Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

wolfram nedir?

wolfram : n. biochem. W sembolü ile bilinen madeni element, tungsten, volfram.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholangiotomy : n. Safra kanalını kesme, kolanjiyotomi.


cocontraction : n. Herhangi bir hareketin yapılışında birbirine zıt etki gösteren kaslar arasındaki uyumlu çalışma.


defibrillation : n. Kalp adalesindeki fibrilasyonun (atrila veya ventriküler) durdurulması ve normal kalp siklüsunun avdet ettirilmesi.


dentinoid : a. Dentinsi, dentin şeklinde.


endometritis : n. Rahim (uterus) mukozasının iltihabı.


integumentary : a. 1. Biroluşumu dıştan sarantabaka ile ilgili; 2. Vücudu örtentabaka ile ilgili, deri ile ilgili.


subicteric : a. Hafif derecede sarılık gösteren.


hydrophysometra : n. Uterusta sıvı veg az toplanması.


imperforate : a. Delinmemiş.


menstruation : n. Adet görme, menstruasyon, 4 haftada bir büluğ çağını geçirmiş kız ve kadınlarda jenital kanama (müddeti), adet, aybaşı, hayız.


nutriment : n. 1. Gıda, yemek, besleme; 2. Besin maddesi.


osphyalgia : n. Bel ve kalça ağrısı.


pharmacophobia : n. Marazi ilaç korkusu.


phonomyogram : n. Adale kasılmasından çıkan sesin grafiği.


polysomia : n. Birden fazla gövde veya vücuda sahip ucube.


quartan : n. Üç günde bir tutan (nöbet), kuartana, quartanus.


saphenal, saphenous : a. Safene ait.


semelincident : a. Bir şahsa bir kere arız olan.


sternebra : n. (pl. sternebrae). İlkel hayatta göğüs kemiği parçalarından biri.


sternoid : a. Sternum şeklinde, göğüs kemiğine benzer.