Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

worm nedir?

worm : n. 1. Kurt, solucan, parazit; 2. (pl.) Barsak solucanı hastalığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchitis : n. Bronş mukozasının iltihabı, bronşit.


cissa : n. Normalde arzulanmayan veya yenmeyecek şeyleri yeme arzusu gösterme, aşerme.


corediastasis : n. Gözbebeğinin genişlemesi, genişlemiş gözbebeği.


cyanemia : n. Kanın, oksijen azlığı sebebiyl mavimsi-mor renkte oluşu.


deontology : n. Vazifeler bilgisi, ahlak ilmi.


dermatomegaly : n. Vücut derisinin yer yer kıvrımlar yapıp sarkacak derecede fazla oluşuyla belirgin doğuştan mevcut deri anomalisi.


frusemide : n. Kısa zamanda etkili bir diürez sağlayan, potasyum kaybına sebep olmayna bir diüretik.


subdermal : a. Derialtı, deri altında bulunan derialtınaait.


inflator : n. Herhangi bir vücut veya organ boşluğuna hava (gaz) vermede kullanılan aygıt.


isosthenuria : n. İdrarın, günlük sıvı girişindeki değişikliklerden etkilenmeksizin devamlı olarak aynı özgül ağırılkta çıkışı.


lithotresis : n. Taşı delme ameliyesi.


lymphangiosarcoma : n. Yapısında hem lenfanjiyom hem sarkom odakları gösteren tümör, lenfanjiyosarkom.


necrophobia : n. 1. Ölüm veya ölüden korkam veya nefret etme; 2. Ölüm korkusu, nekrofobi.


nephrotomy : n. taş çıkarmak için böbrek ameliyatı, nefrotomi.


phlegmon : n. Had, ilerleyici ve cerahatlanmaya doğru iden yaygın bağ dokusu iltihabı, flegmon, selülit, phlegmona.


pincers : n. 1. Sıkıca kavrayıp çekmeğe mahsus alet, kerpeten; 2. Hayvanın avını kıstırmağa yarayan pençesi, bu amaca yönelki ayak organı.


piss : v.&n. 1.İşemek; 2. İdrar.


pituita : n. Balgam, sümük.


polyatomic : n. Birçok atomlardan oluşmuş.


polytrophi : n. See: Overnutrition.