Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

wood's glass nedir?

wood's glass : n. Mantar hastalıklarının ortaya çıkarılmasına yarayan özel bir cam.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cinchonism : n. Kininizm.


coagulase : n. Kanda pıhtı oluşmasını kolaylaştıran enzim, özellikle patojen stafilokoklar tarafından salgılanan kanın pıhtılaşmasınasebep olan bir enzim.


coliuria : n. İdrarda Escherichia coli bulunuşu.


commensal : a. Tam parazit olmayarak başkasından veya başkası üzerinde veya başkası ile beraber beslenen.


cryopathy : n. Aşırı soğuğa maruz kalış nedeniyle meydana gelen harabiyet ve incinme.


ductless : a. Atıcı kanalı olmayan (endokrin bezler gibi).


enterospasm : n. Barsak koliği.


fractional : a. biochem. Cüzi, kesri,


hammer : n. See: Malleus.


heparinize : v. Kanın pıhtılaşmasını önleme veya pıhtıyı çözme amacıyla heparin enjekte etmek, heparin'le tedavi etmek.


hydrocarbon : n. biochem. Karbon ve hidrojen eriyiği, hidrokarbon.


hypermature : a. Olgunluk devresini geçirmiş.


hypoperistalsis : n. Peristaltik hareketlerin ileri derecede azalması, mide ve barsak hareetlerinin anormal şekilde yavaşlaması.


impairment : n. Bozulma, noksan, bozukluk.


intrapolar : a. İki kutup arasındaki boşlukta bulunan.


lithophone : n. Mesanedeki taşı muayeneye yarayan alet.


mesoderm : n. Ektoderm ile endoderm arasarasında gelişen orta tabaka hücreleri, mezoderm


neurofibromatosis : n. Sinirlerin mültipl fibromu, nörofibromatoz (Recklingausen hastalığı).


overproduction : n. Normal miktarın üstünde oluşma (Normalin üstünde salgı meydana gelişi gibi).


phosphuret : a. biochem. Bileşiminde fosfor bulunan.