar tabakası, koroidea.


diaminodiphenyl sulphone : n. İnatçı malaria vakalarında ve lepra'da kullanılan sentetik bir ilaç.


endostosis : n. Kıkırdak hücreleri arasındaki kemikleşme, endostoz.


erythematous : a. Eritemli.


glutethimide : n. Orta etki süresine sahip olan hipnotik.


hemocytopoiesis : n. Kan hücrelerinin oluşumu.


inactive : a. Gayrifaal, hareketsiz, etkisiz.


insecticide : n. Haşaratı öldürmek için kullanılan ilaç, haşarat öldürücü faktör, insektisid.


lip-reading : n. Başkalarının dudak hareketlerinden sağırların söylenen sözü anlamaları.


lymphadenosis : n. Lenf dokusu çoğalmaıs ile ileri gelen lenf kansızlığı.


medicable : a. Tedavisi mümkün, tedavi edilir.


meningovascular : a. Beyin zarlarına ve beynin kan damararına ait olan, bu oluşumları birlikte ilgilendiren.


paratenon : n. Bir kirişin bulunduğu boşluğun etrafındaki gevşek bağ dokusu.


prototoxoid : n. Antijen özelliğini muhafaza etmesine rağmen toksik etkisi bulunmayan ve antitoksinle toksin'e oranla daha kuvvetle birleşme eğilmi gösteren madde, prototoksoid.


rachis, rhachis : n. Bekleği, omurga.


skiameter : n. Röntgen ışınlarının yoğunluğunu ölçme aleti.


staining : n. Boyama, doku hücrelerini veya bakterileri özel boya ile renklendirme.


sudamina : n. Ter lekesi, isilik.


tonsilla : n. (pl. tonsillae). See: Tosil.