Bugün : 21 Ocak 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

wordblindness nedir?

wordblindness : n. See:Alexia.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

conceptus : n. Gebelik mahsülü, döllenmeyi takiben uterus içinde gelişen embriyo ve fetüs.


elastose : n. biochem. Elastin maddesinin fermentlerle muamelesinden elde edilen bir albümoz.


fulmination : n.Aniden şiddetle oluşma, birden alevlenme (hastalık hakkında), patlama, açılma (ülser hakkında).


hydrocephalic : a. Hidrosefaliye ait.


leukocytoma : n. Tümörsü lökosit kitlesi


metachromasia : n. Metokromazi.


myxoblastoma : n. Miksom ve mikrosarkomu içine alan müköz bağ dokusu hücresi tümörü.


neuroglial : a. Sinir sistemi destek dokusu (nöroglia) ile ilgi.i


oxyurifuge : n. See: oxyuricide.


paraesthesia : n. Herhangi bir duyusal anomali.


parallergic : a. 1. Parallerji ile ilgili; 2. Parallerji gösteren.


pneumonopathy : n. Akciğer hastalığı.


polymyoclonus : n. 1. Çok küçük kas titreşimi; 2. See: Polyclonia.


prehemiplegic : a. Hemiplejiden önce olan.


ray : n. 1. Şua, ışın, bir merkezden yayılan ışık hattı; 2.Radyoaktif.


retromastoid : a. Mastoid çıkıntısı ardı.


splenitis : n. Dalak iltihabı, splenit.


spondylolisthesis : n. Omur kayması.


stasimorphy : n. Herhagni bir vücut bölümü veya organda normalg elişimin durması nedeniyle meydana gelen şekil bozukluğu, stazimorfi.


stem : v. Akmasını menetmek.