Bugün : 27 Nisan 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

wolfram nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

wolfram : n. biochem. W sembolü ile bilinen madeni element, tungsten, volfram.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

certified : Vesayet altında olan, vasi kontrolu altında hareket edebilen kimse.


chordotomy : n. İlerlemiş durumdaki habis hastalıklarda şiddetli ağrının giderilmesi amacıyla omurilikteki anterolateral sinir yollarının kesilmesi.


chronicity : n. Uzun süre devam etme hali, müzminlik durumu.


coagulate : v. 1. Pıhtılanmak, pıhtılaşmak; 2. Pıhtılandırmak.


electrocardiograph : n. Elektrokardiyogramı kaydeden cihaz, elektrokardiyograf.


encephalometer : n. Kafatasını ölçme aleti, ensafalometre.


fasciorrhaphy : n. Fasyanın dikilmesi.


fistulization : n. Fistüllenme.


genitoinfectious : a. Cinsel temas yoluyla geçen, zührevi.


gonadotrophism : n. Endokrin yapısında gonadların hakimiyeti, gonadotropizm.


homonymous : a. Aynı gruptan, homonim.


hyperphosphatasia : n. Vücut dokularında ve kanda aşırı miktarda alkalen fosfataz bulunuşu.


in-vitro : n. Camda, bir test tübü içinde.


myatonia : n. Kas atonisi, miyatoni.


neurotonia : n. Vejetatif sinir sitemi tonusunun muvazenesinin bozukluğu, nevrotoni.


nutgall : n. Meşe mazısı, meşe gövdesinde oluşan tannin (tanik asit)'den zengin yumru şeklinde fazlalık. Nutmeg, n. See: Myristica.


nystagmic : a. 1. Nistagmus'la ilgili, nistagmus'a bağlı; 2. Nistagmus gösteren, nistagmik.


onomatomania. : n. Bazı isim veya kelimeleri sık kullanma, belli bir kelimeyi devamlı tekrarlama, onomatomani.


organogenesis : n. Hayvan ve bitki organlarının gelişimi, organojeni.


osteocachectic : a. Osteokaşeksiye ait.