Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

worm nedir?

worm : n. 1. Kurt, solucan, parazit; 2. (pl.) Barsak solucanı hastalığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cacogeusia : n. Hoşa gitmeyen tat, tiksinti yaratan tat.


crypt. : n. 1. Kese şeklinde küçük kör boşluk, küçük kör kese, kript (ağzı dışarıya açılır), 2. Bez'de salgı yapan hücrelerin çevrelediği küçük boşluklardan her biri, bez boşluğu.


cuticularization : n. Sıyrılmış deri kısmı veya yara üzeirnin epidermis'le örtülmesi.


dictyoma : n. Kirpiksi cisim (korpus siliyare)'den gelişen bir tümör.


effervesce : n. Köpürmek, eridiği zaman küçük gaz kabarcıkları çıkarmak.


enterocrinin : n. biochem. İnce barsak guddelerini uyaran bir hormon.


fundic : a.See: Fundal.


hepatocystic : a. Karaciğer ve safra kesesine ait.


hydropneumoperitoneum : n. Periton boşluğunda sıvı ve gaz toplanması.


karyopyknosis : n. Hücre çekirdeğinin, suyunu kaybederek büzüşmesi (Karyopiknoz gösteren hücre çekirdeğinde suyunu kaybediş sonucu çekirdeğin şekli bozulur, keza kromatin kitlesi koyulaşır).


mechanism : n. 1. Belli birişin başarılmasını temin eden yol, usul, teknik, mekanizma; 2. Belli bir iş gören makinada bu işi gerçekleştiren tertibat, makina düzeni.


nomography : n. Bir çok değişken arasındaik ilgileri bir arada göstermeki çin kullanılan grafik usülü, nomografi.


paresis : n. 1. Kısmi (hafif) felç, parezi; 2. Motor zayıflık; 3. Sifiliz'in ileri devresinde beyin hasarına bağlı olarak gelişen yaygın felç. See: Dementia paralytica.


pelada : n. see: Alopecia aresta.


percolation : n. 1. Süzme; 2. Süzülme; 3. Filtredeng eçirme veya geçme.


poisonous : a. Zehirli, toksik.


poradenitis : n. Apsecikler oluşumu ile belrili bir kalça bezi hastalığı, poradenti.


predisposition : n. İstidat, meyil (özellikle hasatlık).


priapism : n. 1.Şehvet düşkünlüğü; 2. Penisin cinsel zevkbulunmaksızındevamlı ereksiyonu, priapizm.


rabbeting : n. Çentikler gösteren kırık kemik uçlarının birbiri içine girmesi.