Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

wolfram nedir?

wolfram : n. biochem. W sembolü ile bilinen madeni element, tungsten, volfram.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cleavage : n.1. Hücre bölünmesi; 2. Cilt kıvrımları; 3. Yumurtanın döllenmesi ile blastula safhası arasındaki durum; 4. Molekülün yarılması.


dance : n. Beyindeki bir lezyona bağlı olarak gelişen istemdışı düzensiz vücut hareketleri (Koredeki hareketler gibi).


entamebiasis : n. Entaboeba cinsi protozoonların sebep olduğu enfestasyon.


esthesioscopy. : n. Herhangi bir duyuya ait hassasiyetin derecesini taiyn için yapılan muayene, özellikle deri üzeirnde ağrı hissedilen yerleri işaretleme suretiyle deri duyarlığını ölçmede uygulanan bir test.


fart : n. & v. 1. Yellenme (aşağıdan gaz çıkarma); 2. Yellenmek, osurmak.


feminism : n. Erkeklerde bulunan kadın hususiyetleri, erkeğin kadınlara mahsus haller alması, erkekte dişilik vasıfları bulunma, feminizm.


teratogenous : a. Fetüs kalıntılarıdan kaynaklanan, teratojen.


health : n. Sıhhat, şifa.


hyperinvolution : n. Normal boyutlara nazaran küçülme.


lithocenosis : n. Urethra'dan geçirilen alet aracılığıyla ezilerek ufalanmış taş parçacıklarının mesaneden dışarı çıkarılması, taşın ezilip parçalanmasını takiben mesanenin, sonda yardımıyla yıkanıp küçük taş parçacıklarının dışarı alınması, bu amaçla yapılan müdahale.


link : Zincir şeklindeki oluşumun halkalarından her biri, bağlayıcı ödev gören halka.


mobilization : n. Harekete gelme veya getirme, müteharrik hale sokma.


mollities : n.Anormal yumuşama.


mucoid : a. Sümüksü veya pelte gibi.


nutritive : a. 1. Beslenmeye ait, beslenme ile ilgili, nütritif; 2. See: nutricious.


odontoid : a. Diş şeklinde, dişsel, odontoid.


pincers : n. 1. Sıkıca kavrayıp çekmeğe mahsus alet, kerpeten; 2. Hayvanın avını kıstırmağa yarayan pençesi, bu amaca yönelki ayak organı.


quiescent : n. Sakinleşmek, canlılığını kaybetmek.


sciage : n. İki eli birbirine paralel tutarak ve birini cilt üzerine vururken diğerini kaldırma şeklinde yapılan masaj.


semantic : a. Kelime anlamına ait, manaya ait, anlamsal.