Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

worm nedir?

worm : n. 1. Kurt, solucan, parazit; 2. (pl.) Barsak solucanı hastalığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cenotophobia : n. yenilik korkusu, yeni şeylerden, yeni fikirlerden aşırı ürkme.


cystdoceliotomy : n. Karın duvarından yapılan kesit aracılığıyla mesaneyi açma.


cytomegalovirus : n. Herpes simpleş ile aynı grupa dahil olan viruslar.


enterogastrone : n. biochem. Mide salgısını durduran ve duodenumda husule gelen bir hormon.


eustachian : n. XVI. yüzyılın eustachius isminde İtalyan kulak doktoru nazariyesi mensubu.


ganglioform : a. Ganglion şeklinde, ganglion7a benzer biçimde.


grind : n. Öğütme, ezme.


insatiable : a. Doymaz, tatmin olmaz, yatışmaz.


ischiac : n. See: ischiatic.


metaphase : n. Mitoz'un ikinci devresi, mitoz şeklinde seyreden hücre bölünmesinde profaz'ı izleyen devre, metafaz.


oligosialia : n. Salya salgısının patolojik olarak çoğalması.


ophthalmometer : n. Gözün kırılma (refraction) derecesini 8gücünü) ölçen alet, oftalmometre.


opponens : n. Karşı kas, musculus opponens.


oxyuris : n. Barsakalrda bulunan ince ve 1-3 santim uzunluğunda parazit, oksiyür.


palpebration : n.Göz kırpma.


pancreatitis : n. Pankreas iltihabı, pankreatit.


parapoplexy : n. Hafif beyin kanaması.


perivesical : a. Mesaneyi sarana.


phoresis : n. Elektrik akımı tesiriyle iyonların dokulara girmesi.


phosphocreatinase : n. Fosfokreatin'i kretain ve fosforik asit'e parçalayan enzim, fosfokreatinaz.