Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

wordblindness nedir?

wordblindness : n. See:Alexia.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiodiosis : n. Mide'nin cardia kısmını genişletme, bu amaçla yapılan ameliyat.


cardiophone : n. Hastanın göğüs kafesine yapıştırılan hassas mikrofon aracılığı ile kalb seslerine ait işitilebilir ve görülebilir sinyallerin alınması.


cholecystopexy : n. Safra kesesinin dikişle karın duvarına tesbit edilmesi.


coredialysis : n. İris dış kenarının, genellikle travmaya bağlı olarak tutunmuş olduğu kirpiksi cisimden ayrılması.


dysoxidizable : a. biochem. Kolaylıkla asitleşemeyen.


physic : n. 1. Tıp, hekimlik; 2. Dahilden verilne ilaç; 3. Müshil; 4. (pl.) Fizik.


hypnotherapy : n. Hipnotizma ile yapılan tedavi, uyutarak tedavi etme.


leukoplakia : n. Dil, yanak mukozası, dişeti veya serviks üzerinde hafif yüksek beyaz lekeler şeklinde kendini gösteren lezyon, lökoplaki (Çok katlı yassı epiteli keratinizasyonu sonucu oluşur ve prekanseröz kabul edilir).


lippitude : n. 1. Göz sulanması; 2. Göz ağrısı.


lithuria : n. İdrarda asit üriğin ve üratların fazlalığı, litüri.


nymphitis : n. "Nympha" iltihabı, nemfit.


pantophobia : n. See: panophobia.


peridiverticulitis : n. Barsak divertikülü çevresinin iltihabı.


plastid : n. Vücudun herhangi bir yapı taşı veya hücresi.


poikilothermal : a. See: Poikilothermic


prodromal : a. İlk araza ai.


pronormoblast : n. Eritroblastın ilkel hücresi.


prostrate : a. Bitkin, tükenmiş, ileri deercede halsiz.


pseudocholin steras : n. Kan plazmasında ve sinir dokusu dışında kalan bütün dokularda mevcut olan v kalıtsal olarak nitelenen bir enzim.


salpingolysis : n. Tubalardaki yapışıklıkların cerrahi olarak giderilmesi.