Bugün : 25 Nisan 2017, Salı

Favorilere Ekle!

wolfram nedir?

wolfram : n. biochem. W sembolü ile bilinen madeni element, tungsten, volfram.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

degustation : n. Tatma


distention : n. Gerilme, şişme.


dream : n. 1. Uyku esnasında beliren, bilinçaltı fikir ve duyguların oluşturduğu hayali tablo, rüya, düş (Tatmin olmamış duyguların ifadesi olarak yorumlanır); 2. Rüya görme.


dysgeusia : n. T at alma duygusundaki bozukluk.


ecchondrosis : n. Kıkırdak büyümesi (çoğalması).


encephaloma : n. Beyin kanseri, ensefalom.


geumaphobia : n. tat veya koku veren maddelerden aşırı derecede tiksinme.


gingivectomy : n. Dişetinin ameliyatla çıkarılması.


hepatophlebitis : n. Karaciğer venlerinin ilthiabı.


immunity : n. Bağışıklık muafiyet, organizmanın muayyen bir enfeksiyona karşı hassasiyetinin az veya hiç bulunmaması, imünite.


lanatoside : n. Yüksükotundan elde olunan bir glikozid.


lanugo : n. 1. tüy (ayva tüyü); 2. Küçük kıl, ince kıl.


liposoluble : a. Yağda erir veya eritileilir.


metatarsectomy : n. Metatars kemiğinin ameliyatla çıkarılması.


oophorosalpingitis : n. Yumurtalık ve Falliop tübü (tuba uterina) nün beraber iltihabı, ooforosalpenjit.


paravaginal : a. Vagina yakınında yer alan.


pelvirectal : a. Pelvis ve rektum'la ilgili.


polypodia : n. Ayak adedinin normalden fazla oluşu, çok ayaklılık, polipodi.


ray : n. 1. Şua, ışın, bir merkezden yayılan ışık hattı; 2.Radyoaktif.


rheumatosis : n. Romatizmadan doğan herhangi bir bozukluk.