Bugün : 21 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

wolfram nedir?

wolfram : n. biochem. W sembolü ile bilinen madeni element, tungsten, volfram.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blunt : a. Hissetme yeteneği azalmış kimse, hissiz.


budding : n. Tomurcuklanma, ana hücrenin tomurcuklar şeklinde uzantılar göstermesini takiben, bu tomurcukların ayrılarak yeni canlıları oluşturması, tomurcuklanma şeklinde eşeysiz üreme.


certified : Vesayet altında olan, vasi kontrolu altında hareket edebilen kimse.


dandruff : n. Baş kepeği, konak.


derivative : n. biochem. Müştak, türev.


dysmelia : n. Kol veya bacaklarda görülen noksanlk.


echinosis : n. Normalde yuvarlak eritrositlerin, büzüşme sonucu çevrelerinde yıldız şeklinde çıkıntılar göstermesi hali.


embalm : v. Tahnit etmek, ölüyü bozulmaması için ilaçlamak, mumyalamak.


gallbladder : n. safra kesesi ödtorbası.


glossotomy : n. Dili kesme ameliyesi.


halation : n. Işığın ters yönden gelişi nedeniyle cisimlerin bulanık görülmesi, ışığın uygunsuz aksedişi sonucu görüş alanının netliğini kaybedişi, halasyon.


holotetanus : n. Genel tetanoz.


intravascular : a. Kandamarı içinde bulunan veya meydana gelen, damar içi.


microtomy : n. Mikroskopla muayene için ince dilimlere kesme ameliyesi.


myatrophy : n. Kas atrofisi, miyatrofi.


myenteric : a. Miyenterona ait.


oscheocele : n. 1. Testis torbası (skrotum) şişmesi veya tümörü; 2. Skrotum fıtığı.


osteostixis : n. Kemiğin cerrahi delinlmesi.


parasympathomimetic : a. Parasempatik sinir sisteminin tesirini kuvvetlendiren.


peritonealgia : n. Periton ağrısı.