Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

wood's glass nedir?

wood's glass : n. Mantar hastalıklarının ortaya çıkarılmasına yarayan özel bir cam.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastocytoma : n. Farklılaşmamış embriyoner hücre (blastosit) lerden oluşan tümör, blastositom.


Bronchodilatör : n. Bronşları genişleten madde.


chondroma : n. Kıkırdaktan başlangcını alan ur, kondrom.


critical : n. 1. Hastalık nöbetiyle ilgili, kriz'le ilgili; 2. Tehlikeli; 3. Yaş dönümü ile ilgili, menopoz devresine ait.


gastrosuccorrhea : n. Mide suyunun devamlı salgılanması.


glandula : n. (pl. glandula).


uviolize : v. Ultraviyole ışınlarına maruz bırakmak.


graphorrhea : n. Anlamsız kelime ve cümleciklerle dolu yazı yazma.


hydrotypanum : n. Timpan boşluğunda sulu sıvı birikmesi.


ischiofemoral : a. İskiyum ve femura ait.


lithophone : n. Mesanedeki taşı muayeneye yarayan alet.


maltodextrin : n. biochem. Maltoza çevrilebilen bir dekstrin.


migrainoid : a. Migren'i andıran, migren'e benzeyen.


oligosialia : n. Salya salgısının patolojik olarak çoğalması.


ozonic ether : n. Hidrojen peroksidin eter içindeki çözeltisi.


phallus : n. See: Penis.


hrenicotomy : n. Frenik sinirini kesme ameliyesi, diyafram sinirinin kesilmesi, frenikotomi.


plexectomy : n. Pleksus'un ameliyatla çıkarılması.


praxis : n. Herhangi bir iş veya hareketi yapma, uygulama.


psycholepsy : n. Asabi veya histerik kimselerde görülen dalgınlık, hezeyan ve geçici körlük krizleri psikolepsi.