Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

wolfram nedir?

wolfram : n. biochem. W sembolü ile bilinen madeni element, tungsten, volfram.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canaliculus : n. Kanalcık, kanalikül.


concavoconcave : a. Her iki tarafı iç bükey.


conflict : n. Psikiyatride iki adet uyumsu ve birbirine zıt arzunun veya duygunun bilinç altında mevcut olması.


ectocytic : a. Hücredışı.


fluctuation : n. Kapalı bir boşlukta bulunan sıvının parmakla üzerine basıldığı zaman verdiği dalgalanma duygusu, flüktüasyon, dalga hissi.


foreplay : n. Kadını cinsel birleşime hazırlamak amacıyla erkeğin yaptığı uyarıcı hareketler.


gastrophrenic : a. Mide ve diyaframa ait.


gravidism : n. Gebelik.


guttur : n. Boğaz, gırtlak.


hemophoric : a. Kan taşır, hemoforik.


hydrogenate : v. biochem. Hidrojenle birleştirmek.


ileostomy : n. İleumun fistülizasyonu, ilyostomi.


Klinefelter's Syndrome : n. 44 otozom kromozomu bulunan, seks kromozomlarının çatkısı ise XXY şeklinde olan, yani toplam olarak 47 kromozoma sahip olan kimse.


loin : n. Bel, lumbus.


mature : a. Tam gelişmiş, yetişkin, olgunlaşmış, ergin, olgun.


mutant : n. Değişikliğe uğramış cins.


psychoalgia : n. Soğuktan ağrı duyma hali, psikralji.


streptococcosis : n. Streptokoklardan ileri gelen hastalık.


tracheotome : n. Trakea ameliyatında kullanılan bir alet.


trichomatosis : n. Parazitlerin yerleşmesi veya pislik nedeniyle saçların birbirine dolaşması hali.