Bugün : 22 Temmuz 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

wolfram nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

wolfram : n. biochem. W sembolü ile bilinen madeni element, tungsten, volfram.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

butocaine : n. Kokaine benzer etkide sentetik bir anestezik madde.


capitate : a. Başlı, baş şeklinde, capitatus.


cholecystostomy : n. Safra kesesi ampiyemlerinde veya kesenin ameliyatla alınmasından sonra, drenaj sağlamak kastıyla safra kesesi ile batın yüzeyi arasında meydana getirilen yapay fistül.


colloidal : a. biochem. Kolloide ait, kolloid yapısında, kolloid kuramında.


extern : n. 1. Hastanede asistan doktor; 2. Hastane kadrosunda olup, hastanede yatıp kalkmayan doktor ziyaretçi hekim.


fluorosis : n. "Fluorine" ile kronik zehrilenme.


phylogenetic : a. Tür'ün evrimi ile ilgili, filogenez'le ilgili.


homozygous : a. Kromozom aynı yerde benzer genler taşıyan.


hybridize : v. Melez olarak yetiştirmek.


hydrometra : n. Uterusta sulu sıvı toplanması.


insalivate : v.Ağızda yemeğe salya katmak.


liparthritis : n. Yumurtalık fonksiyonunun durması ile meydana gelen eklem iltihabı (bir çeşit romatizma).


monobrachius : n. Tek kolu bulunan fetüs.


morphinia : n. See: Morphinomaniac.


occlusive : a. Kapanma (oklüzyon) yı sağlayan.


perivesicular : a. Seminal vezikül çevresine, seminal vezikülü çevreleyen.


pyonychia : n.Tırnağı çevreleyen kıvrımın bakteryel enfeksiyonu.


pyramidal : a. 1. Organ'ın piramit şekli gösteren kısmı ile ilgili; 2. Piramit'e benzeyen, piramit şeklinde, pydramidalis.


resorcinol : n. Bazı deri hastalıklarında, sürülmek suretiyle kullanılan antiseptik bir madde, rezorsinol.


scorbutigenic : a. Skorbüt yapan.