Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

wolfram nedir?

wolfram : n. biochem. W sembolü ile bilinen madeni element, tungsten, volfram.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carnal : a. Cismani, nefsani, şehvani.


carnification : n. Dokunun, özellikle akciğer dokusunun, iltihap sonucu normal yapısını kaybederek et kıvam ve görünümü alması.


craniostosis : n. Kafatası kemikleri arasındaki sütürlerin erken kapanıp kemikleşmesi.


crenate, crenated : a. Kertikli, cretanus.


diathermic : a. 1. Hararet geçiricilik hassası olan; 2. Elektrikle vücuda hararet verme usulüne ait, diyatermik.


dynamization : n. Canlılık verme, ilaçla kişiyi durgun durumdan kurtararak daha hareketli hale getirme.


electroencephalography : n. Beynin muhtelif alanları arasındaki elektrik potansiyel farklarının kaydı ile uğraşan bilim dalı, elektroensifalografi.


enterotomy : n. Barsakları kesme ameliyesi, enterotomi.


ethyloleamine oleate : n. Sklerozan (büzücü) bir madde.


glutethimide : n. Orta etki süresine sahip olan hipnotik.


lactose : n. biochem. süt şekeri, laktoz, (C12H22O11H2O).


hemoposia : n. Kan içme.


hookworm : n. İnce barsaklarda bulunan ağzı kancalı bir çeşit parazit, kancalı solucan, ancylostoma, necator,


iatrarchy : n. tıb.i heyet.


im : pref. Olumsuzluk (eksiklik, yetersizlik, bozukluk, olmayış v.s.) anlamına önek.


metamerism : n. 1. İki bileşiğin yapı bakımından aynı olmasına rağmen farklı özellikler göstermeleri hali, izomerizm, metamerizm; 2. Benzer parçaların seri halinde diziliş göstermesi (omurların dizilişi gibi).


mnemasthenia : n. Hatırlama yeteneğinin azalması, hafıza zayıflığı.


mobility : n. Hareket yeteneği, hareketlilik, mobilite.


orb : n. 1. Küre; 2. Gözküresi; 3. Orbis.


palatonasal : a. Damak ve burun'la ilgili.