Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

womb nedir?

womb : n. Rahim, uterus.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cellulitis : n. Bağ dokusunun, özellikle gevşek yapıdaki derialtı dokusunun yaygın iltihabı durumu.


chthonophagia : n. Toprak, kil veya çamur yeme.


condenser : n. 1. Buhar, gaz veya sıvı haldeki maddeyi sıkıştıran makina; 3. Elektrik kondansatörü; 3. Işık kaynağından gelen ışınları belli bir noktada toplayan mercek, özellikle mikroskopun teksif merceği.


epoophorectomy : n. "Epoophoron"un ameliyatla çıkarılması.


forcipate : a. Pensbiçim, forseps şeklinde.


lactogenic : a. Süt salgısını uyaran.


hemodromometry : n. Kan akımı hızının,hemodromometre aracılığıyla ölçülmesi.


lemniscus : n. (pl. Lemnisci) 1. şerit, 2. Beyincik sapının dış yüzünde bulunan beyaz şeit.


mamelonation : n. Bir organ veya oluşumun, üzerinde meme başı şeklinde uzantı veya kabartılar göstermesi hali.


maschaladenitis : n. Koltuk altı bezlerinin iltihabı.


myoid : a. kassı, kasa benzeyen, mioid.


myxastehnia : n. Sümük salgısı noksanlığı, sümüğün akmaması, miksasteni.


nosology : n. Hastalık tasnifinin bilimsel incelenmesi, nozoloji.


oophorogenous : a. Yumurtalıktan elde edilen.


otocyst : n. Embriyonun kulak kabarcığı, otosist.


oxyuride : n. Oxyuris cinsi herhangi birparazit, kıl kurdu.


pachygyria : n. See: Macrogyria.


papuloid : a. Papül'e benzeyen.


pedunculotomy : n. Sap ameliyatı.


peroxide : n. biochem. Peroksid, oksijenli us.