Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

wood's glass nedir?

wood's glass : n. Mantar hastalıklarının ortaya çıkarılmasına yarayan özel bir cam.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cache : n. Işınlamada, radyoaktif maddenin, içine konulduğu kurşundan, tepesi açık, koni şeklinde muhafaza.


capitulum : n. Kemik başı, başcık.


concept : n. kavram, fikir,g örüş, telakki.


cranioclasia : n. Ölü fetüs'te doğumu kolaylaştırmak amacıyla, kranioklast ile fetüs başını ezip dışarı çekme, karinoklazi (ölü fetüs başının delinmesini takiben uygulana müdahale).


defervescerice : n. Ateşin iniş safhası.


ecouteurism : n. Şehevi söz ve hikayelerin kişide cinsel uyarıya sebep olması, bu çeşit söz ve hikayelerden insel zevk alma.


erethitic : a. see: erethismic.


fomite : n.Enfeksiyonla teması olan ve enfeksiyon nakletme özelliği gösteren herhangi bir cisim.


gyrate : v. & a. 1. Dönmek, bir eksen etrafında daire şekilnde devretmek; 2. Halka veya helezon şeklinde bükülmüş.


insula : n. (pl. insulae). Insula, adacık.


intra-atrial : a. Kalb kulakçığı (atrium) içi, kalb kulakçığı içinde.


keloplasty : n. Bir yara izini kaybetmek için yapılan plastik ameliyat, keloplasti.


leukosarcoma : n. Beyaz sarkom.


morbidity : n. 1. Hastalık hali; 2. Hastalığa yakalananların sayısı, hastalık nispeti, morbidite.


myelophthisic : a. 1. Miyelofiitiz gösteren, miyelofitiz'le belirgin; 2. Miyelofitiz'in sebep olduğu, miyelofitiz'e bağlı, miyelofitizik.


osteonosus : n. Kemik hasatlığı.


perilobar : a. Lob çevresinde, lob'u çevreleyen.


pix : n. Zift.


pudendagra : n. Kadın dış cinsiyet organlarında hissedilen ağrı, vulva ağrısı.


ryan virus : n. Hartmanella türüne mensup olan bir amip olarak tanımlanır.