Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

wordblindness nedir?

wordblindness : n. See:Alexia.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

detachment : n. Ayrılma, bir oluşumun oturduğu veya yapıştığı yüzeyden ayrılması.


ectosphenoid : n. Üçüncü kama biçim kemiği.


habituation : n. İtiyat, alışkanlık, huy edinme.


hedonia : n. Aşırı neşe hali, aşırı neşe ve haz gösterme.


homohemotherapy : n. Aynı türe mensup kimseler arasında kan nakli, bir kimseye diğer bir kimseden alınan kan veya plazma verme suretiyle yapılan tedavi.


hydrogymnastic : a. Sualtı idmanına ait.


imbecile : a. Geri zekalı, aptal.


indiference : n. 1.Belli bir yöne eğilim göstermeme hali, yansızlık; 2. Hissizlik, duygusuzluk, kayıtsızlık.


intracartilaginous : a. Kıkırdakiçi.


isotonia : n. 1. Farklı iki eriyiğin ozmotik basınçlarının birbirinin aynı oluşu; 2. Aynı tonüs'e sahip olma hali, iki şeyin tonüslerinin eşit oluşu.


legumen : n. Baklagillerde bulunan bir çeşit protein.


mastopathy : n. Göğüs hastalığı veya ağrısı, mastopati.


medico : pref. Tıp. tıbbi anlamlarına önek.


multiform : a. Çok şekilli, muhtelf şekilde.


odontocnesis : n. Dişeti kaşıntısı.


oophorotomy : n. Yumurtalığı yarma ameliyatı.


presternum : n. See:Manubrium.


sarcolysis : n. Yumuşak dokuların ayrılıp dağılmaları, sarkoliz.


solar : a. 1. Güneşe ait; 2. Güneşe benzeyen, solaris.


squamate : a. 1. Pullu, pullarla örtülü; 2. Dökülücü hücrelerle örtülü.